Pidetään ääntä sosiaalialan puolesta eduskuntavaaleissa 

punainen ruusu lautasella

Eduskuntavaalit pidetään vajaan kuukauden päästä. Talentia kannustaa kaikkia jäseniään äänestämään vaaleissa. 

Vielä on aikaa vaikuttaa myös siihen, että vaaleissa puhutaan sosiaalialasta. Aihetta olisi, sillä sosiaalihuolto on teollisuuden jälkeen toiseksi suurin työllistävä ala Suomessa. Joka viides suomalainen käyttää sosiaalipalveluja.  

– Tällä hetkellä sosiaalialan ammattilaisia on kuitenkin liian vähän suhteessa apua tarvitseviin. Sosiaalialan ammattilaiset eivät halua pudottaa ketään palvelujen piiristä. Se on kuitenkin mahdollista vain, jos Suomessa on riittävästi sosiaalialan korkeakoulutettua henkilöstöä, Suomi panostaa heidän osaamiseensa, työhyvinvointiin ja mahdollisuuksiin työskennellä laillisesti ja eettisesti oikein, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio. 

Hän korostaa, että jokaisella äänellä on vaikutusta vaalien lopputulokseen. 

– Talentialaisia on 26 000. Jos me kaikki äänestämme, on sillä iso merkitys. Annetaan äänemme sellaisille ehdokkaille, jotka puolustavat sosiaalialaa. Tehdään sosiaalialaa näkyväksi ja käydään aktiivista keskustelua alastamme, Karsio sanoo.

Jokainen jäsen voi auttaa

Talentia käynnisti loppuvuodesta eduskuntavaalikampanjan, jonka tavoitteena on nostaa esiin sosiaalialan ammattilaisten työn merkitystä kansalaisten hyvinvoinnille ja julkiselle taloudelle. Ei pudoteta ketään, on kampanjan pääviesti. 

Jokainen Talentian jäsen voi auttaa levittämään kampanjan sanomaa. 

– Ota yhteyttä oman alueesi kansanedustajaehdokkaisiin ja muistuta heitä sosiaalialan merkityksestä turvallisuudelle, Karsio sanoo. 

Tukena yhteydenotossa voi käyttää Talentian eduskuntavaalikampanjan materiaalia, johon pääsee käsiksi osoitteessa talentia.fi/eduskuntavaalit. Saatavilla on erilaisia kuvia ja pari videota sosiaalisessa mediassa levitettäväksi. Niitä jakamalla on mukana lisäämässä tietoisuutta sosiaalialasta.

– Ei pudoteta ketään! Sinun äänelläsi on iso merkitys seuraavan vaalikauden ja hallitusohjelman muodostamisessa. Pidetään yhdessä ääntä sosiaalialan puolesta. Sosiaalialan palveluista ei saa tinkiä, Karsio sanoo.  

Ensi hallituskaudesta uumoillaan raskasta. Julkisuudessa on puhuttu menoleikkausten tarpeesta valtiontalouden tasapainottamiseksi. 

Puheenjohtaja Jenni Karsio ja Talentian asiantuntijat ovat tavanneet poliitikkoja ja muita päättäjiä tiiviisti ja viestittäneet heille, että sosiaalialan ammattilaisilta löytyy keinoja, joilla valtion kustannuksista on mahdollista nipistää. 

– Korostamme sitä, että sosiaalialan osaamisella vahvistetaan kansalaisten hyvinvointia ja julkista taloutta. Kun hoidamme sosiaalisia ongelmia nykyistä tehokkaammin, säästämme muissa kuluissa kuten terveydenhuollon kustannuksissa. Samalla työttömyys vähenee ja osallisuus sekä luottamus yhteiskunnassa lisääntyvät.   

Sosiaalipalveluihin sijoitettu euro maksaa siis itsensä takaisin ja tuottaa säästöjä yhteiskunnalle, Karsio tiivistää. 

Vahvaa tietopohjaa tarvitaan

Kampanjassaan Talentia painottaa myös sitä, että sosiaalialan tutkimusta ja kehittämistä on tuettava. Alan työkäytäntöjä ja -menetelmiä on jatkuvasti kehitettävä, jotta asiakkaille voidaan tarjota mahdollisimman hyviä ja vaikuttavia palveluita. Tehokkaat palvelut vahvistavat julkista taloutta.  

– Sosiaalihuollon tutkimus- ja kehittämistoiminnalle on luotava rakenteet ja turvattava resurssit. Päätöksiä palveluiden järjestämisestä on voitava tehdä kaikilla, niin kunta- kuin hyvinvointialuetasolla tietoperustaisesti, Karsio sanoo.  

Talentia esittää, että yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen valtionrahoitusta lisätään asteittain ensi hallituskauden aikana. Lisäksi sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa on jatkettava ja varmistettava ohjelman riittävä rahoitus.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus ja asiakastietojärjestelmien kehittäminen tuottavat uudenlaisia tutkimuksellisia tiedontarpeita. Asiakkaiden kohtaamista sosiaalisista ongelmista sekä vaikuttavista työmenetelmistä ja palveluista tarvitaan vahvaa tietopohjaa, Karsio sanoo. 

Varhaiskasvatuksen sosionomien osaaminen hyödynnettävä

Varhaiskasvatuksen kriisi jatkuu. Työvoimapulasta kärsivä ala ei houkuttele työntekijöitä jäämään, saati hakeutumaan alalle. Myös tähän Talentia tarjoaa päättäjille ratkaisuja. 

– Varhaiskasvatus on tulevaisuusinvestointi. Työolosuhteisiin ja palkkaukseen on panostettava, jotta nuoret haluavat jäädä alalle. Myös sosionomien osaamista on hyödynnettävä paremmin: esitämme ratkaisuksi 1+1+1-mallia, jossa jokaisessa päiväkotiryhmässä on yksi varhaiskasvatuksen opettaja, yksi varhaiskasvatuksen sosionomi ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, Karsio sanoo.   

Alan houkuttelevuutta ja alalla pysymistä lisäävät merkittävästi erilaiset uramahdollisuudet varhaiskasvatuksessa. Siksi varhaiskasvatuksen sosionomeille on rakennettava selkeitä ja joustavia koululutuspolkuja varhaiskasvatuksen opettajan, erityisopettajan ja esiopettajan tehtäviin.

Varhaiskasvatuksen sosionomien osaamisella vaikutetaan myös lasten ja perheiden hyvinvointiin ja ylisukupolvisen huono-osaisuuden ennaltaehkäisemiseen.   

– Tämä osaaminen on entistä keskeisemmässä asemassa päiväkodeissa nyt, kun sote-palvelut siirtyivät hyvinvointialueilla ja varhaiskasvatus jäi kuntiin. Varhaiskasvatuksen sosionomien osaaminen on työvoimatarpeen näkökulmasta oleellista hyödyntää varhaiskasvatuksessa täysimääräisesti, Karsio sanoo. 

Johanna Merilä


Ääni asiantuntijalle

Eduskuntavaaleissa on ehdolla Talentian jäseniä eri puolilta Suomea. Anna äänesi oman alasi asiantuntijalle, joka ymmärtää työsi merkityksen. 

Löydät talentialaiset ehdokkaat verkkosivuiltamme. Ehdokkaita esitellään myös Talentian somekanavilla.  

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *