Virheelliseen epäpätevyysalennukseen voi hakea oikaisun

Jos virheellinen epäpätevyysalennus on tehty edellisessä työpaikassa, oikaisua voi hakea jälkikäteen. Ota ensiksi yhteyttä entisen työpaikkasi jukolaiseen luottamusmieheen.

Epäpätevyysalennusta on käytetty monissa kunnissa useiden vuosien ajan väärin perustein. Tässä jutussa saat ohjeet, kuinka toimia jälkikäteen, jos epäpätevyysalennus on tehty virheellisesti.

Kuntasektorilla epäpätevyysalennus voitiin tehdä vuoteen 2012 asti pelkästään sillä perusteella, että henkilöltä puuttui vaadittu kelpoisuus.

Vuoden 2012 jälkeen pelkän puuttuvan kelpoisuuden vuoksi tehtäväkohtaista palkkaa ei voida alentaa. Osassa kuntia työehtosopimuksen (KVTES II Luku 9§) muutos on jäänyt huomaamatta ja on virheellisesti jatkettu vanhaa tapaa toimia.

Mistä kyse?

Lähtökohta on se, että tehtävän vaativuus määrittää palkan.

Jos henkilö hoitaa kunnassa tai kuntayhtymässä tehtävää vailla kelpoisuutta, tehtäväkohtaista palkaa voidaan alentaa, jos tehtävää on jotenkin helpotettu tai se on erilainen kuin muilla, esimerkiksi lastensuojelun tai vammaispalvelun sosiaalityöntekijän tehtävää tekevällä.

Kuinka toimia?

Jos työntekijän tai viranhaltijan palkkaan on tehty epäpätevyysalennus, mutta työtehtävät ja tehtävän vaativuus ovat todellisuudessa olleet täysin samat kuin toisillakin samaa tehtävää hoitaneilla, voi hakea oikaisua palkkaan.

Oikaisun haku aloitetaan ottamalla ensiksi yhteyttä omaan esimieheen ja kysymällä häneltä perusteet palkan alentamiselle. Kysymyksen voi tehdä sähköpostitse.

Jos esimiehen vastaus viittaa siihen, että alennus on tehty virheellisellä perusteella, pyydetään esimiestä oikaisemaan palkka oikeaksi ja annetaan perusteluksi KVTES:n pykälä.

Jos asia ei tällä oikene, ole yhteydessä oman kuntasi jukolaiseen luottamusmieheen tai pääluottamusmieheen ja pyydä häntä selvittämään asia. Paikallisesti neuvoteltaessa voidaan vedota Kuntatyönantajan yleiskirjeeseen 37/2011. Asia on yleiskirjeen sivulla 6, kohdassa Koulutuksen puuttumisen vaikutus peruspalkkaan/tehtäväkohtaiseen palkkaan.

Lisätietoa on myös Talentia-lehden artikkelissa, joka on luettavissa sähköisesti tässä.

Jos tilanne ei korjaannu

Jos asia ei vielä näillä menettelyllä oikene, voit olla yhteydessä Talentian työsuhdeneuvontaan. Työ- ja virkasuhdeneuvonnan puhelinpalvelu on jäsenten käytössä maanantaista tiistaihin ja torstaista perjantaihin kello 9−12 puhelinnumerossa 09 3158 5540.

Jos kyseessä on entinen työpaikka, voi oikaisun hakea silloinkin. Virkasuhteessa olleet voivat hakea oikaisua kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona asianomainen palkkaerä tai muu etu olisi ollut maksettava tai annettava. Työsuhteessa olleilla oikaisuaikaa on viisi vuotta. Yhteyttä otetaan entisen työpaikan jukolaiseen pääluottamusmieheen ja pyydetään häntä selvittämään asia. Selvittely etenee, jos vanhat työsopimukset tai virkamääräykset on mahdollista antaa luottamusmiehen käyttöön.

Entisten työpaikkojen luottamusmiesten yhteystiedot saa käyttöön työnantajan henkilöstöhallinnosta tai vaikkapa kunnan keskuksen numerosta.

Helena Jaakkola

Päivitetty 19.6.2018
Poistettu kohdat:
Ei se, onko tehtävää hoitavalla henkilöllä tehtävän edellyttämä kelpoisuus.

Toinenkin ehto epäpätevyysalennuksen tekemiselle on. Alennus voidaan tehdä vain silloin, jos työntekijän tai viranhaltijan tehtäväkohtainen palkka on hinnoittelukohdan alarajalla. Jos tehtävän vaativuus on arvioitu vaativammaksi, vaikka vain yhden euron yli alarajan, epäpätevyysalennusta ei voida käyttää.

Tarkennus:
Palkka -> tehtäväkohtainen palkka
työtehtävät -> työtehtävät ja työn vaativuus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *