Työsuojelun peruskurssi II jakso

Koulutus on tarkoitettu Talentialaisille työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, työsuojeluasiamiehille sekä työsuojelupäälliköille. Sisältö soveltuu myös niille, jotka haluavat kerrata osaamistaan työsuojelukysymyksissä. Koulutukseen etusijalla ovat ne henkilöt, jotka osallistuivat jakso I toukokuussa. Kurssille otetaan 30 osallistujaa.