Stop It Now! ‑mallilla puututaan lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön

Stop It Now! ‑mallilla puututaan lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön

touko 13, 2015

– Finkelhornin hoitomallissa vaikutetaan potentiaalisen lapsen seksuaalisen hyväksikäyttäjän ajatuksiin, asenteisiin ja omatuntoon, kertoo Tom Squire.

Englannissa noin yksi kuudesta lapsesta on joutunut seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi ennen 18 ikävuottaan. Kahdeksan kymmenestä lapsesta tuntee hyväksikäyttäjänsä.

Englannissa poliisille tehdään seksuaalirikoksista kuitenkin suhteellisesti vähemmän ilmoituksia kuin muista rikoksista, ja ilmoitukset koskevat yleensä vain kaikkein vakavimpia raiskaus- tai pahoinpitelytapauksia.
− Suurin osa seksuaalisesta hyväksikäytöstä ei tule poliisin tietoon, ja vain 1–2 prosenttia tapauksista johtaa tuomioon, sanoo Lucy Faithfull Foundation ‑säätiöstä vanhempi ohjaaja Tom Squire.

Iso-Britanniassa ja Irlannissa toimiva The Lucy Faithfull Foundation perustettiin 30 vuotta sitten estämään lasten ja nuorten seksuaalista hyväksikäyttöä. Tiedottamisen ja avun lisäksi säätiö järjestää ammattilaisille ja lasten vanhemmille koulutuksia seksuaalisen hyväksikäytön tunnistamisesta, riskitilanteista ja ehkäisystä. Vanhemmille ja huoltajille suunnatuilla internetsivuilla vakuutetaan, että lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on mahdollista estää oikealla tiedolla ja toiminnalla.

Vuonna 2002 Lucy Faithfull Foundation aloitti Brittein saarilla Stop It Now! ‑toiminnan, jossa ammattilaiset ja vapaaehtoiset työskentelevät seksuaalisen hyväksikäytön uhrien ja heidän perheidensä, mutta myös seksuaalirikollisten, potentiaalisten tekijöiden ja heidän läheistensä kanssa. Yksi tärkeä kohderyhmä on seksuaalissävytteisesti käyttäytyvät nuoret. Erityistä tukea annetaan yksinhuoltajaäideille suojaavan vanhemmuuden vahvistamiseksi.

Kouluissa järjestetään oppitunteja, joissa lapsille kerrotaan muun muassa, mikä on sopivaa kanssakäymistä aikuisen kanssa. Vastuullista netinkäyttöä käsittelevää opetusta järjestetään ikäryhmittäin kouluissa, joissa on ongelmana niin sanottu sexting-ilmiö, eli ryhmiin osanottajat ovat lähettäneet seksuaalissävytteisiä viestejä ja kuvia.

Auttava puhelin uhreille ja tekijöille

Stop It Now! ‑toiminnalla on auttava puhelin, joka on tarkoitettu hyväksikäyttäjille, potentiaalisille hyväksikäyttäjille tai ihmisille, jotka ovat huolissaan toisen aikuisen, lapsen tai nuoren epäterveestä seksuaalisesta käytöksestä.

Auttavaan puhelimeen voivat soittaa lisäksi aikuiset seksuaalisen hyväksikäytön uhrit, tai lapsen mahdollisesta hyväksikäytöstä huolestuneet vanhemmat ja heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset. Suurin osa auttavaan puhelimeen soittajista on aikuisia hyväksikäyttäjiä tai henkilöitä, jotka ovat huolissaan omista ajatuksistaan tai käytöksestään tai toisen aikuisen käyttäytymisestä.

Jos autamme vain uhreja, ratkaisemme seksuaaliväkivaltaongelmasta vain puolet.

Tom Squire kertoo, että hyväksikäyttäjille on olemassa
vähän matalan kynnyksen palveluja, vaikka he tarvitsevat muutakin apua kuin rangaistuksia. Useimmiten hyväksikäyttäjä on itse joutunut hyväksikäytetyksi.

− Jos autamme vain uhreja, ratkaisemme seksuaaliväkivaltaongelmasta vain puolet.
Squire muistuttaa, että jos henkilöllä on seksuaalista kiinnostusta lapsiin, se ei tee hänestä vielä hyväksikäyttäjää, mutta on ehdottoman tärkeää puuttua heti hyväksikäytön aikeisiin. Jotkut hyväksikäyttäjät tai potentiaalit hyväksikäyttäjät voivat kantaa raskasta syyllisyyttä teoistaan ja ajatuksistaan ja tekevät kaikkensa hallitakseen käytöstään.

− Monessa tapauksessa se on mahdollista oppia.

Pornoteollisuus vaaraksi lapselle

Alttius itsemurhiin on Squiren mukaan suuri erityisesti niillä henkilöillä, jotka on pidätetty ja odottavat oikeudenkäyntiä lasten hyväksikäytöstä tai lasta loukkaavien kuvien lataamisesta tai levittämisestä netissä. He eivät kestä häpeää, joka oikeudenkäynnistä aiheutuu heidän perheilleen.

Monet menettävät perheensä lisäksi työpaikkansa ja kaiken muun elämässään ja näkevät parempana ratkaisuna päättää elämänsä ennen oikeudenkäyntiä.
Squire arvioi, että noin 80 prosenttia hyväksikäyttäjistä tai potentiaalisista hyväksikäyttäjistä pystyisi elämään taipumuksensa kanssa toteuttamatta sitä. Noin 20 prosenttia tuntee niin voimakasta vetoa lapsiin, että heitä ei voida auttaa muuten kuin kemiallisella kastraatiolla.

Pornoteollisuuden kasvu on lisännyt sukupuolisiveellisyyttä
loukkaavien lasten kuvien levitystä ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä Englannissa. Squire muistuttaa, että termi lapsiporno on väärä, sillä lapset eivät ole mukana siinä vapaaehtoisesti. Netin käyttö rohkaisee lapsista kiinnostuneita henkilöitä toimintaan. Pornoteollisuus seksualisoi lapset ja on vaaraksi heidän seksuaaliselle kehitykselleen.

− Tiedetään, että Englannissa on paljon enemmän netistä lasten kuvia katselevia ihmisiä kuin mitä heitä on pidätetty.
Squiren mukaan pornoteollisuuden kasvu ja yhteiskunnan seksualisoituminen vaikuttavat laajemmin ihmisten seksuaalisiin asenteisiin ja hämärtävät sopivuuden rajaa. Lisäksi nuoret altistuvat pornolle koko ajan nuorempina. Tämä vääristää erityisesti poikien asenteita sekä käsityksiä normaalista ja terveestä seksuaalikäyttäytymisestä.

Hoidolla hyviä tuloksia

Stop It Now! järjestää seksuaalirikoksista tuomituille ja potentiaalisille hyväksikäyttäjille hoito‑, tuki- ja vastuuryhmiä. Englannissa käytössä olevista hoito-ohjelmista erityisesti niin sanotulla Finkelhornin mallilla on saatu hyviä tuloksia. Tässä hoitomallissa pyritään vaikuttamaan muun muassa potentiaalisen tekijän ajatuksiin, asenteisiin ja omatuntoon.

Potentiaalisille tekijöille tarkoitetut turvarenkaat kokoontuvat viikoittain kolmen kuukauden ajan. Ryhmään osallistuva saa itselleen tukihenkilön, joka on häneen säännöllisesti yhteydessä. Ryhmäläinen sitoutuu tähän vapaaehtoiseen kontrolliin vähintään 12 kuukaudeksi. Ryhmäkokoukset harvenevat, kun henkilön ongelma saadaan ratkaistua ja vaara vähenee.

Miehille, jotka on pidätetty, saaneet varoituksen tai tuomittu lasten sukupuolisiveellisyyttä loukkaavien kuvien katselusta tai hallussapidosta netissä, on oma ryhmänsä. Ryhmäistunnoissa käsitellään muun muassa seksuaalifantasioiden merkitystä, riippuvuuksia ja pakkomielteitä, pyritään parantamaan tekijän sosiaalisia taitoja ja lisäämään uhriempatiaa.

Ryhmään osallistutaan vapaaehtoisesti, ja asiakas maksaa siitä itse. Ryhmiä on pidetty eri puolilla Englantia ja niihin on osallistunut lähes tuhat henkeä. Squire sanoo, että ryhmissä on erittäin alhainen keskeyttämisprosentti ja osallistujat ovat hyvin kiitollisia avusta ja kontrollista.

Oma vertaistukiryhmänsä on lisäksi niiden henkilöiden läheisille, jotka ovat katselleet sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia kuvia lapsista internetissä. Läheisen on hyvin vaikea kohdata sitä tosiasiaa, että joku hänen tuntemansa tai rakastamansa ihminen voi käyttää lasta seksuaalisesti hyväkseen. Tekijöiden ja potentiaalisten tekijöiden perheille sekä ystäville on tärkeää jakaa asiallista tietoa, jotta he voivat tunnistaa riskitilanteet ja estää läheistään toteuttamasta aikeitaan.

− Voimme suojella lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä, jos ihmiset ymmärtävät, kuinka hyväksikäyttäjät toimivat sekä käytännön arjessa että netissä, Tom Squire sanoo.

Apua seksuaalirikollisille

Seksuaaliväkivallan tekijät jäävät Suomessa ilman matalan kynnyksen apua.

Tom Squire esitteli Stopi It Now ‑toimintaa Setlementtiyhdistys Naapurin Välitä! ‑hankkeen järjestämässä seminaarissa, jossa käsiteltiin seksuaaliväkivallan tekijöiden kohtaamista ja auttamista.

− Meillä ei ole käytännöllisesti katsoen lainkaan matalan kynnyksen apua seksuaaliväkivallan tekijöille tai henkilöille, jotka pelkäävät syyllistyvänsä siihen, sanoo Välitä!-hankkeen projektipäällikkö Satu Hintikka.

Asiantuntevaa terapiaa on tarjolla Sexpo-säätiöllä. Riihimäen vankilassa on käytössä Stop-ohjelma, joka on tarkoitettu raiskauksesta tuomituille ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneille, joilla on rangaistusaikaa jäljellä vähintään vuosi. Rikosseuraamuslaitoksella on lisäksi suljetuissa laitoksissa, avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa yksilötyönä toteutettava Uusi suunta ‑ohjelma.

Monilla järjestöillä ja muilla toimijoilla olisi valmiina erilaisia matalan kynnyksen malleja, mutta toistaiseksi niiden toteuttamiseen ei ole saatu rahoitusta. Hintikan johtama seksuaaliväkivaltatyön kehittämishanke Välitä! päättyy tänä vuonna. Hankkeessa tarjottiin palveluja lähinnä seksuaaliväkivallan uhreille ja heidän läheisilleen. Tekijöiden tai potentiaalisten tekijöiden kanssa oli tarkoitus tehdä sosiaalisessa mediassa etsivää työtä ja motivoida heitä hoidon piiriin.

Heti projektin alussa kävi selväksi, että heille ei ole paikkoja, joihin heitä voisi ohjata.
− Tämä kyseenalaisti sen, miten me voimme tehdä etsivää työtä, jos heille ei ole tarjolla apua.
Välitä! ‑hanke alkoi ottaa suunnitelmastaan poiketen henkilökohtaisiin kriisitapaamisiin henkilöitä, jotka ovat syyllistyneet seksuaalirikoksiin sekä heidän läheisiään ja myös perheitä, joissa on seksuaalista hyväksikäyttöä.

− Jos toimintamme jatkuu, haluamme olla mukana tarjoamassa matalan kynnyksen apua tekijöille.
Nimettömänä ja luottamuksellisesti käytävän puhelin- tai nettikeskustelun lisäksi pitäisi Hintikan mielestä ihmisillä olla mahdollisuus henkilökohtaisiin tapaamisiin ja ryhmiin, jotka on havaittu toimiviksi muun muassa Englannissa ja Saksassa.
Kun Englannissa alettiin tarjota matalan kynnyksen palveluja, alkoi löytyä niitä tarvitsevia ihmisiä.

− Jos apua ei ole tarjolla, saatetaan kuvitella, että siihen ei ole tarvettakaan. Moni tekijä haluaisi kuitenkin ongelmaansa apua. Auttamalla heitä vähennetään uusien seksuaalirikosten riskiä ja uusien uhrien syntymistä, Hintikka sanoo.

Iita Kettunen

Lisää tietoa:
lucyfaithfull.org.uk
stopitnow.org.uk

seksuaalivakivalta.fi
otanvastuun.fi
nettivihje.fi
sexpo.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *