Tuntoja hallituksen puoliväliriihestä

Tuntoja hallituksen puoliväliriihestä

Hallituksen puoliväliriihessä julkistamat leikkaukset iskevät kovimmin työttömiin ja opiskelijoihin. Vaikuttamistyötä on jatkettava.
Puoliväliriihen työllisyyttä lisäävien toimien keinovalikoima tulee kiristämään sosiaaliturvaa. Lisää toimenpiteitä sosiaaliturvassa ja siihen liittyvässä sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa on tulossa valmisteluun. Talentian vahva näkemys on, että työttömien työllistymistä ei paranneta sanktioita lisäämällä. Talentia tulee olemaan aktiivinen puoliväliriihessä linjattujen perustulokokeilun, kannustinloukkujen purkamisen, osallistavan sosiaaliturvan ja eriarvoistumisen pysäyttämisen valmisteluissa. Tulemme myös aktiivisesti seuraamaan sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen valmistelun käynnistämistä. Positiivista hallituksen linjauksissa on itsensä työllistäjien työttömyysturvan valmistelun aloittaminen sekä työttömien mahdollisuus harjoittaa yritystoimintaa 4 kuukauden ajan ja saada samanaikaisesti työttömyysetuutta.

Lausuntokierrokselta tyrmäävää kritiikkiä saaneesta valinnanvapauslainsäädännöstä ei saatu puoliväliriihestä toivottuja muutoksia sisältöön tai aikatauluun. Sen sijaan Sote-valinnanvapauskokeilujen toteuttamiseen ohjataan 100 miljoonan euron määräraha vuodelle 2018. Tämä merkinnee sitä, että maakunnat tulevat käynnistämään sote-palveluiden yhtiöittämisiä jo ennen varsinaisen maakunta- ja soteuudistuksen alkamista 1.1.2019. Henkilöstön aseman turvaaminen muutoksessa on Talentian toiminnassa ykkösprioriteetti. Nähtäväksi jää, mihin hallituksen 58 miljoonan euron rahoitus vuodelle 2018 maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanon tukemiseen riittävät.

Hallitus jatkaa toimenpiteiden etsimistä kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimiseksi. Hallitusohjelma asetti tavoitteeksi karsia koko julkista sektoria miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä. Talentia tapaa ministeri Sanni Gran-Laasosen erityisavustajan 26.4. ja tulee korostamaan, että sosiaalihuollon ammattihenkilöiden osalta ei ole tarvetta ammattipätevyyksien alentamiseen. Myös hallituksen uudet avaukset välittämisen vahvistamiseksi edellyttävät sosiaalihuollon ammattihenkilöiden roolin vahvistamista eikä kelpoisuusehtojen väljentämistä. Tulemme lisäksi esittämään keinoja laillistettujen sosiaalityöntekijöiden määrän lisäämiseksi.

Talentia on pettynyt, että perhevapaajärjestelmän kehittäminen ei edennyt. Sen sijaan kannatamme maan hallituksen linjausta päivähoitomaksujen alentamisesta ja tavoitetta, että varhaiskasvatukseen osallistumista lisätään ja parannetaan varhaiskasvatuksen laatua. Talentia on mukana varhaiskasvatuksen neuvottelukunnassa päivittämässä varhaiskasvatuslakia, josta on tarkoitus antaa hallituksen esitys syksyllä 2018. Talentia esittää päättäjätapaamisissaan myös keinoja kehittää varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta, vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja pedagogiikkaa, nostaa henkilöstön osaamistasoa sekä lisätä lasten ja perheiden saamaa moniammatillista tukea, mitkä ovat hallituksen tavoitteita.

Hallituksen tavoitteet uudistaa ammatillista koulutusta vaativat rinnalleen panostusta ammattitaitoiseen oppilashuoltoon. Oppilaitoksissa on oltava moniammatillinen, ammattitaitoinen oppilashuolto sekä yhteys sosiaalihuollon palveluihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oppilaitoksista tulisi löytyä koulukuraattoreja, joilla on sosiaalihuollon ammattihenkilön pätevyys. Tämän hallitus vesitti aiemmin lainsäädäntöuudistuksella, joka väljensi koulukuraattorin pätevyysvaatimuksia. Koulukuraattorit ovat merkittävässä asemassa ehkäisemässä syrjäytymistä tukemalla oppilaiden hyvinvointia ja ohjaamalla lasta ja perhettä tarvittaessa muiden palvelujen piiriin, jotka auttavat tukemaan oppilasta haastavassa tilanteessa.

Tero Ristimäki

Talentian puheenjohtaja

Jaa sivu