Nuorisojengi, salassapito ja moniammatillinen yhteistyö

Talentian ammattieettinen lautakunta käsitteli jäsenen esittämää kysymystä, joka koski lastensuojelun avohuollon sosiaalityön oikeutta kieltäytyä yhteistyöstä poliisin kanssa sillä perusteella, että nuoren henkilöllisyys, asiakkuus ja salassa pidettävät asiakastiedot välittyisivät poliisille.

Työntekijän viranomaisverkoston yhteistyökumppanit olettivat, että kyseinen nuori kuuluu rikolliseen nuorisojengiin, jonka aiheuttamat ongelmat vaatisivat moniammatillista yhteistyötä. Ammattieettinen lautakunta linjasi, että lastensuojelun sosiaalityössä on oltava käytettävissä myös yhteisösosiaalityön välineitä. Sosiaalityöntekijät ja sosionomit (sosiaaliohjaajat) voivat osallistua yhteisöllisen ongelman ratkaisuun lastensuojelun näkökulmasta paljastamatta yksittäisen nuoren salassa pidettävää tietoa tai henkilöllisyyttä.

Tilanteet vaativat ammatillista harkintaa, koska kentällä on usein eriäviä näkemyksiä työntekijöiden ja viranomaisten kesken siitä, kuka yksittäinen nuori kuuluu jengiin ja täyttääkö epäsosiaalinen ryhmäytyminen jengin tunnusmerkistön. Ei ole ammattieettisesti perusteltua kieltäytyä lapsia ja nuoria koskettavan yhteisotasoisen ongelman ratkaisusta.

Ammattieettinen lautakunta ottaa kantaa eettisiin kysymyksiin ja käsittelee jäsenten esittämiä ammattieettisiä kysymyksiä.

Ehdotonta vaitiolovelvollisuutta ja salassapitoa on tarkasteltava tapauskohtaisesti erikseen

Salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen ei riita pelkkä rikosepäily. Tietojen luovuttamista edellytetään, jos kyseessä on vakava rikos. Asiakaslain 14 § mukaan tiedot sosiaalihuollon asiakkaasta ovat salassa pidettäviä, eikä niitä voi luovuttaa sivulliselle henkilölle tai viranomaiselle, jolla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta salassa pidettävän tiedon saantiin.

Asiakaslain 17 § ja 18 § perusteella tietoja voidaan antaa ilman asiakkaan suostumusta, mikäli kyseessä on asiakkaan hoidon ja huollon tarpeen arviointi tai välttämättömän avun järjestäminen asiakkaalle.

Koska tietoja voidaan antaa?

Tietoja voidaan antaa myös siinä tapauksessa, ettei asiakkaalla itsellään ole kykyä ja edellytyksiä arvioida asian merkitystä tai lapsen etu sitä vaatii.

Vaitiolovelvollisuus ja salassapito asiakkaan oikeutena ovat ristiriidassa asiakaslain tietojen luovuttamisvelvoitteen kanssa. Tällöin avohuollon sosiaalityössä on käytettävä tapauskohtaista ammattieettistä pohdintaa, kumpi linjaus tulee sovellettavaksi: pelkkä yhteisotasoisen jengiongelman ratkaisuun osallistuminen vai vaitiolovelvollisuuden toteuttamatta jättäminen silla perusteella, että se on asiakkaan edun mukaista ja hän saa tarvitsemansa hoidon, huollon ja avun.

Alpo Heikkinen
sihteeri, erityisasiantuntija
Ammattieettinen lautakunta, Talentia

alpo.heikkinen@talentia.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *