Vaikuttamisen valintoja

Laura Tiitinen on sosiaalityöntekijä ja väitöskirjatutkija, joka pohtii kolumnissaan sosiaalialan vaikuttamista ja julkista viestintää. Kuva: Timo Lindholm

Moni asia on suomalaisessa yhteiskunnassa hyvin. Samanaikaisesti näemme asioita, joiden olisi tarpeen muuttua. Tämä ajaa sosiaalialan työntekijöitä muutospyrkimyksiin.
Sosiaalialalla muutoksien tarpeet kytkeytyvät usein asiakkaiden oikeuksiin ja palveluiden rakenteisiin. Kaikkia pulmia ei voi yksilötyöllä ratkaista, vaan tarvitaan esimerkiksi paikalliseen päätöksentekoon tai kulttuuriin kohdistuvaa vaikuttamista.

Yksittäinen työntekijä voi nähdä ympärillään musertavan monta muutostarvetta. Vaikuttaminen voi tyssätä jo alkumetreillä siihen, ettei tiedä mistä aloittaa. Monien tarpeiden edessä on osattava valita ne asiat, joiden puolesta haluaa ponnistella.

Kuinka vaikuttamisesta kiinnostunut sosiaalialan työntekijä tekee valinnan muutostarpeiden runsaudenpulassa?

Usein vaikuttamisen aihevalintaa tehdään kiireellisyys- ja tärkeysperiaatteilla. Otetaan muutospyrkimyksen kohteeksi aihe, josta on eniten haittaa omaan työhön, palveluiden laatuun tai asiakkaiden oikeuksien toteutumiseen.

Toisinaan työntekijä ei valitse vaikuttamiskohdetta, vaan se valitsee hänet. Tällöin vaikuttamisaihe ei jätä mieltä rauhaan, vaan vainoaa, kunnes asialle on pakko tehdä jotain.

Eräällä sosiaalityöntekijällä oli lista paikallisista muutostarpeista, joihin hän halusi vaikuttaa aina tilaisuuden tullen. Hän vaikutti niihin suhteilla, virallisilla aloitteilla, kannanotoilla ja lehtikirjoituksilla. Välillä hän sai pyyhkiä listalta pois aiheita, koska muutos oli toteutunut.

Toisinaan jokin muutospyrkimys kohtasi liiallista vastustusta tai aika oli epäsuotuisa muutokselle. Silloin hän ei poistanut asiaa listaltaan, vaan jätti sen odottamaan uutta yritystä ja otollisempaa ajankohtaa.

Aika on merkityksellinen tekijä vaikuttamisessa. Ajan tulee olla otollinen muutokselle. Oikean muutosajankohdan tunnistaminen edellyttää perehtymistä päätöksenteon aikatauluihin. Toisinaan taas muutokselle syntyy otollinen hetki yllättäen, jonkun toisen tapahtuman tai päätöksen seurauksena. Oikeaa aikaa voi myös yrittää luoda julkisella keskustelulla, joka luo muutospainetta.

Oikean ajankohdan lisäksi, yhtä merkittävä on vaikuttamisen tyyli. Sosiaalityöntekijä kuvaili tärkeitä vaikuttamisen periaatteita seuraavasti: ”Kun yrität vaikuttaa, niin on tarkkaan pidettävä huoli oikea-aikaisesta sanomisesta. Ettet saa vänisijän mainetta. Sitten kun aukaisen suuni, niin sieltä tulee asiaa.”

Vaikuttaminen ei ole valittamista, vaan punnittujen ratkaisuvaihtoehtojen tuottamista ja pyrkimyksiä niiden toteuttamiseksi. Jokainen voi löytää oman vaikuttamistyylinsä ja kanavansa harjoittelemalla. Yhdessä asiakkaiden kanssa toteutettu vaikuttaminen tarjoaa voimaantumisen ja kasvun mahdollisuuksia asiakkaille – kuten myös työntekijöille.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *