Stöd och trygghet skapar välmående på arbetsplatsen

Vaaleahiuksinen nainen mustassa puserossa

En chef måste vara genuint intresserad av hur de anställda mår.  

Psykisk stress och belastning i arbetet kan minskas genom en trygg arbetsomgivning – med kolleger och en närmaste chef som stödjer dig och som du kan lita på.  

Det säger Monika von Bonsdorff, biträdande professor vid Jyväskylä universitet och doktor i ekonomi och företagsledning. von Bonsdorff är också ansvarig professor för Jyväskylä universitets utbildningsmodul Personal och ledarskap inom social- och hälsovårdsbranschen dit många inom socialbranschen söker sig för att få vidareutbildning och ny kunskap. 

Nästan hälften av dem som jobbar inom socialbranschen överväger att byta bransch. Det framkommer i Talentias medlemsenkät från i fjol. Samma utredning visar att 44 procent av socialbranschens sakkunniga är tvungna att arbeta mot sin yrkesetik. Brådska, svagt ledarskap och ett för stort antal kunder uppgavs som de största orsakerna.

Mycket kan göras på de arbetsplatserna 

Problemen är varken nya eller okända. Var finns då lösningarna?  

Frågan är givetvis komplex och hänger till en stor del ihop med politiska beslut. Men mycket kan göras på de enskilda arbetsplatserna och där kommer ledarskapet in.  

Enligt von Bonsdorff har de närmaste cheferna en avgörande roll för välmåendet på arbetsplatsen. 

– Det är krävande att vara chef. Du måste vara intresserad av hur de anställda mår och du måste veta vad de gör. Det tar tid men hör till gott ledarskap. Det är också viktigt att de som arbetar som chefer vidareutbildar sig.  

von Bonsdorff lyfter fram det transformativa ledarskapet. Det är en inriktning inom ledarskap som sätter fokus på delaktighet, tillit och kommunikation och där en av ”slutprodukterna” är välmående anställda. 

– Det betyder att du ska få människor att känna sig trygga. Du ska kunna motivera dem, de ska veta vad som förväntas och hur de klarar sig. De ska kunna delta i planeringen av arbetet och de måste få feedback. 

Arbeten är krävande

Känneteckande för arbetet inom den sociala branschen är att många arbeten är krävande och psykologiskt belastande. 

– Det kan handla om risk att utsättas för våld, till exempel vid hembesök. Eller så kan det handla om ansvar.  

Under de senaste åren har socialtjänstens agerande ifrågasatts i flera fall som fått stor publicitet. von Bonsdorff nämner det så kallade Forsby-fallet 2020 där en pojke brutalt misshandlades till döds av jämnåriga.  

 – Myndigheterna är under allmänhetens lupp. Det kan göra det lättare att tala om resursbristen inom socialvården men det kan också göra det svårare för de anställda som jobbar med de här frågorna. De kan till slut hamna i rätten.  

von Bonsdorff lyfter än en gång chefernas roll.  

– De anställda bör ha klara instruktioner av sin närmaste chef och de måste veta vem som har ansvar, också ifall någon blir sjukledig. De anställda ska också kunna säga till ifall de inte klarar av arbetet. 

Ledarskapet handlar sist och slutligen om väldigt konkreta saker, säger von Bonsdorff. 

– Det är ingen raketkunskap. Det handlar ofta om att stanna upp och tillsammans fundera på vad vi kan göra bättre. Utbildning och fortbildning kan ge nya tankar och många enheter inom de sociala branscherna har redan instruktioner. 

En del av det transformativa ledarskapet är etiskt ledarskap. I det ingår att följa arbetet och veta vad man kan göra vid problem.  

– En chef måste vara ärlig och också säga till ifall det är ett problem som inte går att lösa på en gång. Hur går man vidare med ärendet? Finns det något man ändå kan göra? Sedan ska man givetvis följa upp frågan. 

Stämningen på arbetsplatsen är viktig

En arbetsplats kan inte ensidigt producera välmående anställda, säger von Bonsdorff. 

– Anställda ska ta hand om sin egen hälsa, både den psykiska och fysiska. Stämningen på arbetsplatsen är viktig och där bidrar var och en till att bygga en bra stämning. Det kan betyda att du inte alltid ska säga vad du tycker och att du ibland måste vara flexibel. Chefens roll är att få människor att gå i en viss riktning tillsammans, som en grupp.  

Du har talat rätt mycket om hur krävande det är att leda andra. Berätta om de roliga sidorna och vad som motiverar människor att bli chefer. 

– Det är väldigt belönande att vara chef även om det är ganska utmanande. Jag tror och hoppas att de människor som blir chefer gör det för att de har ett genuint intresse att leda och för att de tänker att det är deras starka sida.  

von Bonsdorff konstaterar att lönen sällan hör till de främsta orsakerna att människor vill bli chefer inom socialvården. Däremot är intresset att hjälpa människor vidare en motivationsfaktor. 

– Och du är tvungen att lära dig nya saker och det är belönande.

Lina Laurent

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *