Talentia on kasvu-uralla ja nuorten osuus ammattiliittojen kärkeä

Talentia otti ykköspaikan Helsingin Sanomien kolmenkymmenen suurimman ammattiliiton vertailussa, kun mittarina oli alle 35-vuotiaiden osuus työssäkäyvistä jäsenistä. Talentiassa tuo luku oli 38 %. Talentian voi siis todeta kohdanneen nuorten työssäkäyvien sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattiliitolle asettamat vaatimukset.

Lähimmäksi Talentian lukua Akavassa ylsivät Tradenomiliitto 35 % ja Akavan erityisalat 28 %. JHL:ssä nuorten työssäkäyvien osuus oli selvityksen mukaan 16 % ja OAJ:ssa 15 %.

Talentian hyvän tuloksen taustalla on se, että työssä olevien jäsenten määrä on viime vuosina jatkuvasti lisääntynyt. Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sosiaalialalle kouluttautuvat liittyvät usein jo opiskeluaikana Talentian jäseniksi ja jatkavat jäsenyyttään siirtyessään työelämään.

Huimaa kasvua työssäkäyvissä jäsenissä

Viimeisten kymmenen vuoden aikana Talentian kokonaisjäsenmäärä kasvoi 5 525:llä eli 28,5 prosentilla. Työssä olevien jäsenten jäsenmäärä kasvoi samana aikana 5141 eli peräti 41,4 prosentilla. Jäsenmäärän kasvu on jatkunut myös tänä vuonna. Tammikuusta-lokakuun työssä olevien jäsenmäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1 071 eli 6,2 %.

Talentiassa myös huomioidaan nuoret. Talentian ylimmässä päättävässä elimessä liittovaltuustossa (56 jäsentä) on 4 opiskelijaedustajaa. Liittovaltuuston alla, perjantaina 23.11.2018 Talentian hallitus linjasi, että liiton hallituksen opiskelijaedustaja muutetaan äänivaltaiseksi hallituksen jäseneksi.

Tästä tilanteesta on hyvä lähteä kohtaamaan jäseniä ja päättäjiä Talentian 70-vuotisjuhlavuonna 2019.

Tero Ristimäki

Talentian puheenjohtaja