Sosiaalityöntekijä vallankahvassa?

Sosiaalialan ammattilaisilla on huomattava rooli presidentti Joe Bidenin hallinnossa. Tuleeko se näkymään myös politiikassa kuten kävi 1930-luvulla ja 1960-luvulla?

Sosiaalityöntekijäjärjestö National Association of Social Workers toimii Yhdysvalloissa vahvasti politiikan foorumeilla ja rohkaisee myös jäseniään toimintaan. Järjestö tarjoaa sekä rahallista että sisällöllistä tukea jäsenilleen, jotka ovat valmiita ajamaan NASW:n arvojen mukaista politiikkaa.

Poliittiseen toimintaan ohjaa sosiaalialan ammattilaisen ammattietiikka, joka velvoittaa puolustamaan asiakkaiden oikeuksia. Poliittinen vaikuttaminen ja osallistuminen politiikkaan ovat yksi keskeinen keino tehdä rakenteellista työtä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, tasavertaisuuden ja ihmisten osallisuuden hyväksi.

Järjestö opettaa jäsenilleen lobbausta vuosittain järjestettävillä lobbauspäivillä, jolloin sosiaalialan opiskelijat, opettajat ja työssä olevat sosiaalialan ammattilaiset harjoittelevat lobbausta tärkeiksi kokemistaan asioista, valmistautuvat taustatiedoin ja argumentein ja tapaavat poliittisia päättäjiä.

Äskeisten presidentinvaalien yhteydessä saimme taas nähdä, ettei äänestäminen ole Yhdysvalloissa yksinkertaista.

Pioneerit ovat nykyisten ja tulevien sosiaalityön ammattilaisten roolimalleja.

Voidakseen äänestää on rekisteröidyttävä noin 30 päivää ennen vaaleja verkossa tai kirjallisella lomakkeella, joita on saatavana osavaltion virastoissa tai jonka voi tilata rekisteröintiviranomaiselta.

Järjestelmää pidetään äänestämistä vaikeuttavana. Asunnottomat ja muut heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevat ihmiset käyttävät vähemmän äänioikeuttaan kuin muut. NASW kampanjoikin äänestysaktiivisuuden kohottamiseksi näiden ryhmien joukossa. Äänestäminen on oikeus, jota jokaisen pitäisi voida käyttää.

Äänestäjiä aktivoidaan ja autetaan rekisteröitymään kiertämällä ovelta ovelle ja järjestämällä rekisteröintipisteitä asuinalueille.

Samoja taitoja tarvitaan

Kongressissa istuu viisi sosiaalityöntekijää: kaksi senaattorina ja kolme edustajana. Se ei ehkä ole paljon, kun senaatissa on sata jäsentä ja edustajainhuoneessa 435 edustajaa. Sosiaalialan ammattilaisilla on kuitenkin huomattava rooli presidenttinä tammikuussa aloittaneen Joe Bidenin hallinnossa.

Apulaisulkoministeri Wendy R. Sherman on koulutukseltaan ja aiemmalta ammatiltaan sosiaalityöntekijä. Hän on kokenut diplomaatti ja politiikan vaikuttaja, joka presidentti Obaman kaudella toimi pääneuvottelijana Iranin ydinasesopimuksessa.

Ekonomistien pitäisi toimia muutama vuosi sosiaalityöntekijänä ennen kuin ryhtyvät toteuttamaan sosiaalitukien leikkauksia.

Vuonna 2019 ilmestyneen kirjansa (Not for the Faint of Heart: Lessons in Courage, Power and Persistence) esittelyyn liittyvällä videolla Sherman kertoo saaneensa sosiaalityöstä eväitä diplomaatin työhönsä.

– Olen sanonut puolittain leikilläni, että asiakastyössä ja yhteisöjen organisoimisessa saamani taidot ovat tehokkaita neuvotteluissa yhtä lailla diktaattoreiden kuin kongressiedustajien kanssa. Ihmisten välisissä suhteissa on hyvä ymmärtää toisen tunteita, ajattelua ja kiinnostuksen kohteita.

Sherman kuuluu NASW:n sosiaalityön pioneerien ryhmään, johon hyväksytään vuosittain parikymmentä ansioitunutta sosiaalityön ammattilaista. Pioneeriksi ansioituminen voi tulla käytännön työssä, tutkimuksessa tai opettajana, työmenetelmien kehittäjänä, lainsäädännössä tai hallinnossa. Sosiaalityön pioneerit ovat nykyisten ja tulevien sosiaalityön ammattilaisten roolimalleja.

Sosiaalityön tarve kasvaa

Taloudellisten neuvonantajiensa (Council of Economic Advisers) suppeaan joukkoon presidentti Joe Biden on valinnut sosiaalityöntekijä Jared Bernsteinin. Bernstein on suorittanut sosiaalityön maisteritutkinnon Hunter Collegessa ja väitellyt hyvinvointipolitiikasta Columbian yliopistossa.

HBOn talkshow’ssa Real Time with Bill Maher Bernstein on todennut, että ekonomistien pitäisi toimia muutama vuosi sosiaalityöntekijänä ennen kuin ryhtyvät toteuttamaan sosiaalitukien leikkauksia.

– Yhteyden puute tavallisten ihmisten elämään voi saada uskomaan, että paras keino köyhyyteen olisi lisätä rikkaiden verohelpotuksia, koska taloudellisen kasvun muruset tippuvat köyhille.

NASW:n Social Work Blogissa kiitellään sitä, että Bernstein on myös vaatinut sosiaalityöntekijöiden palkkauksen parantamista.

– Yhteiskunnan tulisi osoittaa sosiaalityön arvostuksensa korottamalla palkkoja. Sosiaalityön tarve on myös kasvamassa ja sen tulisi heijastua palkoissa.

Tämä on musiikkia sosiaalialan ammattilaisten korville. Bernstein osaa soittaa, hän suoritti ensimmäisen yliopistotutkintonsa bassonsoitossa Manhattan School of Musicissa.

Lähipiirissä vahvoja vaikuttajia

Kolmas sosiaalityöntekijä merkittävällä paikalla on Andrea Palm, joka aloitti sosiaali- ja hyvinvointipalveluiden korkeimpana viranhaltijana (United States Deputy Secretary for Health and Human Services). Aiempana tehtävänään hän vastasi Wisconsinin osavaltion Covid-19-vastaisesta työstä.

Andrea Palm on suorittanut sosiaalityön maisteritutkinnon Washington University in St. Louisissa.

Sosiaalisten uudistusten keskiössä oli lisätä työväestön järjestäytyneisyyttä ja helpottaa ammattiyhdistysten toimintaa.

Presidentti Joe Bidenin lähipiirissä on lisäksi kaksi vahvaa vaikuttajaa, hänen vaimonsa Jill Biden ja tyttärensä Ashley Biden. Professori Jill Biden opettaa englannin kieltä ammattikorkeakoulussa ja on erityisen kiinnostunut koulutuksellisesta tasa-arvosta. Joe Bidenin varapresidenttikaudella hän jatkoi työtään ja samoin hän on ilmoittanut tekevänsä nyt maan ensimmäisenä naisena.

Heidän tyttärensä Ashley Biden on suorittanut sosiaalityön tutkinnon vuonna 2010 Pennsylvanian yliopistossa. Ashley Biden tunnetaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolustajana. Vuodesta 2014 hän toimi toiminnanjohtajana kansalaisjärjestössä (Delawaren Center for Justice), joka tukee vankilasta vapautuvia, ehkäisee rikollisuutta ja toimii kuolemanrangaistusta vastaan.

Nykyisin hän on siirtynyt vaatesuunnittelijaksi, jonka tuotteiden tuotto käytetään yhteisöllisyyden tukemiseen Delawaressa.

Paljon odotuksia

Sosiaalityöntekijäjärjestö NASW asettaa paljon odotuksia Joe Bidenin talous- ja hyvinvointipolitiikalle. Se on laatinut 20-kohtaisen liittovaltion sosiaalipoliittisen ohjelman, jonka kolmen kärkeen mahtuvat riittävien toimintamahdollisuuksien luominen sosiaalityön tekemiselle, resurssit Covid-19-pandemiasta selviämiseksi ja mielenterveys- ja sosiaalipalveluiden turvaaminen kansalaisille.

Tätä ohjelmaa yhdistys ja sen jäsenet lobbaavat nyt poliittisille päättäjille liittovaltio- ja osavaltiotasolla ja paikallisesti.

Biden ei ole hyvinvointipolitiikassaan uranuurtaja. Hyvinvointivaltioajattelu ilmaantui Yhdysvaltojen liittovaltion politiikkaan Franklin D. Roseweltin aikana. Suuresta lamasta nousemiseksi ja sen tuhojen korjaamiseksi luotiin New Deal, joka koostui kahdesta lainsäädäntöpaketista.

Ensimmäinen keskittyi taloudellisiin investointeihin ja toinen sosiaalisiin uudistuksiin. Sosiaalisten uudistusten keskiössä oli lisätä työväestön järjestäytyneisyyttä ja helpottaa ammattiyhdistysten toimintaa. Köyhyyttä pyrittiin suitsemaan sosiaaliturvalla, pakollisella työttömyysvakuutuksella ja minimipalkan käyttöönotolla.

New Dealiin kuuluneen sosiaaliturvan arkkitehti oli sosiaalityöntekijä Francis Perkins, jonka oli saanut oppinsa työssä sosiaalityön uranuurtajan Jane Addamsin kanssa Chigagon Hull Housessa. Perkins oli Yhdysvaltojen ensimmäinen naisministeri, joka palveli kaikkiaan 12 vuotta työministerinä. Hänen aikanaan rajoitettiin työaikaa 54 tuntiin viikossa ja kiellettiin alle 16-vuotiaiden työnteko.

Toinen hyvinvointivaltion kehittämisjakso oli presidentti Lyndon B. Jonhnsonin kehittelemä Great Society 1960-luvulla. Se keskittyi koulutusmahdollisuuksien luomiseen slummien ja köyhien alueiden nuorille. Koulukirjoja ja koulukyytejä tuettiin ja kehitettiin työssäkouluttautumista ja polkuja korkeakoulutukseen. Samalla liittovaltion budjetista tuettiin kaupunkialueiden uudelleenrakentamista ja kunnostamista, kunnes Vietnamin sota alkoi syödä liittovaltion budjettia.

Sosiaalialan ammattihenkilöitä johtavilla paikoilla Suomessa

Nykyisessä eduskunnassa on neljä sosiaalialan ammattihenkilöä, Anneli KiIjunen, Kristiina Salonen, Arja Juvonen ja Heidi Viljanen.

Sosiaalityöntekijä Anneli Taina oli lyhyen aikaa asuntoministerinä Esko Ahon hallituksessa 1995 ja puolustusministerinä Paavo Lipposen I hallituksessa 1995–1999. Maija Perho oli sosiaali- ja terveysministerinä Paavo Lipposen II hallituksessa 1999–2003.

Sosionomi (AMK) Tanja Karpela toimi kulttuuriministerinä 2003–2007. Sosiaalityöntekijä Elli Aaltonen oli Kelan pääjohtajana 2015–2019.

Kristiina Koskiluoma

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *