Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoa ja mitoitusta noudatettava

Montako lasta päiväkotiryhmässä saa olla? Entä montako varhaiskasvatuksen ammattilaista on riittävä määrä ryhmässä?

Elokuussa tuli voimaan uusia tarkennuksia varhaiskasvatuksen asiakasmitoitukseen. Lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku on yksi keskeinen varhaiskasvatuksen laadun osatekijä.

Montako lasta saa sitten olla ryhmässä? Päiväkodissa saa olla yhtä kasvattajaa kohden seitsemän yli kolmevuotiasta. Suhdeluku koskee päiväkodissa yli viisi tuntia päivässä viettäviä lapsia. Lisäksi yhdessä päiväkodin ryhmässä saa olla korkeintaan kolmea kasvattajaa vastaavaa määrää lapsia.

  • Alle 3‑vuotiaiden ryhmä: korkeintaan 12 lasta. (4 lasta / 1 varhaiskasvattaja)
  • Yli 3‑vuotiaiden ryhmä: korkeintaan 21 lasta. (7 lasta / 1 varhaiskasvattaja)
  • Yli 3‑vuotiaiden osapäivähoito: korkeintaan 13 lasta / 1 varhaiskasvattaja

Mitoitukseen lasketaan mukaan varhaiskasvatuslain 26–28 §:n mukainen henkilöstö, eli varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatuksen sosionomit ja lastenhoitajat. Siihen eivät siis kuulu esim. avustajat.

Jos ryhmässä on erityistä tukea tarvitseva lapsi, tämä tulee huomioida hoito- ja kasvatustehtäviin osallistuvien henkilöiden lukumäärässä ja ryhmäkoossa, jollei hänellä ole omaa avustajaa.

Poissaoloihin varauduttava

Henkilöstömitoituksesta ei voi poiketa enää sairasloman tai muun väliaikaisen poissaolon vuoksi, kun varhaiskasvatuslain muutos (36 §) astui voimaan 1.8.2021.

Laissa säädetyistä suhdeluvuista ei saa poiketa poissaoloissa, joihin tulee varautua etukäteen riittävillä henkilöstöresursseilla. Tällaisia poissaoloja ovat vaikkapa henkilöstön koulutukseen osallistuminen työpäivän aikana, vuosilomat ja henkilöstön lomauttaminen. Poikkeaminen ei ole sallittua myöskään henkilöstön sairastumisesta johtuvien poissaolojen vuoksi.

Päiväkodissa tulee olla suunnitelmallisesti riittävä määrä henkilöstöä, joka varmistaa lasten oikeudet varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen varhaiskasvatukseen. Riittävän henkilöstön on oltava paikalla koko päivän ja koko työviikon ajan. Henkilöstön äkillisiin ja yllättäviin poissaolotilanteisiin on varauduttava mm. sijaisuusjärjestelyin niin, ettei lain edellyttämä mitoitus vaarannu.

Poikkeamista ilmoitettava

Jos päiväkodin ryhmäkoko ylittyy tai asiakasmitoitus alittuu, niin asiasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus omavalvontasuunnitelman mukaisesti esim. esihenkilölle. Jos tämä ei johda muutoksiin, tieto epäkohdasta tulee viedä muulla tavoin eteenpäin. Myös ilmoituksen saaneen esihenkilön on vietävä tieto eteenpäin, jos asiaa ei saada korjattua.

Jos tuntuu vaikealta edistää asiaa esihenkilön tai päiväkodin johdon kautta, voi ilmoituksen tehdä suoraan kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavalle viranhaltijalle ja/tai aluehallintovirastoon. Varhaiskasvatuksen ilmoitusvelvollisuus poikkeaa tältä osin sosiaalihuollon ilmoitusvelvollisuudesta.

Käytännön tilanteissa monissa ryhmissä on eri ikäisiä ja eri aikoina läsnä olevia lapsia. Sopivan lapsimäärän voit laskea Kuntaliiton laskurilla. bit.ly/3jq76xN

Esimerkkejä ryhmien koosta

Esimerkit ovat päiväkotikohtaisia, ja laskennallisissa lapsissa ei ole huomioitu mahdollisia lapsen tuen tarpeita.

Lapset: 10 alle 3‑vuotiasta
Henkilöstön määrä: 2 kokopäiväistä ja 1 puolipäiväinen kasvatus‑, opetus- ja hoitotehtävissä oleva henkilö
Käyttöaste: 100 %

Lapset: 13 kokopäiväistä yli 3‑vuotiasta, 4 osapäiväistä yli 3‑vuotiasta ja 5 kokopäiväistä esikoululaista
Henkilöstön määrä: 3 kokopäiväistä kasvatus‑, opetus- ja hoitotehtävissä olevaa henkilöä
Käyttöaste: 95,95 %

Lapset: 6 alle 3‑vuotiasta, 10 yli 3‑vuotiaita ja 5 puolipäiväistä esikoululaista
Henkilöstön määrä: 3 kokopäiväistä kasvatus‑, opetus- ja hoitotehtävissä olevaa henkilöä
Käyttöaste: ylittyy, 110,43 %

Minna Jerrman

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *