Miniwebinaarisarja työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen sopijapuolista koostuva työhyvinvointityöryhmä on tehnyt yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijoiden kanssa kuusiosaisen miniwebinaarisarjan. Videoilla TTK:n asiantuntijat Päivi Rauramo, Asta Koivikko ja Pirkko Mäkinen esittävät tietoiskuja työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin aiheista.

Miniwebinaarien tarkoitus on tukea esihenkilöitä, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä ja työyhteisöjä tarjoamalla perustietoa 1) työsuojelua koskevasta lainsäädännöstä, 2) työsuojelun yhteistoiminnasta sekä 3) työterveyteen, -turvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyvistä laeista ja suosituksista. Videot on kohdennettu yksityisen sosiaalipalvelualan työpaikoille, mutta ne ovat hyödynnettävissä myös muilla toimialoilla.

Videot käsittelevät seuraavia aiheita:

Työsuojeluvastuut työpaikalla

Työsuojelun yhteistoiminnan toteuttaminen

Työterveyshuollon järjestäminen

Turvallinen, terveellinen työympäristö

Psykososiaalinen kuormittuminen ja väkivallan uhka työssä

Työhyvinvointi