12.6.2017
LAPE-muutosohjelma, På svenska

Lape − systemiskt tänkesätt i barnskyddet

2.1.2017
Nuorisososiaalityö ja koulu, På svenska

Ung vuxen i storstaden

18.11.2016
På svenska, Tutkimus ja työmenetelmät

Medborgarperspektivet i migrationsforskningen

16.5.2016
På svenska

Ung och deprimerad

7.4.2016
Ammattihenkilölaki, På svenska

Klientens rätt till kvalitativ socialvård

4.3.2016
Maahanmuutto, På svenska, Tutkimus ja työmenetelmät

Hur bemöter vi invandraden?