12.5.2020
På svenska

Med bredden som spets

6.2.2020
På svenska

Rättsskyddet i fokus

19.11.2019
Nuorisososiaalityö ja koulu, På svenska

Empatiskt bemötande behövs i skolvärlden

29.4.2019
På svenska

Hemma både i Åbo och på Åland

11.3.2019
Lastensuojelu ja perhetyö, På svenska

Gör teori av praktiken

29.10.2018
På svenska, Tutkimus ja työmenetelmät

Aktörskapsglasögon för sociala problem