Gör teori av praktiken

Läs mera i professor Karsten Hundeides bok, på finska Kannustava vuorovaikutus käytännössä, på svenska Vägledande samspel i praktiken, och på icdp.fi.

Att se individen, visa respekt och ha ett positivt förhållningssätt är grundläggande faktorer, såväl i klientarbete som i alla möten med medmänniskor, men inte alltid så lätt att omsätta i praktiken.

Norskutvecklade International Child Development Programme (ICPD), eller Vägledande samspel, är ett hälsofrämjande relations- och empatibaserat program som ska främja lyhördhet och positivt, respektfullt samspel. Programmet tillämpas redan i många länder, men är fortfarande relativt okänt i Finland.

– Vägledande samspel är utvecklat med respekt för barnet i fokus, men fungerar lika bra i alla åldersgrupper. Det är ett program, som handlar om medmänskligt bemötande och empati, säger Pamela Antila, sakkunnig i utvecklingspsykologi i staden Vasas familjevårdsteam, ICDP-utbildare och ordförande för den tvåspråkiga föreningen ICDP Finland r.f.

– Det är inte alltid så lätt att omsätta i praktiken, även om det egentligen är enkla saker. Dagliga exempel visar att vi inte bemöter vår omvärld speciellt respektfullt, Vägledande samspel används på flera håll i Finland, främst inom socialvården och i småbarnspedagogiken.

– Programmet är utvecklat för föräldrastöd, men kan tillämpas på många olika områden.

I Vasa används ICDP inom socialt arbete för barnfamiljer, barnskyddets intensifierade familjearbete och inom familje- och institutionsvården. Bland annat har hela personalen på barnskyddets boendeenhet Mäntykoti fått grundutbildning i Vägledande samspel, och har tagit i bruk programmet i sitt arbete.

Det ordnas en ICDP-konferens i Norden vartannat år, och 2019 arrangeras konferensen i Finland.

– För att upprätthålla sina kunskaper deltar personalen på Mäntykoti i vägledning varje månad, det är en förutsättning för att upprätthålla förhållningssättet. Att vara sensitiv och verkligen se barnet kräver självinsikt och jobb av oss vuxna, konstaterar Antila.

– Jag hoppas att utbildningen ska bli allmännare inom både socialvården och utbildningen överlag. Det kan inverka positivt också på inlärningsresultaten, säger Gabriella Konsell, ledande skolkurator på svenska i Pargas och sekreterare för ICDP Finland.

Utvecklas hela tiden

Två norska professorer utvecklade grunderna till ICDP eller Vägledande samspel (fi. Kannustava vuorovaikutus) vid Oslo universitet på 1980-talet, och sedan dess har programmet ökat i popularitet och utvecklats kontinuerligt.

Programmet grundar sig på bland annat utvecklingspsykologisk, neuropsykologisk och pedagogisk forskning och syftar, enligt icdp.fi, till att öka förmågan att förstå och respektera varandra genom att utveckla och stärka lyhördhet och empati. Det positiva samspelet mellan omsorgsgivare och omsorgstagare stärker man genom att använda dialoger med olika samspelsteman för att öka sensitiviteten hos omsorgsgivaren. ICDP erbjuder verktyg för att till exempel tolka tillstånd och känslor för att kunna anpassa och svara sensitivt på barnets behov.

– FN:s barnkonvention betonar respektfullt bemötande, och ICDP ger verktyg för det. En emotionell relation till omsorgstagaren är grunden för kommunikationen. Det är viktigt att man visar intresse, följer barnets initiativ, har en nära dialog, bekräftar och ger erkännande, listar Antila.

Skapar dialog

En meningsskapande dialog får man om man lyssnar, är entusiastisk och hittar ett gemensamt fokus som skapar innehåll och mening i samtalet.

– Grunden är vår uppfattning om barnet i omsorgssituationen, den är nyckeln till allt. ICDP hjälper oss att påverka och stärka en positiv uppfattning om barnet och dess resurser, säger Konsell.

En reglerande dialog behövs också, där man på ett respektfullt sätt kan planera steg för steg, och ge anpassat stöd eller positiv gränssättning, som att se till att man följer fasta rutiner, för att minska stress som nya situationer kan ge upphov till.

– Utåtagerande barn kan behöva en viss miljö, då kan man tänka på hur vi kan göra för att anpassa utmanande situationer, och reglera situationen istället för barnet.

Gabriella Konsell, som har klienter i åldern 6–13 år, använder ofta den reglerande dialogen.

– Den fungerar för till exempel strategier för inlärning, och för att lära sig klä på sig, egentligen i alla situationer som kräver någon form av planering och självkontroll. Det går bra att anpassa stödet till behoven.

Pamela Antila använder ICDP hela tiden, i sitt arbete inom familjevården och som utbildare och vägledare.

– ICDP är inte en metod utan ett förhållningssätt, och jag har stor nytta av det i föräldrastödsarbetet. Vi betonar inte instruktiv handledning, utan understryker att man ska anpassa sig till barnets tillstånd. ICDP fungerar också om omsorgstagarna har olika kulturell bakgrund. Då försöker vi hitta mönster som redan finns, och stöda det positiva, säger Antila.

Vägledande samspel används i över 40 länder och har godkänts av såväl Unicef som WHO som ett sätt att trygga de mänskliga rättigheterna och i synnerhet barnens rätt till respektfullt bemötande, enligt FN:s barnkonvention.

Åsa Nyman

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *