Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet on uudistettu

– Sosiaalialan ammattilainen joutuu kohtaamaan työssään tilanteita, joissa on pohdittava ja pidettävä yllä sosiaalialalle tärkeitä arvoja, kertoo julkaisun toimittaja, Talentian erityisasiantuntija Alpo Heikkinen. Kuva: Jyrki Komulainen

Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet on uudistettu. Uusi Arvot, arki ja etiikka – Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet korvaa aiemmin julkaistut eettiset ohjeet.

Tarve päivittää ammattieettiset ohjeet on ollut ilmeinen, sillä parhaillaan eletään vahvaa yhteiskunnallista muutosvaihetta. On tapahtunut useita lakimuutoksia, ja koko palvelujärjestelmä on myllerryksessä. Talentian ammattieettisen lautakunnan mukaan tässä muutoksessa sosiaalialan ammattietiikka korostuu entisestään.

– Työntekijä joutuu kohtaamaan työssään tilanteita, joissa on pohdittava ja pidettävä yllä sosiaalialalle tärkeitä arvoja, kertoo julkaisun toimittaja, Talentian erityisasiantuntija Alpo Heikkinen.

Ammattietiikka on lakeja ja ohjeita laajempi käsite, koska se ohjaa koko ammatillista toimintaa ja siihen liittyviä ratkaisuja valintoineen. Siksi ammattieettinen pohdinta on myös yhteisöllinen, koko työyhteisö asia.

Ammattieettinen valmius ja harkinta ovat oleellinen osa työntekijän ammattitaitoa.

– Ihmisarvo, ihmisoikeudet ja sosiaalinen oikeuden mukaisuus ovat keskeiset eettiset periaatteet ja ammattietiikan lähtökohdat, joihin sosiaalialan ammatillinen työ nojautuu. Ammattietiikka on siten keino edistää ihmisen hyvän elämän toteutumista, ja eettisiin toimintatapoihin vaikuttaminen on osa ammatillisuutta.

Ammattieettisten ohjeiden uudistustyö on ollut mittava työsarka, johon Talentian ammattieettinen lautakunta ryhtyi puolitoista vuotta sitten. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet -julkaisussa tuodaan esille ajankohtaisia eettisiin menettelytapoihin, vaikuttamiseen ja työntekijöiden oikeuksiin liittyviä esimerkkejä.

– Tarkoituksena tehdä näkyväksi sosiaalialan keskeiset eettiset periaatteet ja tuottaa käsitteiden, lakiviite-esimerkein sekä erilaisten tilannekuvausten avulla konkreettista tukea työntekijän ja työyhteisön eettiseen pohdintaan, sanoo Alpo Heikkinen.

– Opas johdattaa myös opiskelijan sosiaalialan ammattietiikan peruskäsitteistön lähteille ja jäljille.

Helena Jaakkola

Jäsenille uudistettu etiikkaopas postitetaan huhtikuussa Talentia-lehden välissä. Ammattieettistä opasta on luettu perinteisesti runsaasti verkossa, ja uudistettu opas julkaistaan myös ammattijärjestö Talentian verkkosivuilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *