Talouskuri uhkaa ihmisoikeuksia

Sosiaalisia oikeuksia käsitellyt Suomen sosiaalioikeudellisen seuran, Kelan tutkimusosaston ja THL:n luentosarja on työstetty kirjaksi, jota suosittelen jokaisen sosiaalialan ammattilaisen lukemistoksi. Sosiaalihuolto, terveydenhuolto ja toimeentuloturva on rakennettu ihmisoikeussopimusten ja perustuslain luomalle tukevalle pohjalle. Kussakin ajassa on tarpeen katsoa, kuinka hyvin sosiaaliset oikeudet palveluissa ja sosiaaliturvassa toteutuvat. Kirja esittelee oikeuksien toteutumista myös erityisten ryhmien kuten lasten, vammaisten, päihdeongelmaisten tai maahanmuuttajien kannalta.

Suomen perustuslakiin on kirjattu kaikki KP-oikeudet (kansalais ja poliittiset) sekä TSS-oikeudet (taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset), joihin Suomi on kansainvälisesti sitoutunut. Oikeutta kohtuulliseen palkkaan ei otettu mukaan, mutta oikeus viimesijaiseen toimeentuloturvaan säädettiin universaaliksi oikeudeksi, joka siis koskee kaikkia maassa oleskelevia. Tämä vuoden 2000 perustuslaki tuntuu nyt olevan hallituksen politiikan esteenä – ja hyvä niin. Perustuslainsäätäjät ovat olleet kaukokatseisia.

Näyttää siltä, että EU:n talouskuripolitiikka rikkoo Euroopan sosiaalista peruskirjaa ja uhkaa ihmisoikeuksien toteutumista. Tästä ovat osoituksena lapsiköyhyyden ja eriarvoisuuden kasvu monissa Euroopan maissa. On myös todettu, että liian alhainen verotus rikkoo ihmisoikeuksia, kun se estää riittävien voimavarojen keräämisen ja kohdistaa rasituksen taloudellisesti huono-osaisille. Suomikin on saanut huomautuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealta siitä, että sosiaaliturvan taso on riittämätön. Edes Suomen valtion selitykset, että täydentävä tuki nostaa kokonaisturvan määrää, ei vakuuttanut komiteaa.

Sanktiot valtioiden rikkomuksista ovat toistaiseksi pieniä. Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea voi vain huomauttaa, ei määrätä korvauksia. Toki sen päätöksillä on mahdollista vaikuttaa politiikkaan. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin voi määrätä maksettavaksi korvauksia, mutta sen käsittelyyn asiat saadaan vasta, kun oikeusasteet kyseisessä maassa on käyty läpi. Tie on siis hidas ja kallis.

Kristiina Koskiluoma

Eeva Nykänen, Laura Kalliomaa-Puha, Yrjö Mattila (toim.): Sosiaaliset oikeudet – näkökulmia perus- taan ja toteutumiseen. THL 2016.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *