AVAINTA-alojen työehtosopimus

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn hallitus hyväksyi 17.6.2022 Avainta-alojen uuden työehtosopimuksen ajalle 1.5.2022–30.4.2025. Kolmivuotinen sopimus sisältää yhden optiovuoden.

AVAINTES 2022–2025

Palkankorotukset

  • Vuonna 2022 yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja 2 prosenttia, kuitenkin vähintään 46 euroa 1.5.2022 alkaen.
  • Paikallinen 0,5 prosentin erä neuvotellaan 14.10.2022 mennessä. Jos paikallisissa neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää erän kohdentamisesta peruspalkkojen korotuksiin 1.11.2022 alkaen.
  • Vuonna 2023 peruspalkat tai niihin rinnastettavat kuukausipalkat nousevat 1,5 prosenttia 1.6.2023 alkaen. Paikallisesta 0,4 prosentin järjestelyerästä neuvotellaan maaliskuun loppuun mennessä. Jos paikallisissa neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää erän kohdentamisesta peruspalkkojen korotuksiin 1.6.2023 alkaen.
  • Lisäksi vuonna 2023 neuvotellaan liittotasolla 1,2 prosentin kehittämiserän käytöstä. Erä on käytössä 1.6.2023. Osa kehittämiserästä käytetään vuosilomataulukon B-rivin poistoon 1.4.2023 alkaen sekä kokemuslisämääräysten yhdenvertaisuuden parantamiseen. Lisäksi tavoitteena on kohdentaa rahaa toimenpiteisiin työvoiman saatavuuden parantamiseksi.
  • Myös 1.2.2024 käytössä on 0,4 prosentin keskitetysti jaettava kehittämiserä. Osa erästä varataan palkkausjärjestelmän kehittämiseen, ja erityistä huomiota kiinnitetään työvoiman saatavuuden parantamiseen. Osalla kehittämiserää katetaan pakollisen ryhmähenkivakuutuksen kustannuksia.
  • Kolmannen vuoden palkantarkastusten ajankohdasta, suuruudesta ja rakenteesta osapuolet neuvottelevat 15.3.2024 mennessä. Jos tuolloin ei päästä yksimielisyyteen, työehtosopimus on mahdollista irtisanoa päättymään 30.4.2024.

Uudet perhevapaat työehtosopimukseen

Työehtosopimus korostaa nyt tasa-arvoa, kun sopimuksen myötä työntekijä saa palkallista raskausrahakautta 40 päivää. Lisäksi jatkossa kummallekin vanhemmalle maksetaan palkallista vanhempainvapaata 32 päivää.

AVAINTES koskee noin 40 000:ta palkansaajaa. AVAINTES-neuvotteluissa työnantajaa edustaa Avainta ry ja talentialaisia Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

Työ- ja virkaehtosopimukset

Työ- ja virkaehtosopimukset määrittelevät oikeudet ja velvollisuudet, jotka sitovat työnantajaa ja työntekijää tai viranhaltijaa sopimuskauden aikana.