Rättsskyddet i fokus

Vårt krav i pågående samarbetsförhandlingar är att få ett slut på att socialarbetarna ger arbetsgivaren 24 arbetstimmar årligen, utan lön för mödan, konstaterar Olof Cantell. Foto: Sunniva Ekbom

Olof Cantell rycker in när kollegor i stan drabbas av omställningar. Som förtroendeman för Juko (Förbundet för offentligt anställda) kallas han in för att säkra att arbetsgivaren följer avtalen i omorganiseringsprocessen.

Förtroendeuppdraget som förtroendeman tillför Olof Cantells arbetsbild omväxling. Men uppdraget kan bli emotionellt belastande. Det är starka känslor som Olof ska härbärgera, känslor förknippade med om en oviss framtid i ett arbete med nya arbetsuppgifter. Det är fråga om en sorgeprocess, om att ge upp det sammanhang som ger vardagen struktur och mening och samtidigt klara av att mobilisera styrka och nyfikenhet att vilja lära sig nytt, vara följsamt flexibel och snabbt anpassa sig till en ny arbetsplatskultur.

Om det är en arbetstagare med svenska som första språk som drabbas av omplaceringen, är det Olof som har hand om förtroendemannauppdraget. Det har inte varit aktuellt sedan Olof inledde sin treårsperiod som förtroendeman i augusti.

– Under hösten har jag deltagit i Talentias utbildningar.

Han säger att han trivs med sitt nya uppdrag. En dag i veckan är vikt för uppdrag som huvudförtroendemannen delegerar.

Målveten förtroendeman

Intresset för Talentia väcktes hos Olof redan under studietiden då han var ersättare i fullmäktige. Målet att bli förtroendeman hägrade redan då, i kombination med en fast tjänst som socialarbetare inom Helsingfors stad. Där är han nu. Han är anställd vid enheten för vuxen socialt arbete i Haga. Tidigare var Olof samarbetsansvarig i sitt arbetsteam, vilket hjälpt honom i hans nuvarande uppdrag. Han uppskattar förhandlingskulturen som råder inom Helsingfors stad. Påverkansmöjligheterna är reella.

Hittills har uppdraget inte varit övermäktigt. Klientärendena på jobbet är inte färre fastän han prioriterar förtroendemannauppdraget en arbetsdag i veckan.

– Förstås går front desk på jobbet var tredje vecka före allt annat.

Omfattande bedömningar, utredningar av klientens servicebehov och arbetsförmåga hör till Olofs arbete på socialkontoret. Rehabiliterande arbetsformer kan bli aktuella eller klienten kan få hjälp med att ansöka om pension som möjliggör självförsörjning. I slutändan är det förstås pensionskassan som avgör om pension kan beviljas.

Ett av socialarbetarens arbetsredskap är motiverande samtal med klienten. Att bryta långtidsarbetslöshet sker inte i en hast, motivationen behöver boostas för att hen ska söka heltidsjobb eller deltidsarbete på grund av sjukdomsnedsättning.

Bra att ha flera socialhandledare

Där vi sitter vid ett cafébord med utsikt över riksdagshuset i stadsbiblioteket Odes andra våning, kommer samtalet osökt in på Sote-reformen – ett ouppfyllt löfte om förändring.

– Mycket tid och pengar lades ned. Helsingfors skulle få särlösningar. Med tanke på anställningstryggheten hoppas jag verkligen att Helsingfors stad förblir min arbetsgivare om Sote-reformen i någon form verkställs i framtiden. Offentliga sektorn är stark och den behövs.

– Jag är nöjd över att valfriheten inte förverkligades. Mina klienter som lever på utkomststöd eller andra FPA-bidrag kan inte använda sig av sådan valfrihet – privata servicealternativ kostar.

Offentliga sektorn är stark och den behövs.

– Svensk socialvård i Helsingfors skulle må bra av att omorganiseras efter utvärdering av nuvarande socialvård på svenska, anser Olof.

Olofs klienter får kompletterande utkomststöd efter behovsprövning. Enligt Olof kunde FPA:s utkomststöd fungera bättre, exempelvis pensionärernas situation är otrygg på grund av att de tidvis kan behöva mer pengar till mediciner. Men visst är han nöjd över att socialvården inte belastas av att beräkna vanligt utkomststöd.

– Så som socialvården är organiserad i dag har socialhandledarnas antal ökat, de hjälper klienterna ansöka om utkomststöd, men tyvärr har deras löner stampat på stället, konstaterar Olof.

Nej till arbete utan lön

Talentia-medlemmarna har blivit fler, intresset att påverka politiska beslut organiserar det sociala områdets anställda.

Professionerna inom det sociala området är relativt nya i jämförelse med andra professioner. Talentia har utrymme och tid att profilera professionerna för att befästa deras position, även värderat i konkurrenskraftig lön på arbetsmarknaden.

Pågående samarbetsförhandlingar ser Olof som nyckeln till att få ett slut på att socialarbetarna ger arbetsgivaren 24 arbetstimmar årligen, utan lön för mödan.

– Det är ett krav!

Sunniva Ekbom

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *