Uupuminen uhkaa jo vastavalmistuneita

Vastavalmistuneista sosiaalityöntekijöistä ja sosionomeista (AMK) 48 % kokee työtä olevan liikaa ja 41 % pitää työtään henkisesti liian kuormittavana.

Tiedot käyvät ilmi Talentian Vastavalmistuneiden urapolut 2021 ‑selvityksestä.

– Luvut vetävät hiljaiseksi. On hälyttävää, että jo vastavalmistuneet ovat vaarassa uupua työtaakan ja henkisen kuormituksen alle, sanoo Talentian opiskelijatoiminnan koordinaattori Saana Landgrén.

Vastavalmistuneet sosiaalialan korkeakoulutetut ovat motivoituneita työntekijöitä. Selvityksen mukaan he pitävät työtään mielenkiintoisena, monipuolisena sekä sopivan haastavana. He kokevat myös, että työssä on mahdollista kehittää osaamistaan.

– Valitettavasti alan heikko palkkaus ja työn kuormittavuus vaikuttavat siihen, että jo uran alussa pohditaan työpaikan tai koko alan vaihtamista, Landgrén sanoo.

Vastavalmistuneen sosionomin tehtäväkohtainen palkka on noin 2 500 euroa, sosiaalityön maisterilla noin 3 500 euroa.

Työnantajilla olisi mahdollisuus hillitä työntekijöiden lähtöhaluja maksamalla kunnon palkkaa ja kehittämällä työoloja. Työpaikoilla työhyvinvointi pitäisi ottaa osaksi jokapäiväistä työtä. Se auttaisi työntekijöiden sitoutumisessa työpaikkaan, sillä hyvinvoivat työntekijät vaihtavat työpaikkaa harvemmin kuin tyytymättömät.

– Sosiaalialan korkeakoulutetuista 66 % työllistyy jo opiskeluaikanaan. Vain yksi prosentti vastavalmistuneista oli työttömänä tehdessämme kyselyn. Sosiaalialalla on hyvä työtilanne, joten huonosta työpaikasta voidaan tarvittaessa vaihtaa toiseen.

Määräaikaiset työsuhteet vaikeuttavat tulevaisuuden suunnittelua

Vastavalmistuneista sosiaalialan korkeakoulutetuista 53 % oli vakituisessa työ- tai virkasuhteessa, määräaikaisena 44 %. Sosiaalityöntekijöistä määräaikaisena työskenteli 19 %, sosionomeista 47 %.

Jo uran alussa pohditaan työpaikan tai koko alan vaihtamista.

Talentian edelliseen selvitykseen verrattuna sosiaalityön maistereiden määräaikaisuuksien osuus laski viisi prosenttiyksikköä, kun sosionomeilla luku nousi seitsemän prosenttiyksikköä.

– Yleisesti vastavalmistuneet kokevat, että määräaikaiset työsuhteet vaikeuttavat tulevaisuuden suunnittelua ja vähentävät työn mielekkyyttä, kun pitkäaikaisia asiakassuhteita ei pääse muodostumaan. Määräaikaisuudet vaikeuttavat myös pääsemistä kunnolla osaksi työyhteisöä, Landgrén sanoo.

Vastavalmistuneet työskentelevät erityisesti suurilla paikkakunnilla. Kunnat ja kuntayhtymät työllistävät sosiaalityön maistereista 86 % ja sosionomeista 52 %. Yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksessä työskentelee 19 % vastaajista, järjestösektorilla 12 %.

Korona vaikuttanut vaihtelevasti

Selvityksessä kysyttiin myös vastavalmistuneiden kokemuksia saamansa koulutuksen laadusta.

Sosionomeista 64 % kertoi saaneensa koulutuksesta hyvät valmiudet työelämään, sosiaalityöntekijöistä vain 48 %.

– Taustalla on todennäköisesti se, että sosiaalityön maistereilla opintoihin kuuluu vähemmän harjoitteluja ja työelämäyhteyksiä kuin sosionomeilla. Näin tieto käytännön työstä voi jäädä heikommaksi, Landgrén pohtii.

Koronapandemia oli vaikuttanut vaihtelevasti kyselyyn vastanneiden valmistumiseen, työllistymiseen ja työuraan.

– Toiset kokivat, että opiskelun ja työnteon muutokset lisäsivät kuormitusta ja vaikuttivat jaksamiseen. Joidenkin mielestä etäopintojen ja ‑työn lisääntyminen toivat hyviä asioita elämään, kuten joustoa ja mahdollisuutta hyödyntää erilaista osaamista. Osa taas koki, ettei pandemia vaikuttanut juuri mitenkään opiskeluun, valmistumiseen ja työelämään.

Urapolut 2021 ‑kyselyyn vastasi 431 vuosina 2019 ja 2020 valmistunutta Talentian jäsentä. Vastausprosentti oli noin 29. Talentia tekee kyselyn vastavalmistuneille jäsenilleen joka toinen vuosi.

Johanna Merilä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *