Sosionomi on lapsen etu varhaiskasvatuksessa  

Talentia-lehden päätoimittaja ja viestintäjohtaja Kaisa Yliruokanen
Talentia-lehden päätoimittaja ja viestintäjohtaja Kaisa Yliruokanen

Suomessa varhaiskasvatukseen osallistuminen on kansainvälisesti vertailtuna vähäisempää ja meillä jäädään jälkeen selvästi EU-maiden tavoitteesta.  

Vaikka varhaiskasvatuksesta on suurta hyötyä kaikille lapsille, se parantaa koulumenestystä ja suojaa myöhemmin työmarkkinoilta syrjäytymisestä varsinkin niitä lapsia, jotka tarvitsevat kehitykseensä ja kasvuunsa erityistä tukea.  

Tuoreen hallitusohjelman tavoite varhaiskasvatuksen osallistumisen lisäämisestä on varsin kannatettava, mutta itsestään se ei tapahdu, vaan tarve on paitsi resursseille, myös varhaiskasvatuksen sosionomeille.   

Vaikka varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväkuvaa ei virallisesti ole vielä määritelty, on selvää, koulutus antaa vahvan osaamisen lasten ja perheiden oikein kohdennettuun hyvinvoinnin tukemiseen ja riskitekijöiden arviointiin. Osaamista on myös haastavista elämäntilanteista ja erilaisista kulttuuritaustoista tulevien sosiaalihuollon palveluiden yhteistyön rakenteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, jolla varmistetaan kokonaisvaltainen oikea tilannearvio ja tarvittavan moniammatillisen tuen saanti ja verkostojen toimivuus lapsen eduksi.   

Sosiaalipedagogiikan ja vuorovaikutuksen asiantuntijana varhaiskasvatuksen sosionomi tietää, miten lasten vuorovaikutusta ja osallisuutta tuetaan ja vahvistetaan sekä miten syrjäytymistä ja kiusaamista ehkäistään. Hyvinvoiva yhteisö tukee jokaisen lapsen kehitystä ja kasvua eikä sitä saavuteta pelkällä pedagogiikalla.   

Talentian tavoite on, että jokaisessa päiväkotiryhmässä olisi yksi varhaiskasvatuksen sosionomi, yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja yksi lastenhoitaja. Eriarvoistuvassa ja monikulttuurisessa Suomessa varhaiskasvatukseen tarvitaan moniammatillista osaamista ja vahvaa yhteistyötä ammattilaisten välillä, jotta voidaan varmistaa, että lapsen tarpeisiin vastataan kokonaisvaltaisesti.   

Sillä tavoite on kaikilla varhaiskasvatuksen ammattilaisilla yhteinen. Se on lapsen etu. Ja sen eteen pitää tehdä yhdessä töitä.  


Tutustu varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvaan 

Talentian varhaiskasvatustyöryhmä on valmistellut luonnoksen tehtäväkuvasta, joka pohjautuu KVTES-palkkausjärjestelmään ja sen eri palkkatekijöihin. Lähtökohtana ovat mm. varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja indikaattorit sekä varhaiskasvatuksen sosionomin  ydinosaaminen. Tutustu: talentia.fi/varhaiskasvatus 

Kaisa Yliruokanen 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *