Vakuutusedut


Talentian jäsenenä saat käyttöösi hyvät vakuutusedut.

Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus 2019

Lähdössä matkalle, mutta jäsenkortti hukassa? Katso ohjeita tästä!

Talentia on vakuuttanut jäsenensä vapaa-aikana sattuvien matka- ja tapaturmavahinkojen varalle vakuutusyhtiö Turvassa. Vakuutettuina ovat Talentian alle 68-vuotiaat jäsenet, opiskelijajäsenet ja toimihenkilöt. Eläkeläisillä Talentian jäsenmaksuun sisältyvä vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus päättyy sen vuoden lopussa, jonka aikana vakuutettu jää pysyvälle eläkkeelle, kuitenkin viimeistään sen vuoden lopussa, jonka aikana täyttää 68 vuotta. Vakuutus ei koske kaksoisjärjestäytyneitä, jotka ovat varsinaisena jäsenenä toisessa akavalaisessa järjestössä tai liitossa.

Vapaa-ajan matkustajavakuutus 2019

Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta Suomesta alkavan vapaa-aikana tehtävän koti- tai ulkomaanmatkan alkamisesta. Vakuutettuja ovat myös jäsenen mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset. Vakuutus ei sisällä matkatavaravakuutusta. Matkavakuutuskorttina toimii Talentian jäsenkortti, joten se kannattaa ottaa matkalle mukaan. Matkavakuutuskortti löytyy myös TaskuTurva-sovelluksesta, joka on ladattavissa iOS- ja Android-puhelimiin. Vakuutus korvaa matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ilman euromääräistä ylärajaa ja omavastuuta. Sairauden hoitokuluja korvataan korkeintaan 90 vuorokautta hoidon alkamisesta ja tapaturman hoitokuluja enintään kolme vuotta tapaturman sattumisesta. Vakuutus korvaa myös matkan peruuntumisesta ja keskeytymisestä sekä matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja vakuutusehdoissa mainituissa tilanteissa.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus 2019

Vakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita tapaturmia:

  • tapaturman hoitokuluja enintään  2 982 euroa tapaturmaa kohti, ei omavastuuta
  • korvaus tapaturman aiheuttaman pysyvän haitan varalta enintään 12 335 euroa.

>> Lue lisää


Järjestövakuutus 2019

Talentian jäsenet on vakuutettu järjestön ja jäsenyhdistysten järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa sattuvien henkilö- ja esinevahinkojen varalta. Vakuutus on järjestötoiminnan yhteydessä voimassa kaikkialla maailmassa.

> Lue lisää

Talentian vakuutukset Turvassa:

A5_Liittoesite_talentia_2019


 Vastuu- ja oikeusturvavakuutus 2019

Talentia on ottanut jäsentensä turvaksi ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta vahinkovakuutusyhtiö If:stä. Vakuutettuina ovat Toisen palveluksessa olevat liiton jäsenet ja opiskelijajäsenet työ- tai virkasuhdetta koskevissa asioissa. Opiskelijoiden osalta vakuutus kattaa koulun ja työharjoittelun lisäksi kaiken työnteon opintojen ohella.  Vakuutettuina ovat myös liiton jäseninä olevat itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä, ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa.

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että liiton jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kymmenen kuukautta ja että erääntyneet jäsenmaksut on suoritettu.

Jos jäsenyys on kestänyt alle kaksi vuotta, tulee myös riidan tai syytteen perusteen olla syntynyt  vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Vakuutus koskee opiskelijoiden osalta myös Euroopassa tapahtuvaa enintään vuoden kestävää opiskelua tai opiskeluun liittyvää työharjoittelua.

Jos tarvitset vakuutusta, ota ensimmäiseksi yhteys Talentiaan, puh. 09-3158 6000, niin saat toimintaohjeet ja opastusta.  Lisätietoja saat Ifin vastuuosastolta, puh. 010 514 3646 ja oikeusturvaosastolta, puh. 010 514 1180 sekä osoitteesta www.if.fi/talentia.


Työharjoitteluajan vakuutus 2019

Työharjoitteluajan vakuutus koskee opintoihin kuuluvan Euroopan alueella tapahtuvan pakollisen harjoittelun aikaa. Lisätietoja saat osoitteesta www.if.fi/talentia


Jaa sivu