Vakuutusedut


Talentian jäsenenä saat käyttöösi hyvät vakuutusedut.

Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus 2019

Lähdössä matkalle, mutta jäsenkortti hukassa? Katso ohjeita tästä!

Talentia on vakuuttanut jäsenensä vapaa-aikana sattuvien matka- ja tapaturmavahinkojen varalle vakuutusyhtiö Turvassa. Vakuutettuina ovat liiton jäsenet ja opiskelijajäsenet. Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta. Jos vakuutettu jää pysyvälle eläkkeelle ennen kuin täyttää 68 vuotta, vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun saakka, jonka aikana jää pysyvälle eläkkeelle. Vakuutus ei koske kaksoisjärjestäytyneitä, jotka ovat varsinaisena jäsenenä toisessa akavalaisessa järjestössä tai liitossa.

>> Lue lisää


Järjestövakuutus 2019

Talentian jäsenet on vakuutettu järjestön ja jäsenyhdistysten järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa sattuvien henkilö- ja esinevahinkojen varalta. Vakuutus on järjestötoiminnan yhteydessä voimassa kaikkialla maailmassa.

> Lue lisää

Talentian vakuutukset Turvassa:

A5_Liittoesite_talentia_2019


 Vastuu- ja oikeusturvavakuutus 2018

Talentia on ottanut jäsentensä turvaksi ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta vahinkovakuutusyhtiö If:stä. Vakuutettuina ovat Toisen palveluksessa olevat liiton jäsenet ja opiskelijajäsenet työ- tai virkasuhdetta koskevissa asioissa. Opiskelijoiden osalta vakuutus kattaa koulun ja työharjoittelun lisäksi kaiken työnteon opintojen ohella.  Vakuutettuina ovat myös liiton jäseninä olevat itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä, ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa.

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että liiton jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kymmenen kuukautta ja että erääntyneet jäsenmaksut on suoritettu.

Jos jäsenyys on kestänyt alle kaksi vuotta, tulee myös riidan tai syytteen perusteen olla syntynyt jäsenyyden aikana.

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Vakuutus koskee opiskelijoiden osalta myös Euroopassa tapahtuvaa enintään vuoden kestävää opiskelua tai opiskeluun liittyvää työharjoittelua.

Jos tarvitset vakuutusta, ota ensimmäiseksi yhteys Talentiaan, puh. 09-3158 6000, niin saat toimintaohjeet ja opastusta.  Lisätietoja saat Ifin vastuuosastolta, puh. 010 514 3646 ja oikeusturvaosastolta, puh. 010 514 1180 sekä osoitteesta www.if.fi/talentia.


Työharjoitteluajan vakuutus 2018

Työharjoitteluajan vakuutus koskee opintoihin kuuluvan Euroopan alueella tapahtuvan pakollisen harjoittelun aikaa. Lisätietoja saat osoitteesta www.if.fi/talentia


Jaa sivu