Työelämävinkki: Selvitä perusteltu syy määräaikaisuuteen

Elätkö tahtomattasi määräaikaisten työsuhteiden ketjussa? Epäiletkö, että määräaikaisuuden perusteet eivät ole oikeat? Kannattaa tarkistaa asia työpaikkasi luottamusmiehen kanssa.

Määräaikainen työsuhde sopii joskus työntekijälle oikein hyvin. Jos kuitenkin toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on toiveena, haluat asettua aloillesi, kuulua tasavertaisena kollegana työyhteisöön ja saada kaikki työsuhteeseen kuuluvat etuudet, on pätkätyöläisen asema raskas.

− On paljon vääriä käsityksiä siitä, milloin määräaikaista työsopimusta voidaan käyttää, toteaa Talentian työmarkkinalakimies Tuomas Hyytinen.

Määräaikaisilla työsopimuksilla ei voida paikata pysyvän työvoiman tarvetta.

Väärät käsitykset saattavat juontua vuonna 1999 annetusta EU-direktiivistä ja puitesopimuksesta, joiden mukaan jäsenvaltioiden piti valita kolmesta määräaikaisuuksia säätelevästä periaatteesta. Määräysten tarkoituksena takana on tarve suojella työntekijän oikeuksia.

− Suomi valitsi vaihtoehdon, jossa määräaikainen työsuhde voidaan solmia, jos määräaikaisuudelle on perusteltu syy, Hyytinen kertoo.

Muut vaihtoehdot olisivat olleet, että määräaikaisuudelle säädetään enimmäiskesto tai että säädetään enimmäismäärästä peräkkäisiä määräaikaisuuksia, jonka jälkeen työsuhteen on oltava toistaiseksi voimassa oleva. Moni tuntuu luulevan, että nämä kaikki vaihtoehdot ovat voimassa.

− Määräaikaisilla työsopimuksilla ei voida ”paikata” pysyvän työvoiman tarvetta. Jos tarve on pysyvä, määräaikaisten sopimusten käyttö ei ole sallittua, vaan työsopimusten tulee olla voimassa toistaiseksi.

Periaatetta tukee vuoden 2011 alussa voimaan tullut työsopimuslain pykälä, jossa säädetään nimenomaisesti, ettei määräaikaisten työsopimusten käyttö ole sallittua silloin, kun niiden lukumäärä tai yhteenlaskettu kesto tai niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.

− Tätä periaatetta vahvistaa edelleen korkeimman oikeuden kaksi ennakkopäätöstä viime kesältä, toteaa Hyytinen

Palkkauslupa ei riitä perusteeksi

Mikä on perusteltu syy määräaikaisuuteen? Selkeä esimerkki on sijaisuus. Sen sijaan kunnan antama palkkauslupa ei ole perusteltu syy määräaikaisen työsuhteen solmimiseen. Talentian alueasiamies Tanja Tuunainen-Vainio sai yhteydenoton Turusta. Talentian jäsenellä oli ollut monta peräkkäistä määräaikaista lastentarhanopettajan työsuhdetta, joiden perusteluna oli käytetty henkilöstöhallinnon palkkauslupaa.

− Työsuhde oli katkolla kesälomakautena. Näinhän monessa kunnassa tehdään, kun halutaan säästää, Tanja Tuunainen-Vainio kertoo.
− Pääluottamusmies otti asian selvitettäväkseen ja teki vakinaistamisvaatimuksen Turun kaupungille. Lopputuloksena oli työsuhteen vakinaistaminen.

Samassa asemassa oli parikymmentä työntekijää Turun kaupungin palveluksessa. Tällaisessa tapauksessa työnantajan tulisi omasta aloitteestaan korjata kaikki vastaavat työsopimukset. Jos näin ei ole käynyt, ota yhteyttä luottamusmieheen!

Ratkaisu käräjäoikeudesta

Aina eivät neuvottelut etene yhtä hyvin. Eteläsuomalaisessa kaupungissa selviteltiin työsuhdetta, jossa sama työntekijä oli tehnyt noin viiden vuoden ajan katkeamatta määräaikaisuuksia sijaistaen eri henkilöitä.

− Sijaisuus oli peruste määräaikaisuudelle. Mutta vaikka tämä peruste päti, voidaan Talentian mielestä osoittaa, että työnantajalla on pysyvän työvoiman tarve, jonka vuoksi työsuhde pitäisi solmia vakinaisena, toteaa Tuomas Hyytinen.

Tällainen tapaus on mahdollista viedä käräjäoikeuteen, jos työnantaja ei suostu työntekijän kannalta suotuisaan ratkaisuun.

Kristiina Koskiluoma

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *