Vaikuttamisen bäkkäri 

Vaaleahiuksinen nainen valkoisessa puserossa
Jenny Suominen on ammattijärjestö Talentian yhteiskuntavaikuttamisen johtaja, joka suhtautuu intohimoisesti päättäjien huomion kiinnitämiseen sosiaalialaan. Kuva: Jyrki Komulainen

Valtakunnallisen vaikuttamistyön syklissä ollaan vaiheessa, jossa hallituspuolueiksi valikoituneet puolueet ovat kesäkuussa julkaisseet ohjelmansa ja lainsäädäntösuunnitelman ensimmäiset aikataulut on julkaistu.  

Eduskuntavaalien jälkeen vaikuttamistyön kentällä käy kuhina. Vaaleja edeltävänä vuonna ja vaalikeväänä on pidetty yhteyttä puolueiden kanssa ja yritetty vaikuttaa omien näkökulmien nousemiseen vaaliohjelmissa oikealla tavalla.  

Tämä on tärkeää, sillä vain puolueiden vaaliohjelmissa mukana olevat asiat voivat päätyä myös hallitusohjelmaan. Suomessa on enemmistöhallitusten perinne ja siksi vaikuttamistyö kohdennetaan erityisesti vaalien voittajiksi arvioituihin puolueisiin.  

Aiemmin Suomessa hallitusohjelmat olivat lyhyitä, ja niissä määriteltiin vaalikauden merkittävimmät tavoitteet. Ehkä hallituksen muodostavien puolueiden välisen ohenevan luottamuksen vuoksi hallitusohjelmat ovat pidentyneet ja niistä on tullut hyvin yksityiskohtaisia. Tämä on tarkoittanut myös sitä, että ohjelma betonoi hallituksen tavoitteet vaalikauden ajaksi. Tosin aina osa ohjelmasta ehtii kauden aikana vanhentua. Aina tulee myös yllätyksiä, kuten erityisesti viimeiset vuodet ovat osoittaneet. 

Valtakunnallisen vaikuttamistyön syklissä ollaan vaiheessa, jossa hallituspuolueiksi valikoituneet puolueet ovat kesäkuussa julkaisseet ohjelmansa ja lainsäädäntösuunnitelman ensimmäiset aikataulut on julkaistu.  

Mikäli omat tavoitteet eivät päässeet mukaan hallitusohjelmaan, on niiden aika seuraavan kerran 2027 eduskuntavaaleissa. Talentian hallitusohjelmatavoitteiden kannalta ohjelmaan päätyi hyviä, mutta myös erittäin huolestuttavia kirjauksia.  

Talentia on antanut myrskyvaroituksen.

Talentian tavoitteiden mukaisesti hallitus on nostamassa TKKI-rahoituksen tasoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimukseen suunnattavat varat kasvavat 30 miljoonaan, nousun ollessa vuonna 2024 viisi miljoonaa. Teemme töitä sen eteen, että nykyistä suurempi osuus rahoituksesta ohjataan sosiaalihuollon tutkimukseen.  

Erittäin myönteistä on myös hallituksen panostukset sote-henkilöstön saatavuutta ja riittävyyttä työstävään Hyvän työn -ohjelmaan. Ohjelma on saamassa kahdeksan miljoonan euron rahoituksen.

Talentia tekee läheistä yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, jotta ohjelma tukee sosiaalialan tarpeita mahdollisimman hyvin. Talentialla on hyvä keskusteluyhteys ministeriön valmistelevaan virkakuntaan ja sitä arvostamme.  

Edelleen Talentian tavoitteiden mukaisesti hallitus on selkiyttämässä sosionomien roolia varhaiskasvatuksessa ja lisää varhaiskasvatuksen sosionomien koulutusta. Lisäksi varhaiskasvatuksen johtajan tehtävässä toimiminen mahdollistetaan myös varhaiskasvatuksen sosionomi YAMK-tutkinnolla. 

Talentian hallitusohjelmatavoitteista heikoiten menestyi lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen ja lapsiperheköyhyyden ehkäisy.  

Hallitus on edellyttämässä hyvinvointialueiden olemassa olevien alijäämien (1,2 miljardia) kattamisen lisäksi 1,4 miljardin leikkauksia alueiden rahoitukseen 2027 mennessä. Mittavat sopeutustoimet tulevat vaarantamaan ennaltaehkäisevien palveluiden kokonaisuuden kaikilla hyvinvointialueilla. Sosiaalihuollon palvelutaso tulee väistämättä heikkenemään.  

Samalla hallitus tekee suuria heikennyksiä sosiaaliturvaan. Erityisen murheellista on, että hallitusohjelman toteutuksen edetessä, lapsiperheköyhyys varmuudella kasvaa. Talentia on tästä myrskyvaroituksen antanut.  

Jenny Suominen 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *