Vaihtoehtona perhehoito

– Perhehoidon voima on siinä, että palvelu on aidosti yksilöllistä. Suurin osa perhehoitoon tutustuneista ottaa palvelun vastaan, sanoo Katariina Somppi. Kuva: Laura Vesa

Perhehoito vaatii markkinointia, sillä palvelun mahdollisuuksia ei vielä tunneta riittävästi, sanoo Pirkanmaan perhehoidon yksikön koordinaattori, sosionomi (YAMK) Katariina Somppi.

Perhehoito sopii monenlaisiin avun ja tuen tarpeisiin. Pirkanmaan perhehoidon yksikkö järjestää perhehoitoa ikäihmisille, kehitysvammaisille sekä erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on esimerkiksi sairaus. Lastensuojelun perhehoitoa ei koordinoida yksiköstä.

Perhehoidossa asiakkaan huolenpito järjestetään perhehoitajan kotona tai perhehoitaja voi mennä asiakkaan kotiin.

– Perhehoito voi olla tilapäistä ja kestää muutaman tunnin, päivän tai sovitun jakson ajan. Perhekotiin voi myös muuttaa pysyvästi asumaan, kertoo Katariina Somppi.

– Perhehoito sopii lisäksi ihmisille, jotka toipuvat sairaudesta. He eivät enää ole sairaalahoidon tarpeessa, mutta eivät voi vielä asua itsenäisesti omassa kodissaan. Perhehoito on ikään kuin välimuoto.

– Tilapäistä perhehoitoa käytetään omaishoitajien vapaapäivien vaihtoehtona tai tukimuotona perheissä, joissa on erityisen tuen lapsia. Tämä on myös hyvä vaihtoehto päiväkeskuspalvelulle.

Alueellinen toiminta hyödyttää kaikkia

Alueellisia perhehoidon yksiköitä toimii muutamia eri puolilla Suomea. Pirkanmaalla perhehoidon yksikkö kehittyi hankkeessa vuosina 2012–2014. Taustalla oli kehitysvammaisten perhehoidon järjestämisen vastuun siirtyminen kuntiin, kun sosiaalipalvelujen kuntayhtymä purettiin.

– Pian huomattiin, että tehtävä vaati yksittäisiltä kunnilta paljon erilaisia voimavaroja. Niin päätettiin keskittää tehtävä Pirkanmaan kuntien yhteiselle yksikölle, kertoo Katariina Somppi.

Moni perhehoitaja on jo eläkeiässä, ja he haluavat silti jatkaa.

Hankkeen jälkeen perhehoito laajeni ikääntyneiden palveluihin ja sitten muihin erityistä tukea tarvitseviin ryhmiin. Tällä hetkellä Pirkanmaan kaikkien 22 kunnan kesken on sovittu perhehoidon järjestämisestä yhteistoimintasopimuksella. Kunnat rahoittavat toimintaa, Tampereen kaupunki hallinnoi yksikköä ja toimitilat ovat Tampereella.

Yhteistoimintasopimus ja maakunnallinen perhehoidon toimintaohje turvaavat perhehoidon yhtenäiset toimintakäytännöt koko Pirkanmaan alueella.

Perhehoitoa järjestetään perhehoitolain perusteella. Siihen liittyen jokaisen perhehoitajan tulee suorittaa tehtävän edellyttämä ennakkovalmennus ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä.

– Ennakkovalmennus ei sido, mutta valmennuksen aikana on mahdollisuus arvioida itse omia valmiuksia ja halukkuutta ryhtyä perhehoitajaksi.

Perhehoitajiksi on tulijoita

Katariina tuli Pirkanmaan perhehoidon yksikköön koordinaattoriksi hankekauden päätyttyä.

– Nyt voin viiden vuoden jälkeen sanoa, että tämä on ihana työ. Meillä on työhönsä tyytyväisiä perhehoitajia ja palveluita arvostavia asiakkaita.

Pirkanmaalla perhehoito on kiinnostanut hyvin, ja ennakkovalmennuksiin on enemmän halukkaita kuin ryhmiin voidaan ottaa. Perhepankissa on noin 180 perhehoitajaa, ja kysyntä ja tarve vastaavat kutakuinkin toisiaan.

– Perhehoitajina työskentelee monenlaisia ihmisiä: yksinasuvia, pariskuntia tai perheellisiä perheitä. He ovat iältään parikymppisistä jo eläkeiän saavuttaneisiin. Perhehoitajamme asuvat kaupungissa tai maaseutualueilla monenlaisissa asumismuodoissa.

– Kun perhehoitajien taustat vaihtelevat, pystymme parhaiten räätälöimään palvelun käyttäjien tarpeita vastaaviksi.

Katariinan ja hänen työkavereidensa tärkeä tehtävä on tukea perhehoitajia heidän työssään. Heille järjestetään koulutuksia, mentorointia, virkistyspäiviä, työnohjausta.

– Olemme Pirkanmaalla myös vaikuttaneet palkkiotasoon, kun saimme alimmat palkkioluokat pois perhehoidon toimintaohjeesta.

Helena Jaakkola

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *