”Teitä pelkää en – mä kuulun liittoon!”

syys 29, 2015

Talentialaiset ilmaisivat päättäväisesti Sipilän hallitukselle, että he eivät suostu sopimusyhteiskunnan kaatamiseen, eivät sairauspäivien karensseihin, eivätkä sunnuntaikorvauksien leikkauksiin.

Kaikkien palkansaajien yhteinen mielenosoitus Sipilän hallituksen säästölistaa vastaan keräsi Helsingin Rautatientorille arviolta 35 000 ihmistä. Rankkasateen ja salamoiden saattelemana tunnelma torilla oli päättäväinen: palkansaajien rintama vaati säästöihin oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta.

Julkisen sektorin naisvaltaisia aloja rokottavien säästöjen työllistämisvaikutukset kyseenalaistettiin, ja vientiteollisuuden kilpailukyvyn parantumista säästölistan keinoilla epäiltiin vahvasti.
Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki johti talentialaisten joukot torille.

– Sipilän hallituksen listalta pitää saada pois kolme asiaa, jotka ovat sairaspäivien karenssit, lomien leikkaaminen sekä sunnuntai- ja ylityökorvausten leikkaukset, tiivisti Tero Ristimäki talentialaisten kannan.

– Olemme täällä ennen kaikkea siksi, että vastustamme hallituksen pakkolakeja, joilla jo sovittuja työelämän pelisääntöjä halutaan purkaa ja rapauttaa työntekijöiden ja työnantajien oikeutta sopia työelämäkysymyksistä. Haluamme työmarkkinoilla neuvotella ja sopia asioista, jatkaa Ristimäki.

Rautatientorin suurtapahtuman lisäksi mielenosoituksia järjestettiin samaan aikaan ainakin Rovaniemellä, Oulussa, Raahessa, Hämeenlinnassa, Pieksämäellä, Porissa, Lahdessa, Porvoossa, Jyväskylässä ja Nastolassa.

Ammattijärjestö Talentia oli tehnyt päätöksen, että järjestö osallistuu mielenosoitukseen. Kaikki Talentian jäsenet, työsopimus- tai virkasuhteessa työskentelevät, saivat osallistua mielenosoituksiin. Talentian osallistumispäätöksessä oli otettu huomioon suojelutyö, jotta mielenosoitukseen osallistumisella ei vaaranneta kansalaisten henkeä tai terveyttä.

Talentian jäsenille osallistuminen oli suositeltavaa, mutta ei pakollista. Kutsun kuuli edustava joukko talentialaisia, aina Talentia Lapin jäsenistöä myöden.

Mielenosoitus oli laillinen, vaikka edeltävinä päivinä esitettiin spekulaatioita mielenosoituksen laillisuuspohjasta. Kyse oli poliittisesta mielenosoituksesta, jonka kärki oli suunnattu maan hallituksen suunnitelmia, ei työnantajaa kohtaan.

– Työntekijöille osallistumisesta mielenosoitukseen voi tulla sanktiona korkeintaan palkanmenetys. Muista mahdollisista seuraamuksista kantaa vastuun jäsentensä puolesta Talentia, toteaa Ristimäki.

Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta

Ammattijärjestö Talentia on arvioinut, että hallituksen suunnittelemat työehtojen heikennykset ja muut leikkaukset ovat kohdistumassa jokaiseen talentialaiseen.

– Pienipalkkaisille naisille on taloudellisesti raskasta kantaa ensimmäisen sairauspäivän ja arkipyhien palkattomuus. Talentialaiset tekevät vuorotyötä esimerkiksi ympärivuorokautisissa asumisyksiköissä ja sosiaalipäivystyksessä, jolloin edellisten lisäksi näitä jäseniä uhkaavat vielä palkanleikkaukset sunnuntaikorvausten osalta, sanoo Tero Ristimäki.

– Lisäksi vuosilomien lyhennys kahdeksalla päivällä koskee Talentian kaikkia sopimusaloja. Pitkät lomat on sovittu osana työehtoja ja tässä on otettu huomioon talentialaisten psyykkisesti raskas työ ja tarve riittävään palautumiseen. Heikennyksiä ollaan kaavailemassa vielä vuorotteluvapaan ehtoihin, jatkaa Ristimäki listaa.

Vaikka työttömyysaste talentialaisten keskuudessa ei ole korkea, työttömyysturvan leikkaukset koskevat määräaikaisissa tehtävissä työskenteleviä, kuten lastentarhanopettajia, joiden työsuhteet ovat katkolla kesäkuukausina.
– Varhaiskasvatuksessa työskentelevien työtaakkaa on muutoinkin uhattu kasvattaa, kun hallitus on ehdottanut ryhmäkokojen kasvattamista, toteaa Ristimäki.

Hyppy tuntemattomaan

Nyt on paikallaan muistaa, että suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluu se, että työelämän pelisäännöistä neuvotellaan ja sovitaan. Järjestäytymisellä ja työehtosopimuksilla, neuvotteluilla ja sopimisella on pystytty turvaamaan työmarkkinoiden ennustettavuutta ja vakautta. Rajoittamalla sopimusvapauden alaa olennaisesti hallitus ottaa suuren riskin siitä, että tilanne radikalisoituu.

Keskusjärjestö Akavan mukaan länsimaisen demokratian vakiintunut oikeusperiaate, heikomman osapuolen puolella oleminen, käännetään nyt nurinpäin ja pakottava lainsäädäntö tulee työntekijän vahingoksi.

– Vahvemman eli työnantajan hyväksi on jo tehty useita elementtejä: työnjohto-oikeus, tulkintaetuoikeus sekä oikeus ottaa ja erottaa työntekijät, todetaan keskusjärjestö Akavasta.

Lue Akavan vaihtoehtoisista säästökeinoista talentia.fi-
sivuilta.

Hallituksen säästölistalla on asioita, joita työnantajaliitot ovat tuoneet neuvottelupöytään useina vuosina. Nyt hallituksen avustuksella työnantajapuoli olisi saamassa kertarysäyksellä näitä tavoitteita läpi antamatta työntekijöille mitään vastineeksi.

Akava pitää hallituksen suunnitelmia kansainvälisten sopimusten ja Suomen perustuslain vastaisina.
– Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, jotka koskevat työelämää ja sopimista. Hallituksen tulee myös kunnioittaa perustuslakia ja sen sisällä olevaa sopimisvapautta. Hallitus on jo saanut toimistaan huomautuksen pohjoismaisilta ay-järjestöiltä, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

– Akava on ollut koko ajan valmis sopimaan ja on yhä. Emme kuitenkaan voi hyväksyä sitä, että maan hallitus pakkolailla määrittelee suomalaisen työn hintaa. Työn hinnan määrittely kuuluu työntekijöiden ja työnantajien neuvottelupöytään, jatkaa Fjäder.

Takaisin neuvottelu- ja sopimustielle

Palkansaajien mielenosoitus vastusti pakkolakeja ja puolusti neuvottelu- ja sopimuskulttuuria suomalaisessa työelämässä. Mielenosoituksen aatonaattona pääministeri Juha Sipilän televisiopuheesta löytyi jo viesti, että mielenosoituksella on vaikutusta kun hän pyysi työmarkkinaosapuolia miettimään vaihtoehtoja hallituksen säästölistalle.

– Talentia on mukana Jukon ja Akavan kanssa hakemassa vaihtoehtoisia säästökohteita ja toivon neuvottelupöytään palaamista, sanoo Tero Ristimäki.

Palkansaajakeskusjärjestöistä sekä Akava että STTK ovat saamassa valmiiksi omat ehdotuksensa. Työantajajärjestöt vaativat, että mukaan saadaan myös SAK. Talentia-lehden painoon mennessä ei vielä ollut tietoa esitysten tarkemmista sisällöistä tai SAK:n toimenpiteistä.

– Tilanteet työmarkkinoilla muuttuvat nyt nopeasti, ja jäsenet löytävät ajantasaiset tiedot Akavan ja Talentian vaihtoehdoista ja linjoista Talentian verkkosivujen tiedotteista ja Facebook-päivityksistä. Niitä kannattaa seurata nyt, opastaa viestintäpäällikkö Kristiina Koskiluoma.

Talentia haluaa joka tapauksessa tehdä vastuullista työmarkkinapolitiikkaa jäsentensä ja koko yhteiskunnan kannalta.
– Olemme valmiita omalta osaltamme edistämään neuvotteluja ja hakemaan ratkaisuja taloudellisesti vaikeassa tilanteessa, sanoo Ristimäki.

– Vaihtoehtojen on kohdeltava kaikkia palkansaajia toimialaan, ammattiin tai sukupuoleen katsomatta oikeudenmukaisesti.

Helena Jaakkola

Kuvat: Liisa Takala

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *