Vakuutusedut


Talentian jäsenenä saat käyttöösi hyvät vakuutusedut.

Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus

Talentia on vakuuttanut jäsenensä vapaa-aikana sattuvien matka- ja tapaturmavahinkojen varalle vakuutusyhtiö Turvassa. Vakuutettuina ovat liiton jäsenet ja opiskelijajäsenet. Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta. Jos vakuutettu jää pysyvälle eläkkeelle ennen kuin täyttää 68 vuotta, vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana jää pysyvälle eläkkeelle. Vakuutus ei koske kaksoisjärjestäytyneitä, jotka ovat varsinaisena jäsenenä toisessa akavalaisessa järjestössä tai liitossa.

>> Lue lisää


Järjestövakuutus

Talentian jäsenet on vakuutettu järjestön ja jäsenyhdistysten järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa sattuvien henkilö- ja esinevahinkojen varalta. Vakuutus on järjestötoiminnan yhteydessä voimassa kaikkialla maailmassa.

> Lue lisää


 Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Talentia on ottanut jäsentensä turvaksi ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta vahinkovakuutusyhtiö If:stä. Opiskelijoiden osalta vakuutus kattaa koulun ja työharjoittelun lisäksi kaiken työnteon opintojen ohella.  Jos tarvitset vakuutusta, ota ensimmäiseksi yhteys Talentiaan, puh. 09-3158 6000, niin saat toimintaohjeet ja opastusta.  Lisätietoja saat Ifin vastuuosastolta, puh. 010 514 3646 ja oikeusturvaosastolta, puh. 010 514 1180 sekä osoitteesta www.if.fi/talentia.


Työharjoitteluajan vakuutus

Työharjoitteluajan vakuutus koskee opintoihin kuuluvan Euroopan alueella tapahtuvan pakollisen harjoittelun aikaa. Lisätietoja saat järjestöasiantuntija Leena Kemppaiselta, puh. 09-3158 6031.


Jaa sivu