Puheenjohtajaehdokas

Jenni Karsio. Kuva: Laura Vesa

Talentian puheenjohtajaksi on toistaiseksi yksi ehdokas, Tampereen ensi- ja turvakotipalveluiden johtaja YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä Jenni Karsio. Liittovaltuuston jäsenet valitsevat Talentialle puheenjohtajan marraskuun 21.–22. pidettävässä kokouksessa. Talentia-lehti tenttasi Jenni Karsiota syyskuun lopulla.

Onko ammattiyhdistysliikkeellä tulevaisuutta?

Ammattiyhdistysliikettä tarvitaan tasapainottamaan yhteiskunnan valtasuhdetta, jonka osapuolina ovat työnantajat, työntekijät ja poliittinen päätöksentekojärjestelmä. Tästä syystä ammattiyhdistysliikkeellä on tulevaisuus ja merkitystä.

Ansiosidonnainen työttömyysturva kaikille?

Nykyinen malli on hyvä työntekijöille ja ammattiliitolle, koska se kannustaa liittymään ammattiliittoon ja sitä kautta kassaan, ja täten vahvistaa ammattiliittoa liikkeenä ja vastavoimana työnantajapuolelle. Nyt kuitenkin, kun poliittista tahtoa uudistukseen näyttää löytyvän, ammattiliittojen tulee olla mukana päättämässä ratkaisuista.

Ansiosidonnaisen ulottamisella kaikille voi olla kauaskantoisia seurauksia ammattiliitoille riippuen sen toteutustavasta. Toimiva ratkaisumalli voisi esimerkiksi olla pakollinen kassajäsenyys kaikille ja rahoitusta voisi vahvistaa työnantajamaksuilla. Jos toteutus tehtäisiin niin, että kaikkien työttömyysturvan tasoa alennetaan, eikä kassan jäsenyys olisi pakollinen, tulisi vaikeuksia. Sellainen järjestelmä rapauttaisi hyvinvointijärjestelmää.

Käykö sinulle paikallinen sopiminen?

Keskitetty järjestelmä suojaa työntekijöitä. Jos halutaan, että työntekijöillä on oikeuksia ja turvaa, tarvitaan valtakunnallisia sopimuksia. Se ei tarkoita sitä, ettei voida sopia paikallisesti. Kunhan paikallisella sopimisella tarkoitetaan, että järkevästi sovitaan kaikkia hyödyttävistä asioista. Paikallinen sopiminen ei saa tarkoittaa sitä, että työnantaja määrää yksinään. Työehtosopimuksia ja luottamusmiesjärjestelmää ei saa ohittaa.

Onko Akava oikea keskusjärjestö Talentialle?

Me olemme korkeakoulutettuja ja Akava on korkeakoulutettujen järjestö. Akava on siis luonnollinen keskusjärjestö meille.

Jos Talentia ei olisi Akavassa, minkä näköinen Akava olisi? Talentia tuo Akavassa esille naisvaltaisten alojen kysymyksiä. Olemme tehneet rohkeita avauksia ja saaneet aikaan keskustelua.

Onko Talentia palveluja jäsenille vai jäsentensä liike?

Totta kai Talentian pitää tarjota jäsenille palveluita, neuvontaa ja jäsenetuja. Mutta meidän pitää olla muutakin. Talentian pitää tarjota uudenlaisia osallistumisen mahdollisuuksia ja koota jäsenet liikkeeseen.

Usein puhutaan, että Talentia teki sitä, tai Talentia ei tehnyt tätä. Ajatus pitää olla, että me olemme Talentia.

Miten lisäät osallistumista Talentiassa?

Meidän täytyy tehdä Talentian toiminta, päätöksentekijät ja vaikuttaminen aivan uudella tavalla tutuiksi jäsenistöllemme. Talentian täytyy olla ymmärrettävä ja lähestyttävä yhteisö jokaiselle.

Jäsendemokratiaa voisi lisätä erilaisilla osallistumisen tavoilla. Jäseniltä voidaan kysyä mielipidettä käyttämällä neuvoa-antavia jäsenäänestyksiä.

Yhdistysbyrokratian pyörittäminen vie paljon voimia, ja siksi pitää miettiä, mistä saataisiin lisää resursseja osallistua ja vaikuttaa, tilaa ideoinnille ja uudenlaiselle tekemiselle ja myös kevyemmille osallistumisen tavoille.

Uutta strategiaa rakennettaessa pitää pysähtyä miettimään myös järjestörakennetta, mutta ei minulla vielä ole tähän mitään valmista vastausta, keskustelu käydään valtuutettujen, yhdistysten ja jäsenten kanssa.

Miten vaalit Talentian yhtenäisyyttä?

Koetaan, että Talentia ei ota kantaa eikä järjestössä uskalleta keskustella sosionomien ja sosiaalityöntekijöiden asemasta. Minuun mielestäni nyt täytyy rohjeta keskustella. Kun liittovaltuusto alkaa marraskuussa rakentaa uutta strategiaa, on tämä asia yksi strategian elementti. Mitä teemme yhdistyksissä, mitä keksimme työpaikoille yhtenäisyyden rakentamiseksi?

On työpaikkoja, joissa on ongelmia työnjaossa, epäselvät tehtäväkuvat, selittämättömiä palkkaeroja.

Pulma on siinä, ettemme tunne riittävän hyvin toistemme osaamista. Tuntuu siltä, että meille monille on vaikea listata omankaan osaamisen kolmea pääpointtia tai kertoa, mitä työssämme teemme.

Yhtenäisyyden rakentamisessa tarvitaan myös korkeakouluverkostoa vahvasti mukaan, korkeakoulut kasvattavat meidät.

Uskon yhtenäisyyden voimaan, sillä minulla on kokemusta talentialaisesta yhdistystoiminnasta, jossa toimitaan yhdessä ilman ristiriitoja.

Miksi palkka ei ole reilu?

Jäsenet tekevät naisvaltaisella hyvinvointialalla työtä, josta ei yhteiskunnassa makseta yhtä hyvin kuin miehille tekniikan parissa.

On positiivista, että sosiaalityöntekijöiden palkat on saatu nousuun. Se on tapahtunut osaltaan työpaikoilla sosiaalityöntekijäpulaa hyödyntäen. Sosiaalityöntekijät ovat tehneet paljon vaikuttamistyötä. Viime neuvottelukierroksella teimme kovasti työtä, jotta sosionomit ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto erottuvat sopimusrakenteessa selkeämmin asiantuntijatehtävinään. Tulevissa sote-työehtosopimuksissa Talentia jatkaa tätä työtä, jotta työehdot ja palkkausjärjestelmä vastaa paremmin koko sosiaalialan korkeakoulutettujen työn ja osaamisen vaatimuksia.

Haluat löytää uusia koalitioita neuvotteluihin. Mistä niitä löytyy?

Lähtisin käymään keskusteluja siitä, mitä voimme tehdä yhdessä toisten naisvaltaisten alojen liittojen kanssa. Pidetään omista eduista kiinni, mutta on myös paljon yhteistä, jota tavoitella ja josta yhdessä viestiä.

Mitä Talentia voi tehdä työelämän parantamiseksi?

Uupumus on ongelma, jota syventää tunne, ettei voi tehdä työtä eettisesti kestävällä tavalla. Työn mitoitus, työnjako ja johtaminen vaativat ratkaisuja.

Myös työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen vaatii uusia ratkaisuja. Työ itsessään on raskasta, mutta lisäksi moni sosiaalialan naisista tekee vapaa-ajallaan hoivatyötä, hoitaa lapsiaan ja vanhempiaan. Tarvitaan joustoja. Avaukset lyhyemmästä työajasta ovat tutkimisen arvoisia tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Työelämän parantaminen vaatii meidät kaikki pohtimaan ratkaisuja ja vaikuttamaan. Talentia on se yhteisö, jonka kautta saamme muutoksen aikaan.

Miksi Jenni Karsio on hyvä valinta puheenjohtajaksi?

Koska minä uskon meihin, tähän alaan ja Talentiaan meidän yhteisönämme.

Kristiina Koskiluoma

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *