Barnets bästa styr socialarbetet med papperslösa i Sverige

Akademikerförbundet SSR med professionsstrateg Josefine Johansson anser att det som hände i Malmö aktualiserar att utlänningslagen i Sverige ska ändras. Foto: Sunniva Ekbom

Kommer Sveriges socialtjänstlag revideras för att tydliggöra riktlinjerna för den lagstadgade rätten till socialvård för papperslösa? Akademikerfacket SSR anser att socialtjänstens sekretessplikt måste säkerställas så att polisen inte ska komma åt personuppgifter. Det som hände i Malmö får inte hända igen.

Enligt gällande svensk socialtjänstlag har kommunen det yttersta ansvaret för alla personer som vistas där. Lagen säger även att en person som är mantalsskriven i en annan kommun vid behov kan bli erbjuden en biljett till hemkommunen av socialtjänsten.

Papperslösa barnfamiljer har med stöd av Barnkonventionen som Sverige förbundit sig att följa, mer möjligheter till socialt stöd eftersom barn inte får diskrimineras.

– Bostadsbristen i 240 av Sveriges 290 kommuner drabbar i synnerhet de utsatta papperslösa som ofta bor trångt, flyttar in hos vänner och bekanta för att efter några veckor flytta vidare. Vid akut bostadsbrist kan en barnfamilj oberoende av svenskt personnummer få hjälp av socialtjänsten som betalar för vandrarhem eller boendehotell, förklarar Josefine Johansson, professionsstrateg vid Akademikerförbundet SSR i Sverige.

Papperslösa barn är inte skolpliktiga men har rätt att gå i skola i Sverige. Av Rädda barnens rapport Utanför nästan allt – En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper från år 2014, framkommer att kommunerna själva får bestämma om de erbjuder de papperslösa barnen förskoleplatser (läs daghemsplatser).

– Rädda barnen rapporterar om små barn som lämnas ensamma i lägenheten när deras papperslösa föräldrar är på jobbet. Rädda barnen har tagit som sin uppgift att kontakta kommunerna och be dem öppna förskolorna även för papperslösa barn.

– Stockholm har fattat beslut om att barnen får gå i förskola, men de politiska partierna har olika åsikter i frågan. Det kan försvåra tillgången till daghemsplatser i olika stadsdelar. Enskilda förskolor kan dock fatta egna beslut, berättar Johansson.

Mediedebatt om Malmöskandalen

Malmö stad har varit föregångare. Där behandlas papperslösa klienter, främst barnfamiljer, hos socialtjänsten som vilka som helst andra Malmöbosatta klienter med svenskt personnummer. Socialtjänsten beviljar vid behov pengar till läkemedel, akut matbehov och hyra.

Det var i all fall i Malmö polisen i höstas bad socialtjänsten lämna ut adresser till papperslösa. Socialtjänsten hittade och tillhandahöll 30-talet adresser till deras papperslösa klienter.

– Vi känner inte till att något liknande tidigare har hänt i Sverige. Det står i konflikt med socialtjänstlagens grundläggande intentioner, påpekar Josefine Johansson.

Gränspolisen hade fått i uppgift att utvisa 200 papperslösa. Socialtjänsten som gav ut adresserna uppmanades sedan av Migrationsverket att inte berätta för personerna i fråga att de gett ut adressuppgifterna, endast i fall att de själva frågade socialtjänsten.

– Malmöpolisens agerande gör att papperslösa som lever med oron att plötsligt bli utvisade, kan bli rädda för att kontakta socialtjänsten i situationer när de är i akut behov av hjälp. Att lämna ut personuppgifter strider mot socialtjänstens uppgift att ha stark sekretess för att skapa en förtroendefull allians med klienten. Vi motsätter oss inte utvisande av personer som inte har rätt att vara kvar i Sverige men det ska vara en polisiär uppgift och inte ske med socialtjänstens hjälp, framhåller Johansson.

– Det behöver prövas om utlänningslagens paragraf om att socialmyndigheten har rätt att ge ut information om enskild individ, legaliserar Malmöpolisens agerande. Vi anser att utlänningslagen ska ändras. Det inträffade har anmälts till JO (justitieombudsmannen).

Civilsamhällets stöd

– Socialsekreterarens och vårdpersonalens uppgift i bemötandet av den papperslösa klienten är även att ge tips om var kompletterande hjälp finns i civilsamhället. Exempelvis organisationen Läkare i världens klienter är EU-medborgarna rumänska och bulgariska romer som rest till Sverige. Rådgivningsbyrån ger juridisk hjälp, därtill finns Stadsmissionen, Rädda barnen och Ingen människa är illegal, påminner Josefine Johansson.

Den psykiska belastning som följer med att vara papperslös i Sverige och leva under hotet om att bli utvisad till ens ursprungsland vilket i värsta fall kan leda till döden – kan leda till akuta psykosociala problem och suicidbenägenhet.

Till exempel kontaktpersoner som beledsagar psykiskt utmattade papperslösa mödrar till samtalsterapi kan vara svårt att ge som insats inom ramen för socialtjänsten men kan hittas i civilsamhällets hjälporganisationer.

Värt att komma ihåg är att arbetsmarknaden för de papperslösa är brokig, avtal följs sällan. Den ideella organisationen Fackligt Center för Papperslösa jobbar för avtalsenliga löner. Realiteten för de 30 000–50 000 papperslösa på den svenska arbetsmarknaden är att lönen är minimal om den alls betalas ut. Akademikerförbundet SSR är medlem av organisationen.

Sunniva Ekbom

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *