16.10.2017
På svenska, Sosiaaliala

Globalt perspektiv på socionomprofessionen

11.9.2017
På svenska, Tutkimus ja työmenetelmät

Motiverande samtal i förändringsarbetet

12.6.2017
LAPE-muutosohjelma, På svenska

Lape − systemiskt tänkesätt i barnskyddet

2.1.2017
Nuorisososiaalityö ja koulu, På svenska

Ung vuxen i storstaden

18.11.2016
På svenska, Tutkimus ja työmenetelmät

Medborgarperspektivet i migrationsforskningen

16.5.2016
På svenska

Ung och deprimerad