Työsuojelun peruskurssi I jakso

Koulutus on tarkoitettu Talentialaisille työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, työsuojeluasiamiehille sekä työsuojelupäälliköille. Sisältö soveltuu myös niille, jotka haluavat kerrata osaamistaan työsuojelukysymyksissä.