Pilotti Tampereella: Varhaiskasvatuksen sosionomit aloittavat

Tampereella pilotoidaan uutta varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta ja kehitetään uutta tehtävänkuvaa varhaiskasvatuksen sosionomeille.

Tampereella alkaa syksyllä seitsemässä päiväkotiryhmässä hanke, jossa pilotoidaan uuden varhaiskasvatuslain mukaista henkilöstörakennetta ja muun muassa luodaan uusi tehtävänkuva varhaiskasvatuksen sosionomeille.

Hanketyöryhmään osallistuvat Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden lisäksi Tampereen yliopiston lastentarhanopettajakoulutus, Tampereen ammattikorkeakoulu ja lastenhoitajia valmistava Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.

− Tavoitteenamme on luoda tässä pilotissa mahdollisimman selkeät tehtävänkuvat kaikille, jotta yhteistyö olisi tulevaisuudessa sujuvaa, kertoo Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Ulla Siltanen.

Varhaiskasvatuksen sosionomien uuden tehtävänkuvan lähtökohtana ovat OKM:n tiekartta vuosille 2017−2030 ja uusi varhaiskasvatuslaki. Kuten tiekartassakin mainitaan, varhaiskasvatuksessa tarvitaan hyvin monialaista osaamista.

Siltasen mukaan suunnittelun lähtökohtana ovat erilaiset tuen tarpeet eri alueilla. Jossakin voi esimerkiksi lasten ja perheiden tuen tarve olla voimakkaampaa ja toisilla alueilla taas osaamista tarvitaan liittyen maahanmuuttajataustaisuuteen ja monikulttuurisuuteen.

Sama palkka ja samat edut

Sosionomien (AMK) tehtävänkuvan suunnittelussa huomioidaan Siltasen mukaan sosionomi-koulutuksen antamat valmiudet.

Suunnittelun lähtökohtana ovat erilaiset tuen tarpeet eri alueilla.

Jos alueella on paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia ja lapsen tuen tarve hyvin vahva, siellä korostuu perheiden kanssa tehtävä työ, lapsen kielen ja kulttuurisen identiteetin vahvistaminen sekä verkostotyö.

− Nämä tehtävät on luontevaa sisällyttää sosionomin tehtävänkuvaan, koska heillä on koulutuksensa ansiosta tämän tyyppistä osaamista, sanoo Siltanen.

Siltanen kertoo, että päiväkotihenkilöstöstä on pilottiin jo ilmoittautunut mukaan eräs sosionomi (AMK)- koulutuksen saanut henkilö, joka on työskennellyt useita vuosia lastentarhanopettajana ja ryhtyy nyt suunnittelemaan uuden varhaiskasvatuslain mukaista tehtävänkuvaa.

− Näen, että tällaiset ammattitaitoiset henkilöt ovat arvokkaita tässä suunnittelutyössä, sillä heillä on vahva osaaminen ja kokonaisnäkemys koko varhaiskasvatuksen työstä.

Ulla Siltanen kertoo, että pilotissa tehtävänkuva ei tule vaikuttamaan varhaiskasvatuksen sosionomien palkkaukseen.

− Pilotissa heillä tulee olemaan tasan samanlaiset edut, suunnitteluajat sekä palkat ja työajat kuin yliopistokoulutetuilla lastentarhanopettajilla.

Pilotissa kaikki sosionomit toimivat varhaiskasvatuksen opettajan vakanssilla, ja Siltasen mukaan on tarkoitus, että he jatkaisivat samoissa tehtävissä myös kokeilun jälkeen.

Työryhmän ensimmäinen kokoontuminen oli syyskuun alussa. Siltanen aikoo kutsua myöhemmin syksyn aikana myös ammattijärjestöjen edustajat tutustumaan pilottiin.

Ammattijärjestö Talentia: Pilotti hyvä tapa kehittää

Kun uuden varhaiskasvatuslain mukaisia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävän kuvia ryhdytään rakentamaan, yhteistyö ammattikorkeakoulujen ja henkilöstöjärjestöjen kanssa on välttämätöntä, sanoo Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

− Tehtävänkuvan suunnittelussa tulee huomioida muun muassa varhaiskasvatuslain tavoitteet, varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja perheiden palveluiden kokonaisuus. Tehtävä on laaja-alainen, jatkaa Katajisto.

Sosionomi (AMK) saa koulutuksessaan jo nyt valmiudet vaativaan ja laaja-alaiseen tehtävään varhaiskasvatuksessa, ja tätä osaamista kannattaa hyödyntää täysimääräisesti.

Sopimusten mukaisia vähimmäispalkkoja ei voi alittaa, mutta ne voi ylittää.

Palkan vähimmäisehdot määräävät työ- ja virkaehtosopimukset: kunnallisessa päiväkodissa Kunnallinen työ- ja virkaehtosopimus (KVTES) ja yksityisessä päiväkodissa Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus. Varhaiskasvatusalaa sääntelevät työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 asti.

− Sopimusten mukaisia vähimmäispalkkoja ei voi alittaa, mutta ne voi ylittää. Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtävissä ja kunta-alalla ylipäätään palkkaa ei määrittele tutkintonimike, vaan tehtävä ja koulutuksen taso, painottaa Katajisto.

Talentia edellyttää, että sopimuskauden aikana piloteihin tai kuntiin rekrytoitavien varhaiskasvatuksen sosionomien palkkauksen perustaso noudattaa vähintään alan opettajan peruspalkkaa.

− Jos varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävä osoittautuukin arvioitua vaativammaksi, palkkausta täytyy korjata.

− Lisäksi tuleville varhaiskasvatuksen sosionomeille Talentia edellyttää samaa suunnitteluaikaa (SAK-aika) kuin varhaiskasvatuksen opettajalla sekä VES-päiviä.

Iita Kettunen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *