Talentian uudet palkkasuositukset julkistettu

Talentia on päivittänyt palkkasuosituksensa vastaamaan töiden vaativuutta. Matkaa suosituksiin vielä on.

Palkkasuositukset on tehty käyttäen apuna Talentian uutta jäsenistön palkkakyselyä. Samalla suositusten rakennetta muutettiin vastaamaan useissa kunnissa nykyään käytössä olevaa organisaatiorakennetta ja johtotehtäviä. Mukana ovat myös ensi kertaa tehtävät, joissa toimitaan ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla.

Suositukset vastaavat sosiaalialan korkeakoulutettujen osaamista ja työn vaativuutta. Esimerkiksi monien sosionomien tehtävänkuviin on tullut lisää töitä, joten työn vaativuuden arviointi tulisi tehdä uudestaan ja samalla tarkistaa palkkoja.

– Olemme toki tietoisia siitä, että palkat eivät ole vielä suositusten tasolla. Tavoite tulee olla, ja rimaa ei pidä asettaa liian matalalle. Palkkasuositusten taso on se, jolle palkat tulee saada. Tämä vaatii työtä joka tasolla, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Alkavilla työehtosopimusneuvottelukierroksilla palkkojen korotus on yksi tärkeä tavoite niin uudessa SOTE-sopimuksessa kuin yksityisellä sosiaalipalvelualalla ja muillakin sektoreilla. Talentialla on neuvottelijat mukana neuvottelupöydissä.

– On myös tärkeää, että yksittäiset työnantajat ovat tietoisia, millainen taso sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen palkkauksessa tulisi todellisuudessa olla. Tämän vuoksi sillä on merkitystä, että työntekijät nostavat suosituksia esiin omilla työpaikoillaan, Karsio painottaa.

Talentian palkkasuositukset

Kokoaikatyössä olevan perus-/tehtäväkohtainen lähtöpalkka / kk

Laillistettu sosiaalityöntekijä / vastaava sosiaalityöntekijä / vastaava kuraattori / kuraattori

  • perustehtävät 4100 €
  • vaativat tehtävät 4300 €
  • erittäin vaativat tehtävät 4600 €

Esihenkilöasemassa oleva johtava / vastaava sosiaalityöntekijä / johtava kuraattori 5000 €
Toimialuepäälliköt, palvelupäälliköt (esim. lastensuojelu‑, vanhus- ja vammaispalveluista vastaavat päälliköt) 5500 €
Toimialue- ja palveluyksiköiden johtajat (lastensuojeluyksiköiden/asumisyksiköiden johtajat), edellytyksenä korkeakoulututkinto 4500 €
Sosiaalipalvelujen kokonaisuudesta vastaava johtaja: vähintään kunnan johtoryhmän jäsenen palkkaus.

Laillistettu sosionomi, kuntoutuksen ohjaaja ja geronomi (esim. sosiaaliohjaaja, perhetyöntekijä, ohjaaja lastenkodissa, kehitysvammalaitoksessa) 3500 €
Vastaava ohjaaja ilman esihenkilöasemaa, virkavastuulla toimivat tai jos tehtävän edellytyksenä on erityisosaaminen tai lisä- tai erikoistumiskoulutus 3700 €
Johtava ohjaaja (esihenkilöasemassa) 3900 €

Tehtävät, joissa toimitaan YAMK-tutkinnolla

  • erityissosiaaliohjaajat, johtavat sosiaaliohjaajat, kehittämis- ja suunnittelutehtävissä toimivat 4000 €
  • esihenkilöt tai budjettivastuulla toimivat 4400 €

Varhaiskasvatuksen opettaja/sosionomi 3500 €
Edellytyksenä erityisosaaminen tai lisä- tai erikoistumiskoulutus (esim. varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot) 3700 €/kk
Perhepäivähoidon ohjaaja 3800 €
Päiväkodin johtaja (varhaiskasvatusyksikön johto- ja esihenkilötehtävät) 4400 €
Varhaiskasvatuksen ylin johto (varhaiskasvatusjohtaja/varhaiskasvatuspäällikkö) 5500 €

Minna Jerrman

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *