Talentian jäsenmaksujen työnantajaperintä


Jäsenmaksu 1,35 % peritään palkanmaksun yhteydessä kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta huomioiden jäsenmaksukatto 45 €/kk.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki

Y-tunnus 0202063-8

Liittonumero 309

Talentian jäsenmaksutilinumerot:

Helsingin OP FI76 5541 2820 0080 51

Nordea FI72 1555 3000 1024 50

Danske Bank FI83 8000 1100 0792 77


Jäsenmaksujen työnantajaperinnän aloitus

  • Valtakirja jäsenmaksujen työnantajaperintää varten on tulostettavissa tästä: Jäsenmaksujen perintävaltakirja. Valtakirjan voi myös tilata Talentiasta puh. 09-3158 6005, mia.penttinen@talentia.fi. Valtakirja on aina työnantajakohtainen.
  • Jäsen toimittaa valtakirjan työnantajalle palkanmaksuun. Allekirjoitettu valtakirja jää palkanmaksuun jäsenmaksuperintää varten. Valtakirjasta jää yksi kopio jäsenelle ja yksi kopio tulee toimittaa Talentialle.
  • Talentiasta toimitetaan palkanlaskentaan tarvittavat viitenumerot jäsenmaksutilityksiä varten, kun valtakirjakopio on saapunut Talentialle.

Jäsenmaksujen veloittaminen, tilittäminen ja selvitykset

Jäsenmaksu 1,35 % peritään palkanmaksun yhteydessä kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta huomioiden jäsenmaksukatto 45 €/kk.

Jäsenmaksun määrä palkattomalta ajalta on 6 euroa kuukaudelta. Talentiasta toimitetaan jäsenelle viitelaskut jäsenmaksujen maksamista varten, kun saamme tiedon palkattoman vapaan ajanjaksosta.

Veloitetut jäsenmaksut tilitetään kuukausittain viipymättä Talentian tilille. Tilityksessä on käytettävä aina sen kuukauden viitettä johon palkka kohdistuu, jotta maksu kirjautuu oikealle ajanjaksolle.

Jäsenmaksujen selvitystiedot tulee toimittaa Talentialle, joko kuukausittain tai neljännesvuosittain. Toivomme, että selvitykset toimitetaan TYVI-palvelun kautta konekielisinä, mutta mikäli se ei ole mahdollista, niin tiedot voi toimittaa erillisellä selvityslistalla. Selvitystiedot veloitetuista jäsenmaksuista tulee toimittaa Talentialle viipymättä. Jos maksut maksetaan ns. pientilittäjäviitteillä (=työntekijäkohtaiset viitteet), ei erillisiä selvitystietoja tarvitse toimittaa, koska maksu kirjautuu maksun viitenumeron perusteella suoraan jäsenen jäsenmaksutietoihin oikealle ajalle.


Jäsenmaksutietojen ilmoittaminen verottajalle

Talentia toimittaa jäsentensä jäsenmaksutiedot vuosittain verohallinnolle, joten on erittäin tärkeää, että selvitystiedot on toimitettu asianmukaisesti ja ajallaan Talentialle.


Jäsenmaksuperinnän päättäminen

Jäsenmaksuperintävaltuutus lakkaa, kun työsuhde päättyy.

Jos jäsen haluaa lakkauttaa jäsenmaksujen työnantajaperinnän, tulee hänen itse ilmoittaa jäsenmaksuperintävaltuutuksensa irtisanomisesta palkanmaksuun ja ilmoittaa asiasta myös Talentialle.

Lisätietoja jäsenmaksuasioihin liittyen voi tarvittaessa tiedustella Talentiasta

sähköpostitse: jasensihteerit@talentia.fi

puhelimitse: 09- 3158 5530 / Jäsensihteerit

Jaa sivu