Työkuormitukseen on puututtava

Yhä useampi sosiaalialan ammattilainen pohtii alanvaihtoa työn kuormittavuuden ja huonon palkan takia. Talentian mielestä työnantajien on puututtava alan työntekijöiden työkuormitukseen nykyistä voimakkaammin.

Viimeaikaiset selvitykset antavat järkyttävän kuvan alan työhyvinvoinnista. Kevan maaliskuussa julkaiseman selvityksen mukaan korona-aikana sosiaalialalla ja varhaiskasvatuksessa työskentelevien sairauslomat ovat lisääntyneet ja henkinen kuormitus kasvanut.

Esimerkiksi entistä harvempi (63 prosenttia) sosiaalialan työntekijä koki työyhteisöissä ilmapiirin hyväksi ja vain joka toinen koki saavansa palautetta esihenkilöltään. Yhä harvempi on nyt valmis suosittelemaan työpaikkaansa.

Talentian ja Lastensuojelun Keskusliiton niin ikään maaliskuussa julkaiseman selvityksen mukaan 95 prosenttia lastensuojelun laitoshoidon työntekijöistä kokee henkistä kuormitusta ja vain kolmasosa katsoo, että heidän työpaikallaan panostetaan riittävästi työhyvinvointiin. Työntekijöistä 74 prosenttia on harkinnut työpaikan vaihtoa.

Työnantajan puututtava

Samaa viestiä Talentia kuulee myös muilta jäseniltään yhä enenevissä määrin.

– Reilun vuoden takaisen vastavalmistuneiden uraselvityksemme mukaan 44 prosenttia vastaajista koki, että työ on henkisesti liian kuormittavaa. Tämä on suuri syy siihen, miksi yhä useampi vastavalmistunut miettii alanvaihtoa, sanoo Talentian erityisasiantuntija Heidi Pekkarinen.

Koronapandemia on entisestään pahentanut alan kuormitusta. Huolta herättää myös pandemian jälkeinen aika, sillä odotettavissa on, että sosiaalialan ammattilaisten asiakasmäärät kasvavat ja kiire lisääntyy.

– Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Laki velvoittaa työnantajan puuttumaan työpaikan kuormitustilanteisiin.

Työntekijöiden pysyvyyttä voitaisiin lisätä työhyvinvointia ja työolosuhteita parantamalla.

– Työnantajan pitää puuttua työpaikan epäkohtiin ja taata mahdollisimman turvallinen työympäristö. Usein kuormitustilanteet jäävät yksittäisten työntekijöiden asioiksi ja niistä yritetään selvitä sairauslomilla, kun pitäisi tarkastella koko työyhteisön tilannetta ja miettiä myös, ovatko esimerkiksi työprosessit, työnjako ja resurssointi kunnossa, Pekkarinen sanoo.

Keskustelu kannattaa

Talentia kannustaa työntekijöitä keskustelemaan kuormituksesta avoimesti esihenkilön kanssa. Mukaan kannattaa ottaa myös työpaikan työsuojeluvaltuutettu pohtimaan ratkaisuja kuormitukseen.

– Lisäksi on hyvä muistaa, että työsuojelun toteutumista valvoo aluehallintovirasto. Työsuojelun viranomaisilla on myös valtakunnallinen neuvontapuhelin, josta saa neuvoja työsuojeluun liittyvissä asioissa.

Toimi näin, jos työsi kuormittaa:

• Ota asia puheeksi mahdollisimman nopeasti esihenkilösi kanssa.
• Ole tarvittaessa yhteydessä työterveyteen.
• Pyydä apua työsuojeluvaltuutetulta tai luottamusmieheltä.
• Laki on työntekijän turvana: yksin ei tarvitse jäädä.
• Työsuojeluviranomainen valvoo työturvallisuuden toteutumista (aluehallintovirasto).
Lue lisää ja tutustu ohjevideoon: talentia.fi/tyosuojelu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *