Epäkohdasta ilmoittaminen on kaikkien etu

Mitä tehdä, jos huomaat asiakasta koskevan epäkohdan sosiaalihuollon toteuttamisessa työpaikallasi? Ota asia rohkeasti esiin. Epäkohdasta ilmoittaminen on oikeutesi.

Ilmoitusvelvollisuus on kirjattu sosiaalihuoltolakiin. Velvollisuus-sana saattaa kalskahtaa pahalta, mutta ilmoittamista kannattaa ajatella kehitysmahdollisuutena, tilaisuutena kehittää oman työpaikan palvelun laatua, turvallisuutta ja vaikuttavuutta. Sosiaalihuollon tarkoitushan on edistää hyvinvointia ja osallisuutta sekä vähentää eriarvoisuutta. Tämä edellyttää riittäviä ja laadukkaita sosiaalipalveluja.

Epäkohdasta ilmoittaminen on myös työntekijän ammattieettinen velvollisuus ja oikeus.

Käytännössä epäkohdan esiin nostaminen on kaikkien etu. Näin työpaikan toiminta vastaa jatkossa paremmin asiakkaan tarpeisiin.

– Kyse ei ole vastakkainasettelusta, jossa osapuolina olisivat asiakkaat, työntekijät ja työnantaja. Rakentavasti toimien kaikilla on hyvä olla, korostaa Talentian työelämäasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Keskustelu kollegoiden kanssa on tärkeää

Kun asiakas kertoo sinulle kokemastaan vääryydestä tai huomaat itse epäkohdan tai sen uhan, niin kerro muille havainnostasi. Tyypillisiä esiin nousevia epäkohtia ovat, että asiakkaan saamat palvelut poikkeavat merkittävästi sovitusta tai resurssit ovat riittämättömiä, jolloin palvelu ei vastaa asiakkaan tarpeisiin. Saattaa myös olla, että asiakkaan osallisuus ei toteudu, häntä kohdellaan epäasiallisesti tai käytetään liiallisia rajoitteita.

Kiireisten työpäivien keskellä asian puheeksi ottaminen voi tuntua vaikealta. Yksi sopiva hetki aloittaa keskustelu on työpaikkasi henkilöstöpalaveri.

– Rakenna keskustelua ja kerro näkökantasi toisille työntekijöille ja esihenkilöllesi. Kuuntele, mitä muut ovat asiasta mieltä, Varsa neuvoo.

Usein keskustelussa tulee esiin monta näkökulmaa. Keskustelun jälkeen sopikaa, miten asiassa edetään.

Tarvittaessa voit tehdä havainnoistasi kirjallisen ilmoituksen. Sen voit antaa vapaamuotoisesti tai käyttämällä ilmoituslomaketta, jollainen on saatavilla myös Talentian verkkosivuilta.

– Suosittelemme usein, että ilmoituksen voisi tehdä koko työryhmä, niin työnantajan huomio ei kohdistu yhteen työntekijään. Tämä ei ole luonnollisesti aina mahdollista, Varsa kertoo.

Omavalvontasuunnitelma on hyvä väline

Ohjeet ilmoituksen tekemisestä tulisi olla kirjattuna työpaikan omavalvontasuunnitelmaan. Sosiaalihuoltolain mukaan jokaisen sosiaalihuollon toimintayksikön tai muun toimintakokonaisuudesta vastaavan tahon on laadittava omavalvontasuunnitelma.

– Kun tietää, miten toimia, epäkohta ei kuormita samalla tavalla, toteaa Varsa.

Omavalvontasuunnitelmassa olisi hyvä näkyä, missä ajassa epäkohtaan on puututtava. Johdon tulee selvittää ilmoituksessa esitetyt asiat ja ryhtyä vaadittaviin toimenpiteisiin.

Mutta mitä jos työnantaja ei ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin? Silloin asiasta on kerrottava valvoville viranomaisille, oman alueen aluehallintovirastoon.

Kyse ei ole vastakkainasettelusta. Rakentavasti toimien kaikilla on hyvä olla.

– Jos tilanne ei etene, keskustele toimenpiteistä esihenkilösi kanssa. Tehkää yhdessä tarvittaessa ilmoitus aluehallintovirastoon, jos se on mahdollista. Jos ei, kerro esihenkilöllesi, että joudut tai joudutte työyhteisössä tekemään ilmoituksen aluehallintovirastoon.

Valvovana viranomaisena aluehallintovirasto selvittää tilanteen ja voi ohjata tai määrätä työnantajan ryhtymään toimenpiteisiin.

Epämieluisan viestin tuojaa ei saa rankaista

Toisinaan havaittu epäkohta vaikuttaa myös työhyvinvointiin.

– Työntekijää saattaa kuormittaa se, että hän huomaa epäkohdan, jota ei käsitellä työpaikalla. Näin työntekijä ei pysty toimimaan ammattieettisesti kestävällä tavalla, Varsa kertoo.

Tästäkin syystä asian selvittäminen on tärkeää.

Muista siis, että asiakkaan kohtaamasta epäkohdasta ilmoittaminen on oikeutesi. Taustalla on lainsäädäntö, joka suojaa sinua seuraamuksilta ja myös velvoittaa työnantajan toimimaan ilmoituksen saatuaan.

Jos kuitenkin epäilet, että työnantajasi suhtautuu sinuun tai työyhteisöönne eri tavalla kuin ennen ilmoituksen tekemistä, keskustelkaa asiasta johdon kanssa. Kohtelun muuttumisesta on hyvä esittää mahdollisimman konkreettisia esimerkkejä, jotta tilanteen korjaamiseen löydetään yhteinen näkemys. Pyytäkää tarvittaessa keskusteluun mukaan työsuojeluvaltuutettu.

Minna Jerrman

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *