Puheiden jälkeen toimeksi

Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki

Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki kommentoi yhteiskuntaa sosiaalisesta näkökulmasta. Seuraa tai pyydä kaveriksi, niin tiedät enemmän!
Facebook
Twitter

On väitetty, että lastensuojelu vaarantuu sosiaalihuollon ammattihenkilölain myötä. Tällainen puhe on absurdia. Ammattihenkilölain tavoite on nimenomaan parantaa asiakasturvallisuutta. Lastensuojelun laatuun vaikuttaa merkittävästi se, että lastensuojelutyötä tekevät jatkossa tehtävään riittävän koulutuksen saaneet henkilöt.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölakia puolustetaan nyt päättäväisesti. Erityisen ilahduttavaa on, että lastensuojelukenttä osallistuu keskusteluun aktiivisesti. Sosiaalityöntekijät ovat aktivoituneet myös sosiaalisessa mediassa.

On tietysti tarpeen, että lastensuojelun epäkohdat ja asiakasturvallisuutta vaarantavat seikat tulevat julki. Julkituomiseen tarjoaa työvälineen sosiaalihuoltolain 48 §, jonka mukaan työntekijän tulee ilmoittaa työssään havaitsemistaan epäkohdista esimiehelleen.

Sosiaalialan ammattilainen voi myös käyttää sananvapauttaan ja tuoda asia julkisuuteen, jos epäkohdalla on laajempaa merkitystä. Talentiassa on tiedossa, ettei työntekijöiden osallistumista epäkohdista käytävään julkiseen keskusteluun aina katsota hyvällä.

Tulemme puolustamaan sosiaalialan sananvapautta ja annettua velvollisuutta puuttua epäkohtiin. Painostus ei saa vaientaa sosiaalihuollon ammattihenkilöitä.

Olen tuskastunut siitä, että konkreettiset toimenpiteet lastensuojelun tilanteen parantamiseksi puuttuvat edelleen. Ohjelmat ja hankkeet eivät yksin ratkaise lastensuojelun tilannetta. On puututtava työntekijöiden työolosuhteisiin, vaihtuvuuteen, palkkaukseen ja koulutusmääriin.

Koska kunnat eivät omaehtoisesti toimi, esitän, että lastensuojelun asiakastyön mitoitus otetaan osaksi lainsäädäntöä. Vaihtuvuus lastensuojelussa osoittaa, että alalla on työntekijöitä, mutta he eivät pysy vaativissa tehtävissä. Merkittävä korotus palkkoihin tuo varmasti laillistettuja sosiaalityöntekijöitä lastensuojelun tehtäviin.

Vaihtuvuuteen puuttuminen parantaa myös lastensuojelun laatua. Jotta lapsi uskaltaa puhua vaikeista asioista, on hänen pystyttävä luottamaan lastensuojelun työntekijään. Luottamus ei synny, jos oma työntekijä vaihtuu jatkuvasti.

Sosiaalityön aloituspaikkoja yliopistoissa tulisi myös lisätä, ja sosiaalityön aineopinnot suorittaneille soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille tulisi tarjota joustavampi mahdollisuus pätevöityä sosiaalityöntekijäksi.

Tero Ristimäki

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *