IFSW

Talentia on jäsen kansainvälisessä sosiaalityöntekijäjärjestössä International Federation of Social Workers (IFSW), joka edustaa noin miljoonaa sosiaalialan työntekijää 144 maassa. IFSW Europe käy tiivistä vuoropuhelua EU:n kanssa.

Pohjoismainen yhteistyökomitea NSSK

Talentia tekee pohjoismaista yhteistyötä Pohjoismaisessa sosiaalialan ammattilaisten yhteistyökomiteassa (NSSK – Nordiske Sosionomforbunds samarbeidskomité). NSSK:n toiminnassa painottuvat yhteiset ajankohtaiset sosiaalialan kysymykset ja niihin vaikuttaminen.
NSSK:hon kuuluvat Talentian lisäksi:

Myös joillakin Talentian yhdistyksillä on kansainvälistä toimintaa. Yhdistysten kansainväliseen toimintaan voi tutustua yhdistysten omilla verkkosivuilla, joihin pääsee tutustumaan täällä: Jäsenyhdistyksemme

ICSW

International Council on Social Welfare (ICSW) on globaali sosiaalipolitiikan verkosto, jonka kansallinen toimikunta toimii SOSTEn alla. ICSW on kanava globaaliin ja kansalliseen sosiaalipolitiikkaan vaikuttamisessa. Toimikunnan työn keskeisinä lähtökohtina ovat ICSW Europen ja ICSW Globalin toimintasuunnitelmat. Suomen toimikunnan työssä korostuvat yhteiskunnallisina ilmiöinä erityisesti Euroopan ja Euroopan unionin merkitys sosiaalisissa kysymyksissä sekä kansainväliset globaalit kysymykset. Talentialla on edustaja ICSW:n Suomen-toimikunnassa.

Näin vaikutamme

Talentia ajaa jäsentensä palkkauksellisia etuja, vaikuttaa työehtosopimuksiin ja sosiaalialan lainsäädännön valmisteluun sekä puolustaa jäsenistönsä asemaa ja oikeuksia alaa kehittävissä työryhmissä.