Erityisen tuen tarpeen arvioi sosiaalityöntekijä

Talentian jäsen kysyy, onko oikein, että sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän työnkuvat eroavat vain siten, että sosiaalityöntekijän vastuulla ovat erityisen tuen tarpeessa olevat lapset.

Jäsen työskentelee sosiaaliohjaajana sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna tuotetussa lapsiperheiden sosiaalityössä. Yksikössä työskentelee sosiaaliohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä, joiden työnkuvien ainoa ero on se, että sosiaalityöntekijän vastuulla ovat erityisen tuen tarpeessa olevat lapset. Kysyjälle ei ole selvennetty, miten ja kuka määrittelee erityisen tuen tarpeen. Hän tuntee tilanteen vuoksi epävarmuutta ja myös epäoikeudenmukaisuutta, koska sosiaalityöntekijän palkka on noin 800 euroa suurempi.

Jäsentä askarruttaa myös, onko lain mukaista, että hän käsittelee omia asiakkaitaan koskevia lastensuojeluilmoituksia. Esimies perustelee käytäntöä asiakaslähtöisyydellä.

Talentian ammattieettinen lautakunta toteaa, että palvelutarpeen arvioinnin erityistä tukea tarvitsevalle henkilölle tekee virkasuhteinen sosiaalityöntekijä. Erityisen tuen tarpeen ollessa kyseessä, myös yhden asiakastyötä tekevän työntekijän (omatyöntekijä) on oltava sosiaalityöntekijä. Laki jättää erityisen tuen tarpeen tunnistamisen ja kriteereiden arvioinnin ammattihenkilöille. Lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä on mahdollista saada ehkäiseviä ja tukevia palveluja erityiseen tuen tarpeeseen ilman lastensuojelun asiakkuutta.

Erityisen tuen tarpeen yleisiä määritelmiä ovat 1) kyseessä on henkilö, jonka hyvinvointi vakavasti tai pitkäaikaisesti vaarantunut, 2) sopivaa palvelua henkilölle ei löydy tai tarpeeseen vastaaminen edellyttää usean eri palvelun yhteensovittamista, 3) lapsen tai nuoren kohdalla kasvuolosuhteet eivät turvaa lapsen kasvua tai kehitystä tai lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään.

Määritelkää yhdessä erityisen tuen kriteerit

Ammattieettinen lautakunta toteaa, että kunnissa on ollut käytäntönä, että erityisen tuen tarpeen arvioinnissa ja erityisen tuen tarpeeseen liittyvässä asiakastyössä on vähintään työprosessissa mukana laillistettu sosiaalityöntekijä. Esitetyssä kysymyksessä sosiaaliohjaaja voi arvioida alkuvaiheessa onko erityisen tuen tarve ilmeinen tai mahdollisesti olemassa. Asiakastarpeiden laadukkaan arvioinnin näkökulmasta työpaikalla on ammatillisena käytäntönä ollut, että yhdessä määritellään kunkin sosiaalialan toimintalohkon erityisen tuen tarpeen kriteerit. Ammattieettisesti kestävä käytäntö edellyttää, että asiakkaan oikeudet ja heille myönnetyt palvelut ovat tasalaatuiset ja yhdenvertaiset.

Lastensuojeluilmoitusten käsittelyyn liittyen lautakunta toteaa, ettei lastensuojeluilmoituksen sisältöä ja jatkotoimien tarvetta voida käsitellä SHL-palvelujen puolella. Kunnassa voi olla SHL:n ja lastensuojelulain mukaisten palveluiden yhteinen arviointiyksikkö, mikäli se sisältää arviointityöhön osallistuvana ”lastensuojelun työntekijän” erityislainsäädäntöön liittyvän tehtävän ja roolin.

Alpo Heikkinen
erityisasiantuntija
ammattijärjestö Talentia
ammattieettisen lautakunnan sihteeri

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *