Sosiaalityön ulottuvuus jäi perustulokokeilussa vähälle

Viime vuoden lopussa päättyneen perustulokokeilun alustavat tulokset julkaistiin tänään. Kokeiluun osallistui 2 000 suomalaista.

Perustulokokeilun tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten sosiaaliturvaa voitaisiin muuttaa osallistavaksi ja työhön kannustavaksi sekä vastaamaan paremmin työelämän muutoksia.

Sosiaalityön ulottuvuus on jäänyt perustulokokeilussa mitättömäksi. Olipa sosiaaliturvamalli tulevaisuudessa millainen tahansa, uudistuksessa on vahvistettava ihmisten oikeutta riittävään toimeentuloon ja huolenpitoon kaikissa elämäntilanteissa, oikea-aikaisesti ja jokaisen ihmisarvoa kunnioittaen.

Sosiaalipalvelut on nähtävä asiakkaiden oikeutena, ei sanktiona

Talentia näkee sosiaalipalvelut erottamattomana osana sosiaaliturvaa. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palvelut tulee kytkeä sosiaaliturvan uudistukseen asiakkaiden oikeutena, ei sanktiona tai kontrollina.

Sosiaalialan osaamista pitää vahvistaa erityisesti tarveharkintaisten etuuksien ja palveluiden arviointi- ja ratkaisutyössä. Myös työvoimapoliittisissa linjauksissa on huomioitava työttömien tarve nykyistä kokonaisvaltaisempaan tukeen.

 

 

Marjo Katajisto

Talentian erityisasiantuntija