3.4.2018
På svenska, Varhaiskasvatus

Handledning är mer än tricks och tips

12.2.2018
På svenska, Varhaiskasvatus

Andrum mitt under arbetsdagen

20.11.2017
På svenska

Bemotandekod som fungerar

13.11.2017
På svenska, Varhaiskasvatus

Barn som kan uppföra sig gör det

16.10.2017
På svenska, Sosiaaliala

Globalt perspektiv på socionomprofessionen

11.9.2017
På svenska, Tutkimus ja työmenetelmät

Motiverande samtal i förändringsarbetet

12.6.2017
LAPE-muutosohjelma, På svenska

Lape − systemiskt tänkesätt i barnskyddet