Varhaiskasvatuksen tiekartta ei vie maaliin

Varhaiskasvatuksen tiekarttaan liittyy valtavasti avoimia kysymyksiä. − Haemme tilanteeseen selvyyttä syksyn mittaan. Tilanne on erittäin painostava kentällä, sanoo Talentian ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman varhaiskasvatuksen tiekartan linjaus varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteesta on saanut täystyrmäyksen sosionomi- ja sosiaalikasvattajataustaisilta lastentarhanopettajilta sekä ammattijärjestö Talentiasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kesäkuun alussa julkaisemassa varhaiskasvatuksen tiekarttaraportissa esitetään, että päiväkotien hoito, kasvatus- ja opetushenkilöstö koostuu päiväkotien johtajista, varhaiskasvatuksen erityisopettajista, varhaiskasvatuksen opettajista, varhaiskasvatuksen sosionomeista ja lastenhoitajista.

Lapsiryhmissä toimivia hoito- ja kasvatushenkilöstö jakaantuisi raportin mukaan siten, että vähintään 40 prosenttia henkilöstöstä on varhaiskasvatuksen opettajia ja enintään 60 prosenttia henkilöstöstä on joko varhaiskasvatuksen sosionomeja tai lastenhoitajia.

Ammattijärjestö Talentia on tyytymätön raportin henkilöstölinjaukseen, joka väheksyy sosionomi ja sosiaalikasvattajataustaisten lastentarhanopettajien osaamista ja vähentää heidän työpaikkojaan varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksessa ei pärjätä ilman sosionomitaustaisia opettajia.

Tiekartta on laadittu osin puutteellisin ja vanhentunein tiedoin, todetaan Talentiasta. Kolmihenkinen ryhmä ei ole perehtynyt siihen, millaista varhaiskasvatuskoulutusta sosionomin tutkintoon sisältyy tällä hetkellä. Raportista ei liioin ilmene, että siinä olisi hyödynnetty ammattikorkeakoulujen varhaiskasvatuksen kouluttajien asiantuntemusta. Tiekartan laatijoista puuttuu myös ammattikorkeakoulujen asiantuntijaedustus.

− Varhaiskasvatuksessa ei pärjätä ilman sosionomitaustaisia opettajia, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

Suurin osa pätevistä lastentarhanopettajista on sosionomeja. Varhaiskasvatuksen työvoimapula uhkaa pahentua entisestään, jos opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman varhaiskasvatusraportin toimenpide-ehdotuksia päätetään noudattaa.

− On selvää, että varhaiskasvatusta on kehitettävä ja henkilöstössä tulee lisätä korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden määrää. Tulevaisuutta on kuitenkin kehitettävä yhdessä kaikkien varhaiskasvatusalalla työskentelevien ammattilaisten yhteistyönä ja luottamuksen ilmapiirissä.

Talentia on jo keskustellut raportin puutteista sen laatijoiden kanssa.

− Teemme kaikkemme, jotta raportissa esitetyt uhat sosionomilastentarhanopettajien aseman heikentymiselle eivät toteudu. Ehdotukset sosionomien asemasta huolestuttavat Talentian lisäksi ammattikorkeakouluja ja kuntia, ja teemme näiden tahojen kanssa yhteistyötä.

Allekirjoita adressi

Keskelle lomakautta julkaistu varhaiskasvatuksen tiekartta herätti sosionomi (AMK) ja sosiaalikasvattajatutkinnot suorittaneet lastentarhanopettajat välittömästi vastustamaan tiekartan henkilöstölinjauksia. Linjauksesta huolestuneet löysivät toisensa nopeasti sosiaalisen median ryhmissä.

On lasten etu, että eri koulutustaustaiset opettajat työskentelevät yhdessä.

Yksi vastatoimista on adressit.com-palvelussa avattu adressi, jonka voi käydä allekirjoittamassa. Adressin avasi turkulaisen yksityisen päiväkodin johtaja, sosionomi ja YAMK-opiskelija Laura Mälkönen kolmen muun aktiivin kanssa.

Adressissa vastustetaan suunnitelmia viedä sosionomeilta mahdollisuus työskennellä lastentarhanopettajina ja peräänkuulutetaan yhteistyötä vastakkainasettelun sijasta. Elokuun puolivälissä adressissa oli lähes 6 000 allekirjoitusta. Tavoite on 10 000.

− Tiekartan henkilöstölinjaukset eivät näytä hyviltä. Yhdeltä varhaiskasvatuksen ammattiryhmältä halutaan viedä heidän oikeutensa työskennellä ammatissaan. On lasten etu, että eri koulutustaustaiset opettajat työskentelevät yhdessä, jolloin he voivat tukea lasta kokonaisvaltaisesti hänen elämäntilanteessaan, sanoo Mälkönen.

Mälkönen kumppaneineen on kutsuttu Opetushallitukseen keskustelemaan tiekartan linjauksista.

− Mielestäni varhaiskasvatusta on kehitettävä yhteistyössä kaikkien varhaiskasvatuksessa työskentelevien ammattiryhmien kesken ja keskittyä todellisiin kehittämisen haasteisiin.

Laura Mälkönen toimi aktiivisesti päiväkotien ryhmäkokojen kasvattamista vastustavassa Vain kaksi kättä liikkeessä.

− Ryhmäkokojen kasvattaminen heikensi varhaiskasvatuksen laatua, ja se on tämän hetken todellisia ongelmia ratkaistavaksi. Meillä tulisi myös valmistautua varhaiskasvatuslain toisen vaiheen valmisteluun. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on hyvä ja korostaa moniammatillisuutta. Nyt pitäisi keskittyä sen käyttöönottamiseen.

− Työssäni päiväkodin johtajana olen todennut, että paras henkilöstörakenne ryhmiin on tiimi, missä on sosionomi (AMK) lastentarhanopettaja ja kasvatustieteiden kandidaatti lastentarhanopettaja sekä lastenhoitaja.

− Sosionomien vahvuus on muun muassa perheiden kohtaamisessa ja työskentelyssä vanhempien kanssa, kun he samalla he ovat erittäin päteviä opettajia. Kasvatustieteiden kandidaateilla on omia vahvuuksia, kuten didaktiikan osaaminen. Yhdessä voimme antaa parasta opetusta, kasvatusta ja hoitoa.

Helena Jaakkola

Varhaiskasvatuksen tiekartta

  • Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017–2030 on opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama raportti.
  • Raportissa kuvattiin linjauksia, joilla varhaiskasvatuksen osallistumisastetta voidaan nostaa, millaista osaamista varhaiskasvatuksessa tarvitaan, mitkä ovat koulutuksen kehittämistarpeet ja päiväkodin henkilöstörakenne.
  • Raportin laati kolmihenkinen ryhmä, jonka jäsenet ovat Tampereen yliopiston kasvatustieteiden professori Kirsti Karila, Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen ja varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *