AVAINTA-alojen työehtosopimus

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn hallitus hyväksyi 17.6.2022 Avainta-alojen uuden työehtosopimuksen ajalle 1.5.2022–30.4.2025. Kolmivuotinen sopimus sisältää yhden optiovuoden.

Vuoden 2023 palkankorotukset kytkettiin teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden työehtosopimusten palkankorotusten tasoon.

Neuvottelujen osapuolet ovat sopineet AVAINTESin mukaisesta 1.6.2023 voimaantulevasta kehittämiserästä ja perälautakirjauksesta.

Luvassa palkankorotuksia

2023

  • Keskitetty kehittämiserä nostaa 1.6. yleiskorotuksena peruspalkkoja ja niihin rinnastettavia peruspalkkoja 0,7 %.
  • Lisäksi palkkoja nostaa jo aiemmin sovittu 1,5 % yleiskorotus. Kesäkuun alussa jaetaan myös 0,4 % paikallinen erä.
  • Verrokkialojen heijastusvaikutuksena on sovittu 500 euron kertapalkkio maksettavaksi elokuun loppuun mennessä. Kertapalkkio maksetaan työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut 2023 viimeistään 2.5. ja on voimassa 31.5. Osa-aikaiselle työntekijälle kertapalkkio maksetaan 31.5. voimassa olevalla osa-aikatyön prosentilla
  • Joulukuun alussa peruspalkkoja ja niihin rinnastettavia kuukausipalkkoja nostaa 0,7 % yleiskorotus.

2024

  • 1.2.2024: Jo aiemmin sovittu 0,3 prosentin keskitetty kehittämiserä yleiskorotuksena peruspalkassa tai siihen rinnastettavassa kuukausipalkassa.
  • 1.5.2024: Yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja 3,1 prosenttia.
  • 1.10.2024: Paikallinen järjestelyerä 0,3 prosenttia. Paikallisten neuvottelujen takaraja on 31.8.2024. Jos erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jakamisesta päättää työnantaja.

Kolmannen vuoden palkantarkastusten ajankohdasta, suuruudesta ja rakenteesta osapuolet neuvottelevat 15.3.2024 mennessä. Jos tuolloin ei päästä yksimielisyyteen, työehtosopimus on mahdollista irtisanoa päättymään 30.4.2024.

Perhevapaat työehtosopimukseen

Työehtosopimus korostaa nyt tasa-arvoa, kun sopimuksen myötä työntekijä saa palkallista raskausrahakautta 40 päivää. Lisäksi jatkossa kummallekin vanhemmalle maksetaan palkallista vanhempainvapaata 32 päivää.

AVAINTES koskee noin 40 000:ta palkansaajaa. AVAINTES-neuvotteluissa työnantajaa edustaa Avainta ry ja talentialaisia Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

Työ- ja virkaehtosopimukset

Työ- ja virkaehtosopimukset määrittelevät oikeudet ja velvollisuudet, jotka sitovat työnantajaa ja työntekijää tai viranhaltijaa sopimuskauden aikana.