Yksityiselämän oikeudellinen neuvonta

Yksityiselämän oikeudellinen puhelinneuvonta

Talentian jäsenillä on jäsenetunaan oikeus saada Eversheds Asianajotoimisto Oy:n lakimiehiltä maksutonta neuvontaa (pl. puhelun hinta, hintatiedot numeroiden alla) puhelimitse yksityiselämäänsä liittyvissä oikeudellisissa asioissa. Kun mietit esimerkiksi, miten kannattaisi edetä asuntokauppariidan selvittelyssä tai miten siirtää varallisuutta sukupolvelta toiselle tai mitä hyötyä on avioehtosopimuksesta, voit saada vastaukset kysymyksiisi puhelimitse Eversheds Asianajotoimisto Oy:n asiantuntijoilta. Etu ei koske eläkeläisjäseniä.

Eversheds Asianajotoimisto Oy:n lakimiehet antavat kyseistä neuvontaa arkisin klo 10-16 toimistojensa seuraavissa numeroissa:

Helsinki                        010-6841 400
Hämeenlinna              010-6841 401
Jyväskylä                     010-6841 402
Tampere                      010-6841 403
Turku                            010-6841 404

Puhelut 010-numeroon asiakkailta maksavat 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. Edellytyksenä on, että lakimies voi selvittää asian puhelimitse asiakirjoihin perehtymättä. Toimeksiannot maksavat erikseen. Neuvonta ei koske asiakirjojen laatimista. Soittajan tulee ilmoittaa jäsennumero.

Voit kysyä esim. seuraavista asioista:
– perintö-, testamentti- ja jakoasiat,
– perheoikeudelliset asiat kuten avioehtosopimukset, lahjat lapsille ja puolisolle, avioero, ositus ja elatusapu,
– perintö- ja lahjaverotus,
– vahingonkorvausasiat,
– huoneenvuokra- ja asunto-osakeyhtiöasiat.

Työ- ja virkasuhde- ja työttömyysturva-asiat eivät kuulu em. puhelinneuvonnan piiriin, vaan niissä asioissa on käännyttävä työpaikan luottamusmiehen tai liiton toimiston puoleen.

Neuvonnan piiriin eivät kuulu jäsenen tai hänen perheensä elinkeino-, yritys-, sijoitus- tai ansiotoimintaan tai luottamustehtäviin liittyvät kysymykset. Neuvonta ei koske eläke-, vakuutus-, työttömyysturva- tai muita yleiseen sosiaaliturvaan kuuluvia asioita niiden vaatimien tietojen luonteen ja massamääräisyyden vuoksi muutoin kuin oikeusturvakeinoja koskevan neuvonnan osalta.

Neuvonta ei koske asioita, joissa jäsen on antanut toimeksiannon muulle asiamiehelle kuin Eversheds Asianajotoimisto Oy:n juristille, ellei kyse ole asiamiehen vaihtamisesta. Sama koskee kuolinpesän tai muun vastaavan yhtymän asioita, joissa on oikeuden määräämä taikka osakkaiden ottama lakimies. Neuvonta ei koske jäsenen itse tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa hoitamaa riita-, rikos-, kantelu- tai muutoksenhakuasiaa.

>> Lue lisää Eversheds Asianajotoimistosta

 

Jaa sivu