Uutinen

Miksi arvostettu varhaiskasvatusjärjestelmä halutaan romuttaa?

Suomessa lastentarhanopettajana voivat tällä hetkellä toimia ammattikorkeakoulusta valmistuneet sosionomit (AMK) ja yliopistosta valmistuneet varhaiskasvatuksen kandidaatit. Tämä on ollut toimiva ja onnistunut ratkaisu: suomalaista varhaiskasvatusta pidetään maailman parhaana.

Nyt hallitus on kuitenkin varhaiskasvatuslakiluonnoksessaan esittänyt, että vuoteen 2030 mennessä päiväkodeissa olisi kolme ammattiryhmää: varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja lastenhoitaja. Opettajaksi kelpaisi vain yliopistosta valmistunut varhaiskasvatuksen kandidaatti. Päiväkotien henkilökunnasta 2/3 tulisi olla korkeakoulutettuja nykyisen 1/3 sijaan. Korkeakoulutetuista vähintään puolet tulisi olla yliopistosta valmistuneita kandidaatteja ja loput joko sosionomeja tai kandidaatteja. Nykyisin lastentarhanopettajina toimivat sosionomit saisivat jatkaa ammatissaan varhaiskasvatuksen opettajina, mutta jatkossa opintonsa aloittavilla sosionomeilla tätä mahdollisuutta ei enää olisi olemassa.

− Esityksen mukaan 2030 alkaen päiväkodeissa ei välttämättä ole yhtään sosionomia, sillä korkeakoulutetuista puolet pitää olla kandidaatteja ja puolet joko kandidaatteja tai sosionomeja.  Jos sosionomien yhteiskunnallinen, pedagoginen ja sosiaalialan osaaminen jää varhaiskasvatuksessa jopa kokonaan pois, osuvat seuraukset erityisesti syrjäytyneisiin lapsiin eli juuri siihen ryhmään, joka tutkimusten mukaan hyötyy eniten varhaiskasvatuksesta, sanoo sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Sosionomin tehtäviä ei ole mietitty

Hallituksen lakiesitys ei ota kantaa, mitä tehtäviä varhaiskasvatuksen sosionomi tekee päiväkotiryhmässä.

− Ei ole lapsen edun mukaista, että näin suuria linjauksia tehdään ilman huolellista suunnittelua. Tässä on kyse ennemminkin periaatteesta, kuka voi kouluttaa opettajia, kuin aidosta halusta kehittää varhaiskasvatusta, Marjo Varsa sanoo.

Ammattikorkeakoulututkinto vastaa Suomen koulutusjärjestelmässä yliopiston kandidaattitasoa. Varhaiskasvatukseen suuntautuneet sosionomit tosin suorittavat 30 opintopistettä enemmän opintoja kuin varhaiskasvatuksen kandidaatit. Ammattikorkeakouluissa opetusta antavat arvostetut ja osaavat yliopistoista valmistuneet kasvatustieteiden tohtorit ja maisterit.

− On hyvä, että korkeakoulutettujen määrää varhaiskasvatuksessa lisätään, mutta sitä en ymmärrä, miksi kandidaattitasoisten sosionomien osaamista aletaan nyt kyseenalaistaa. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene on vastikään saanut valmiiksi selvityksen, jonka mukaan varhaiskasvatukseen suuntautuneilla sosionomeilla on erittäin hyvät valmiudet nimenomaan opettajuuteen. Eivätkö lainvalmistelijat enää nykyään ehdi perehtyä faktoihin? kysyy Marjo Varsa.

Myös työvoiman alueellinen saatavuus heikkenisi, sillä varhaiskasvatuksen kandidaatteja koulutetaan vain seitsemässä yliopistossa kun nyt lastentarhanopettajia koulutetaan ammattikorkeakouluissa 21 paikkakunnalla.

− En ymmärrä tällaisia esityksiä. Miksi hyvä ja toimiva järjestelmä halutaan tieten tahtoen hajottaa kun sitä voitaisiin eri ammattikuntien kesken kehittää yhteistyössä lapsen etua ajaen? Marjo Varsa kysyy.

Lisätietoja:

Marjo Varsa, puh. 040 078 9569
Ammattiasioiden päällikkö

>> Lue hallituksen esitys varhaiskasvatuslaeiksi OKM:n sivulta