Psykososiaalinen kuormitus uhkaa työssä jaksamista

Heidi Pekkarinen on ammattijärjestö Talentian eritysasiantuntija, joka pohtii tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus- sekä työhyvinvointiasioita. Kuva: Veikko Somerpuro

Sosiaalialan työssä on monia psykososiaaliseen kuormitukseen liittyviä riskitekijöitä: Asiakastyön ylikuormitus, myötätuntouupumus, aikapaine, painostavat ja uhkaavat tilanteet sekä valitettavan monissa tapauksissa huono johtaminen sekä työntekijöiden vaihtuvuus.

Jäsenneuvonnassamme vastaamme entistä enemmän työntekijöiden kuormitustekijöitä koskeviin tiedusteluihin, joissa ilmenee, että vaikea tilanne on jatkunut jo pitkään.

Työntekijät ovat vuorotellen sairaslomilla, työntekijät vaihtuvat, eikä esihenkilö ole tarpeeksi läsnä. Työntekijöiden ja johdon välinen luottamus on järkkynyt eikä yhteinen keskustelu enää onnistu.

Kuormitus on työsuojeluasia. Työturvallisuuslaissa on määrätty työnantajan velvollisuuksista ja vastuista liittyen kuormituksen selvittämiseen, hallintaan ja vähentämiseen. Kuormitusta on myös ehkäistävä ja työnantajan on oma-aloitteisesti pyrittävä siihen, että kuormitustekijöiden tuottamaa vaaraa vältetään ja vähennetään.

Työpaikalla työntekijöiden tukena keskustelun aloittamiseen on työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies. Mikäli kuormitustekijöihin ei puututa, on syytä olla yhteydessä aluehallintovirastoon.

Työnantajan ja esimiehen on tuettava työhyvinvoinvointia työpaikoilla. Se vaatii asialle paneutumista yhdessä työyhteisön kanssa.

Työnantajan vastuulla

Ensimmäinen askel kuormituksen vähentämiseen voi olla esimerkiksi työprosessien selkeyttäminen. Työpaikoilla tulee käydä jatkuvaa keskustelua työnjaosta ja kehittää siihen liittyviä prosesseja yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa.

Työnantajan on huolehdittava myös henkilöstöresurssin varmistamisesta, mitoituksesta sekä työn suunnittelusta kaikissa tilanteissa.

Kaikkia kuormitustekijöitä ei sosiaalialan työstä voida poistaa, mutta esihenkilöiden ja työnantajan velvollisuus on oma-aloitteisesti huolehtia siitä, että työ on turvallista ja terveellistä. Tämä on työturvallisuuslain 8. §:n asettama yleinen huolehtimisvelvoite työnantajille.

Johdon on myös tiedettävä työstä aiheutuvat kuormittumisen riskitekijät ja esihenkilöillä pitää olla aikaa ja osaamista sekä välineitä puuttua tilanteisiin, joissa työntekijä osoittaa kuormittumisen oireita.

Tämä edellyttää esimiehiltä henkilöstön tuntemista ja aikaa sekä läsnäoloa omille alaisilleen.

Lopuksi haluan nostaa vastavalmistuneiden äänen esiin.

Talentian vastavalmistuneiden urapolkuselvityksen (2019) mukaan vastaajista 44 % kokee työnsä henkisesti liian kuormittavana. Vastavalmistuneista sosionomeista 15 % ja maistereista 31 % miettii jo kokonaan alan vaihtoa.

Nyt on korkea aika pysähtyä työolosuhteiden äärelle ja ottaa psykososiaalinen kuormitus vakavasti. Muutoin alan veto- ja pitovoima heikentyy olennaisesti.

Heidi Pekkarinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *