Työttömyysturva


Talentialaisten työttömyyskassa on Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko. Erkon jäsenmaksu sisältyy Talentian työssäkäyvien jäsenten jäsenmaksuun, joten jokaisen työssäkäyvän talentialaisen kannattaa liittyä kassan jäseneksi.

Työttömyyskassajäsenyys

Työttömyyskassaan liittymällä turvaat selustasi työttömyyden tai lomautuksen varalta. Kassa maksaa jäsenilleen työttömyyden ajalta ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, jonka suuruus perustuu ansioihin ja on huomattavasti korkeampi kuin Kelan maksama peruspäiväraha.

Sinulle voidaan maksaa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, jos täytät:

  1. työssäoloehdon eli olet tehnyt vähintään 26 kalenteriviikon verran vähintään 18-tuntisia työviikkoja sekä
  2. jäsenyysehdon eli olet ollut em. 26 viikon aikana kassan jäsen.

Työttömyyskassaan liittymisestä tulee ilmoittaa erikseen, ja työssäkäyvät jäsenet voivat liittyä kassaan Talentiaan liittymisen yhteydessä (samalla lomakkeella). Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden on tärkeää käydä liittymässä kassaan heti, kun työpaikka on löytynyt.
Kassaan voi liittyä vain työsuhteessa ollessaan!

Tarkista kassajäsenyytesi tila jäsenyystiedoistasi

Erko-kassan neuvonta ja lisätiedot
puhelin (09) 7206 4343, ma-to klo 12.00-15.00
faksi (09) 272 1212
s-posti: erityiskoulutettujen.tk@erko.fi
Erkon kotisivut: www.erko.fi

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ: www.tyj.fi
TE-toimistot: www.te-palvelut.fi


Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjille ja palkansaajille on erilliset työttömyyskassat. Palkansaajakassan jäsen ei voi kerryttää työssäoloehtoaan yritystoiminnalla eikä yrittäjäkassan jäsen palkkatyöllä.

Päätoiminen yrittäjä ei siis voi liittyä palkansaajakassan jäseneksi, vaan hänen tulee liittyä yrittäjäkassaan, jos hän haluaa vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta.

Oletko Talentian jäsen ja ryhtymässä yrittäjäksi?

Ilmoitathan Talentian jäsensihteereille jasensihteerit@talentia.fi, jos olet ryhtynyt yrittäjäksi.

Sinun ei tarvitse erota Talentiasta, vaan voit halutessasi jatkaa Talentian yrittäjäjäsenenä. Saat jäädä Erko-kassan jäseneksi 18 kuukauden ajaksi yritystoiminnan aloittamisesta lukien ja tuolla ajalla sinun on mahdollista palata palkkatyöansioiden mukaiselle ansiopäivärahalle, jos yritystoiminta ei otakaan tuulta alleen. Kassan jäsenenä jatkaville yrittäjille jäsenmaksu on 1,35 % bruttotuloista (max. 45 €/kk) ja kassasta eronneille yrittäjäjäsenille 120 €/vuosi (eli 10 €/kalenterikuukausi).
Huomioithan myös, että 18 kuukauden täyttymisestä ei tule erillistä ilmoitusta, vaan kassasta eroaminen tulee muistaa tehdä itse sitten ilmoittamalla asiasta Talentian jäsensihteereille, kun 18 kuukautta on tullut täyteen.

Voit halutessasi liittyä yrittäjäkassan jäseneksi joko heti yrittäjäksi ryhtymisen yhteydessä tai viimeistään 18 kuukauden jälkisuoja-ajan täytyttyä.

Lisää tietoa yrittäjän työttömyyskassajäsenyydestä:

Erko-kassan tietopaketti yrittäjille

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa

 

Jaa sivu