Talentian tavoitteet eduskuntavaaleissa

Talentia on julkistanut eduskuntavaalitavoitteensa. Ne on jaettu neljään keskeiseen teemaan. Tavoitteisiin voi tutustua tarkemmin Talentian eduskuntavaalisivuilla osoitteessa www.talentia.fi/eduskuntavaalit.

Miksi Talentian hallitus on päättänyt edistää juuri näitä tavoitteita?

Sosiaalipalveluiden asemaa on vahvistettava

Sote on vahvasti esillä tulevissa vaaleissa ja hallitusohjelmaneuvotteluissa – hyväksyttiinpä se ennen vaaleja tai ei. Uskon, että tuleva hallitus tekee joka tapauksessa muutoksia nyt eduskunnassa olevaan lakiesitykseen. Sosiaalipalveluiden asemaa pitää vahvistaa sote-keskuksissa. On huolehdittava siitä, että sote-keskuksissa työskentelee sosiaalihuollon laillistetut ammattihenkilöt. Kolmanneksi tarvitaan maakunnan sote-palveluiden johtoon hyvää sosiaalihuollon ammatillista johtamista.

Sosiaalialan ammattilainen ansaitsee hyvän työelämän

Eduskuntavaaliehdokkaiden, tulevien kansanedustajien ja ministereiden tietoisuuteen on vietävä se, että sosiaalialan kelpoisuuksista ei saa tinkiä. Työmäärä on saatava kuriin ja siksi sosiaalialan asiakastyöhön on säädettävä sitovat mitoitukset. Sosiaalialan ammattilaisille tulee turvata riittävä täydennyskoulutus ja työnohjaus. Nämä tavoitteet takaavat laadun asiakkaille ja työhyvinvoinnin perusedellytykset työntekijöille.

Eriarvoistuminen ja syrjäytymiskehitys pitää pysäyttää

Lasten ja nuorten hätään on vastattava. Ehkäisevät ja korjaavat palvelut on laitettava kuntoon. Lastensuojelussa, oppilashuollossa ja kasvatus- ja perheneuvonnassa tarvitaan konkreettisia muutoksia. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen sosiaalihuollon osuutta on vahvistettava. Paljon palveluita tarvitsevien, erityisen tuen tarpeessa olevien ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten palveluissa tarvitaan vankkaa sosiaalialan osaamista.

Riittävä ja pysyvä korkeakoulutettu henkilöstö on lapsen etu varhaiskasvatuksessa

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamainen ja ryhmäkokojen pienentäminen tähtäävät siihen, että yhä useampi lapsi pääsee varhaiskasvatukseen. Alueellisia eroja varhaiskasvatukseen osallistumisessa on kavennettava ja heikossa taloudellisessa asemassa olevien perheiden lasten osallistumista varhaiskasvatukseen on tuettava. Tämä ei onnistu, jos meillä ei ole riittävästi koulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia. Uusi varhaiskasvatuslaki tulee lisäämään opettajapulaa ja siksi sitä on muutettava henkilöstön kelpoisuuksien osalta.  Varhaiskasvatuksen opettajien kouluttaminen on palautettava ammattikorkeakouluihin yliopistojen rinnalle.

Tero Ristimäki

Talentian puheenjohtaja