Yhteinen suunta

Marjo Varsa on Talentian työelämäasioiden päällikkö, joka on kiinnostunut dialogisesta keskustelusta ja nauttii juuri nyt talvesta ja hiihtämisestä. Kuva: Veikko Somerpuro

Hyvinvoiva henkilöstö on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jolla varmistetaan työn tuottavuus ja laatu.

Tämä korostuu erityisesti sosiaalipalveluissa. Sosiaalihuollon keskeisten lakien tarkoituksena on edistää sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun. Lakien tarkoituksena on myös edistää asiakasturvallisuutta ja asiakkaiden hyvinvointia turvaavat toimenpiteet.

Se on mahdollista vain, kun palvelun laatu turvataan ammattieettisesti kestävällä toiminnalla hyvinvoivien sosiaalihuollon ammattihenkilöiden toimesta.

Työntekijöiden hyvinvointia tulee johtaa arkipäivän toiminnassa tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. Tämä on niin työntekijöiden, työnantajien, asiakkaiden kuin koko yhteiskunnan etu.

Työhyvinvointiin panostaminen tuo sekä inhimillisiä että taloudellisia säästöjä. Kun mittaaminen tapahtuu usein euroissa, niin työhyvinvointiin panostaminen on paras tapa säästää. Tähän kannattaa kaikkien tarttua.

Hyvinvoinnin johtaminen näkyy työpaikalla muun muassa siinä, että henkilöstön hyvinvointiin ja työkyvyn vahvistamiseen liittyvät tavoitteet on selkeästi kirjattu työpaikan strategiaan. Strategia on laadittu yhdessä koko henkilöstön kanssa.

Jokaisella on oikeus turvalliseen työelämään.

Talousarviossa on huomioitu hyvinvointiin kohdennetut satsaukset ja henkilöstön ja johdon koulutus ja osaamisen vahvistaminen hyvinvointiin liittyvissä asioissa toteutuu säännöllisesti.

Erityisesti on kiinnitetty huomiota lähiesihenkilöiden osaamiseen ja kyvykkyyteen hyvinvoinnin tukemisessa. Lähijohtajat ovat silloin aktiivisia ja taitavia työhyvinvoinnin ylläpidossa.

He tietävät omat vastuunsa ja valtansa asioiden hoidossa. Esihenkilöiden jatkuvaa tukea ja palkitsemista ei unohdeta.

Hyvässä työpaikassa kaikki havainnot henkilöstön tai asiakkaiden hyvinvointia uhkaavista tekijöistä johtavat nopeisiin ja määrätietoisiin toimenpiteisiin, joilla tilanne saadaan paranemaan.

Hyvinvointialueiden valmistelu on parhaillaan menossa. Nyt jos koska on mahdollisuus luoda uusi hyvinvointia tukeva toimintakulttuuri koko sotealalle.

Hyvällä johtamisella tuetaan henkilöstön työhyvinvointia myös muutoksen keskellä.

Jokaisella on oikeus turvalliseen työympäristöön. Työturvallisuuslaki antaa reunaehdot ja sitä tulee myös uudistaa. Työpaikan organisaatiokulttuurin muutokseen tarvitaan kaikkia sosiaalihuollon asiantuntijoita.

Kun kaikki Talentian 26 000 jäsentä nostavat omalla työpaikallaan ja omissa soteverkostoissa hyvinvointia ylläpitävät tekijät esille, niin keskustelu käynnistyy laajasti.

Muutostyöhön tarvitaan myös kaikki sosiaalihuollon ammattihenkilöitä edustavat työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet sekä sosiaalipalveluiden lähiesihenkilöt ja koko johto.

Kun kaikki sitoutuvat panostamaan hyvinvointiin, niin yhteinen hyvä toteutuu.

Marjo Varsa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *