Talentia Akavan ulosmarsseissa – miksi ja milloin? -jäsenwebinaari

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia osallistuu 6.2. keskusjärjestö Akavan järjestämään poliittiseen työtaisteluun. Talentian työsuhteiset jäsenet Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Kauniaisissa, Tampereella ja Turussa marssivat ulos työpaikoiltaan 6.2. klo 14–16. Ulosmarssiin osallistuvat myös Talentian opiskelijajäsenet. Poliittisella työtaistelulla vastustetaan hallituksen suunnittelemia työelämäheikennyksiä.

Tule kuulemaan ulosmarsseista webinaariin tiistaina 30.1. klo 18–19. Tilaisuudessa käydään läpi ulosmarssin syitä ja käytännön seikkoja.  

Talentian hallitus on tehnyt järjestöpäätöksen poliittiseen työtaisteluun osallistumisesta, mikä suojaa ulosmarssipaikkakunnilla työskenteleviä Talentian jäseniä henkilökohtaisilta seuraamuksilta. Tämä koskee myös opiskelijajäseniä, jotka työskentelevät opintojensa ohella.  

Järjestöpäätös suojaa työntekijöitä henkilökohtaisilta seuraamuksilta 6.2. klo 14-16 aina päättyvän työvuoron loppuun asti.  

Verkkosivuillamme talentia.fi/ulosmarssi voit tutustua kysymys–vastaus-pareihin ulosmarssista. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, ota yhteyttä: jarjestoinfo@talentia.fi. 


Hallituksen työelämäheikennysten lista on pitkä. Erityisen haitallinen Talentian jäsenten kannalta on hallituksen esittämä vientivetoinen työmarkkinamalli. Se ajaisi naisvaltaiset alat pysyvään palkkakuoppaan. Jatkossa palkankorotusten yläraja olisi käytännössä sidottu miesvaltaisten vientialojen, kuten teollisuuden, palkankorotuksiin.  

Lue lisää hallituksen suunnittelemista työelämän heikennyksistä ja siitä, miten ne vaikuttaisivat Talentian jäseniin ja koko suomalaiseen yhteiskuntaan: www.talentia.fi/nain-vaikutamme/talentia-vaikuttaa-hallitusohjelmaan