Socionomen inom småbarnspedagogiken får nya redskap för att stöda hela familjen 

Piirroskuvassa karhu ja kirahvi lukevat kirjaa.

Projektet Resursstarka barn i Yrkeshögskolan Novia fokuserar på hur man kan stöda socialt utsatta barn. 

Skillnaderna ibarnfamiljers välmående ökar. Flera aktuella samhälleliga kriser har påverkat familjers livsvillkor och belastar på många sätt familjernas vardag. Andra kriser i familjen så som sjukdom, arbetslöshet eller mental ohälsa kan ses som risker för barnens och familjers välmående.  

Barnets och familjens välbefinnande kan stödas på flera olika sätt. En kvalitativ småbarnspedagogik är viktig i detta arbete, eftersom kontakten till familjerna sker dagligen och den är kontinuerlig.  

Den kvalitativa småbarnspedagogiken kan motverka flera av de riskfaktorer som familjerna utsätts för. Småbarnspedagogiken är en ypperlig arena för att utveckla det förebyggande barnskyddsarbetet eftersom småbarnspedagogiken når de allra flesta barnfamiljerna. 

Barns goda sociala och emotionella färdigheter ökar barnets välbefinnande

Socionomen har kunnande i interprofessionellt arbete, att handleda familjerna till service inom social- och hälsovården, samt att stöda vårdnadshavarna i barnets fostran.  Socionomen kan arbeta med att förebygga mobbning i barngruppen och öka barns delaktighet i barngruppen samt att stärka familjers delaktighet i vardagen.  

Kärnan i socionomens arbete är ett resursförstärkande arbetssätt för att stöda barnen och familjen. Det här innebär att socionomen hjälper barnet och familjen att känna igen och stärka sina resurser, men stöder dem också när det finns behov av stöd i familjen. Centralt är att barnet och familjen lär sig att be om hjälp och ta emot hjälp och stöd när det behövs.   

Via forskning har man kunnat konstatera att barns goda sociala och emotionella färdigheter ökar barnets välbefinnande och minskar risken för utsatthet.

Att träna sociala och emotionella färdigheter i barngruppen stärker alla barns färdigheter, men är särskilt viktigt för barn som lever i utsatta förhållanden.

För att stödet ska bli så effektivt som möjligt är det viktigt att barnets hem involveras i det här arbetet. Det här innebär att samma metoder som används inom småbarnspedagogiken också kan användas i barnets hem. 

Materialet har en stark förankring i forskningsbaserad kunskap

För att möta de utmaningar och behov av stöd som barn och familjer har i dag har Yrkeshögskolan Novia i sitt projekt Resursstarka barn – stöd till socialt utsatta barn inom småbarnspedagogiken (2020–2023) fokuserat på hur man inom  småbarnspedagogiken kan stöda socialt utsatta barn. 

Inom projektet har det utvecklats konkret material som socionomen kan använda i sitt arbete inom småbarnpedagogiken. I resursstarka barn -materialen figurerar djurvännerna som handleder barnen och familjerna i sådant som kan ske i vardagen både på daghemmet och hemma. 

Centralt är att barnet och familjen lär sig att be om hjälp och ta emot hjälp och stöd.

 Med hjälp av materialen tränas barns sociala och emotionella kompetenser. Barnen övar sig, via materialen, bland annat i att känna igen sina resurser, att känna igen sina behov av stöd, att be om hjälp och ta emot hjälp.

Det finns också material som kan användas med familjen för att stöda dem i att få vardagsrutiner att fungera bättre. 

Materialet har en stark förankring i forskningsbaserad kunskap och det har utvecklats i nära samarbete med personal inom småbarnspedagogiken. Materialen har testats inom småbarnspedagogiken, så att både barn och personal har varit aktiva i materialens utvecklingsarbete.  

Projektet erbjuder fortbildning i de arbetssätt och arbetsmetoder som utvecklas under projektets gång. Studerande vid institutionen för hälsa och välfärd har fått ta del av projektarbetet och lära sig nya arbetsmetoder. Projektet finansieras av Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr.


Ta kontakt! 

Vill du höra mera om projektet och få en möjlighet att bekanta dig med materialen? Projekttemet kan komma på besök till ert daghem! Projektet har varit verksam i Åboregionen, men besök i exempelvis Nyland och Österbotten är möjliga när projektet kan besöka flera daghem på samma resa. 

Lena Storbacka-Järvinen 

projektledare och lärare vid Yrkeshögskolan Novia 

Allt material är fritt tillgängligt på https://resursstarkabarnprojekt.com/  

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *