Varhaiskasvatuksen sosionomien ammattitaito käyttöön

Viimeistään nyt on varhaiskasvatuksessa nostettava lasten etu keskiöön. Tämä edellyttää, että jokaisessa varhaiskasvatuksen ryhmässä työskentelee jatkossa varhaiskasvatuksen sosionomi.

Varhaiskasvatuksen sosionomit tukevat lasten ja perheiden hyvinvointia sekä ehkäisevät lasten syrjäytymistä. He mm. arvioivat lasten ja perheiden hyvinvoinnin riskitekijöitä sekä vastaavat varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteistyöstä.

– Varhaiskasvatuksen sosionomien tuella kasvatamme hyvinvoivia lapsia. Moniammatilliset, korkeakoulutetuista muodostuvat kasvatusyhteisöt edistävät lapsen myönteistä kehitystä sekä vahvistavat yhteisöllisyyttä ja yksilöllistä kasvua, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.

Nykyisin eräissä päiväkodeissa – tai peräti koko kunnissa – saattaa toimia vain yksi varhaiskasvatuksen sosionomi.

– Tämä ei ole hyväksyttävää. Kaikille lapsille on saatava tasavertaiset palvelut, Karsio korostaa.

Järjestelmä vaarassa romahtaa

Talentia esittää ratkaisuksi ns. 1+1+1‑mallia. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa päiväkotiryhmässä on yksi varhaiskasvatuksen opettaja, yksi varhaiskasvatuksen sosionomi ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Talentia on teettänyt varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteesta ennusteen vuodelle 2030. Kahden vaihtoehtoisen laskentamallin pohjana on käytetty kansallisia tilastoja mm. syntyvyydestä, varhaiskasvatusalalle valmistuvista ja sieltä eläköityvistä.

Ennusteesta selviää, että jos päiväkotiryhmässä on jatkossakin kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sekä koko päiväkodissa 1–1,5 varhaiskasvatuksen sosionomia, varhaiskasvatuksen opettajapula on massiivinen, yli 12 000 henkilöä. Jos sitä vastoin jokaisessa päiväkotiryhmässä työskentelisi yksi varhaiskasvatuksen opettaja, yksi varhaiskasvatuksen sosionomi ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, varhaiskasvatuksen opettajia tarvittaisiin lisää enää 4 643 ja varhaiskasvatuksen sosionomeja 6 443.

– Ennusteesta näkee selkeästi, että jos jatkamme nykyiseen tapaan, varhaiskasvatuksen järjestelmä romahtaa. Yliopistot eivät pysty selviytymään koulutusmäärästä, sillä pahimman skenaarion mukaan varhaiskasvatuksen opettajavaje olisi 12 283 henkilöä kahdeksan vuoden kuluttua, Karsio kertoo.

Moni miettii alan vaihtoa

Varhaiskasvatuksen henkilöstöpula, erityisesti kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien osalta, on jo tällä hetkellä valtakunnallinen ilmiö. Mahdollinen esiopetuksen laajentaminen koskemaan myös viisivuotiaita lisäisi entisestään tarvittavien esiopetuskelpoisuuden täyttävien varhaiskasvatuksen opettajien määrää.

Talentia antaa 1+1+1‑mallin lisäksi myös muita ratkaisuehdotuksia varhaiskasvatuksen tilanteeseen. Ne koskevat työntekijöiden kelpoisuuksien muutoksia sekä alan työhyvinvointia.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön riittävyys paranisi, jos sosionomi (YAMK) ‑tutkinnon suorittaneiden kelpoisuus päiväkodin johtajan tehtävään palautettaisiin ja sosionomi (AMK) ‑taustaiset varhaiskasvatuksen opettajat saisivat lisäkoulutuksella kelpoisuuden esiopetuksen tehtäviin.

Työolosuhteet ja työhyvinvointi ovat puolestaan keskeisiä alan veto- ja pitovoimassa.

– Talentian selvityksen mukaan yli 70 prosenttia varhaiskasvatusalan henkilöstöstä on miettinyt alan vaihtoa. Vastaajat kertovat selväsanaisesti, että varhaiskasvatukseen tarvitaan työn vaativuutta vastaava palkka, kohtuullisemmat ryhmäkoot ja lisää resursseja, Jenni Karsio toteaa.

Henkilöstöpulaan on ehdotettu ratkaisuksi koulutuspaikkojen lisäämistä. Tämä ei kuitenkaan auta, jos valmistuvat eivät pysy alalla työn kuormittavuuden ja huonon palkkauksen vuoksi.

Kyse lasten tulevaisuudesta

Satsaus varhaiskasvatukseen on yksi Talentian tulevien eduskuntavaalien kärkitavoitteista. Varhaiskasvatus on tulevaisuusinvestointi, josta ei ole varaa säästää.

– Käsissämme on lasten tulevaisuus, joten ei ole enää hetkeäkään aikaa hukattavaksi, sanoo Karsio.


Lakimuutos vireille?

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen on esittänyt STT:n haastattelussa varhaiskasvatuslain muuttamista, jotta päiväkoteihin saataisiin riittävästi työvoimaa.
Honkosen mukaan varhaiskasvatuksen työvoimapulan taustalla on tehty lakimuutos, joka rajaa sosionomien mahdollisuutta toimia varhaiskasvatuksen tehtävissä.

Myös Keskustan puheenjohtaja Annikka Saarikko kertoo Suomenmaa-lehdessä, että päiväkotien henkilöstön koulutuksen kriteerit on vedetty liian tiukalla uudessa varhaiskasvatuslaissa, ja laki vaatii hänen mielestään korjausta.

Talentia on samaa mieltä. Lakiuudistuksessa varhaiskasvatukseen erikoistuneilta sosionomeilta vietiin oikeus varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyteen.
Sosionomiopinnoissa voi valita varhaiskasvatuksen suuntautumisen, mutta laki ei turvaa työllistymistä varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään. Samalla päiväkoteihin ei saada tarpeeksi työntekijöitä.

Minna Jerrman

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *