Perustoimeentulo siirtyy Kelaan 2017

Kelan Toimeentulotuki 2017 -hankkeen päällikkö Heli Kauhanen. Kuva: Veikko Somerpuro

Perustoimeentulotuen järjestäminen siirtyy kunnilta Kelalle vuonna 2017. Töitä riittää Kelassa tietojärjestelmien rakentamisesta etuuskäsittelyn organisoimiseen, kertoo Kelan Toimeentulotuki 2017 ‑hankkeen päällikkö Heli Kauhanen.

Vastuu perustoimeentulotuen toimeenpanosta siirtyy kunnilta Kelalle vuonna 2017. Keskeinen tavoite lakimuutoksessa on tehostaa toimintaa ja saada julkiseen talouteen säästöjä. Ainakin etuuskäsittelyyn käytetyt henkilötyövuodet tulevat siirron jälkeen vähenemään, Kelan Toimeentulotuki 2017 ‑hankkeen päällikkö Heli Kauhanen arvioi.

– Olemme laskeneet, että Kelassa pitäisi selvitä noin kolmasosalla siitä henkilömäärästä, minkä etuuskäsittely on kunnissa vienyt, Heli Kauhanen sanoo.

Työaikaa käsittelyssä säästyy etenkin siksi, ettei etuuskäsittelijöiden tarvitse Kelassa kuntien työntekijöiden tapaan tarkistaa hakijan ilmoittamia tulotietoja useasta lähteestä. Kelalaiset ovat oikeutettuja saamaan Kelan järjestelmästä eteensä tiedot hakijan Kela-etuuksista sekä tämän verotus- ja väestörekisteritiedot.

– Myös maksatuksessa säästyy paljon työtunteja. Kunnissa etuudet on jouduttu maksamaan asiakkaille yksittäin käsityönä, mutta Kelan järjestelmässä rahat siirtyvät ratkaisun jälkeen automaattisesti ihmisten tileille eräajoina.

Työajan säästöjen seurauksena Kelassa ei tule riittämään töitä kaikille kunnissa tällä hetkellä etuuskäsittelyä tekeville. Toki täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen osalta etuuskäsittelyä jää jonkin verran kuntiin ja Kelankin on luontevinta palkata tarvitsemansa kapasiteetti juuri kunnista vapautuvan kokeneen työvoiman joukosta.

Yritämme selvitä kolmasosalla siitä henkilömäärästä, minkä etuuskäsittely on kunnissa vienyt.

Rakentamista riittää

Kunnat saavat vuonna 2017 tehdä vielä maaliskuun loppuun asti ulottuvia tukipäätöksiä. Tämän säännöksen toivotaan helpottavan siirtymistä siten, etteivät kaikki hakijat asioisi Kelassa kertarysäyksellä tammikuussa.

Suurimpia urakoita Kelalle on luoda uudet toimeentulotuen tietojärjestelmät. Kela on itse rakentanut kaikki etuusjärjestelmänsä ja tekee näin myös toimeentulotukijärjestelmän kohdalla.

– Tärkein syy itse tekemiseen on se, että uusi toimeentulotukijärjestelmä pitää saada pelaamaan kaikkien muiden järjestelmiemme kanssa yhteen. Vain siten saamme niistä tavoittelemamme hyödyn irti eli muun muassa sen, että käsittelijä saa heti eteensä hakijan tulotiedot, Heli Kauhanen sanoo.

– Valmisohjelman integroiminen omiin tietojärjestelmiimme olisi ollut uuden kehittämistä suurempi työ.

Kauhanen näkee tärkeänä sen, että Kelan verkkopalvelut ovat nekin heti vuoden 2017 alusta kunnossa, jotta etuuksien hakeminen, käsittelyn seuraaminen ja päätösten näkeminen verkosta on sujuvaa.

Myös paperihakemuksia on luvassa paljon, joten niiden skannauskapasiteetti ja nopea indeksoiminen työjonoon saattamiseksi on tärkeää jo laissa säädetyn seitsemän vuorokauden toimeentulotuen käsittelyn takuuajan vuoksi.

– Ykkösasia meille on, että etuuden käsittelyjärjestelmä on vuoden 2017 alusta alkaen valmis, jotta hakemusten käsittely sujuu ja ihmiset saavat rahat ajallaan tileilleen, Kauhanen summaa.

– Kaikki on onneksi edennyt toistaiseksi hyvässä aikataulussa, vaikka kiire vielä varmasti tuleekin.

Tietojärjestelmien ohella suurin ratkaistava asia Kelalle on laskea ja päättää uuden etuuskäsittelijäkapasiteettinsa tarve sekä se, mihin sijoittaa uudet etuuskäsittelijät Kelan yli kolmesta sadasta toimipisteestä.

Tutkimusten mukaan suurin osa perustoimeentulotukeen oikeutetuista nauttii jo entuudestaan jotain Kelan etuutta.

– Suomessa on lisäksi 78 kuntaa, joissa ei edes ole Kelan palveluja. On ratkaistava, miten järjestetään palvelut näille kuntalaisille, jotka aiemmin ovat kääntyneet tukiasioissaan kunnan toimiston tai sosiaalitoimiston puoleen. Mietimme esimerkiksi mahdollisuutta tarjota etuuden hakemista puhelimitse.

Kuka ohjaa sosiaalityön luo?

Sosiaalialan ammattilaisia Kela-siirrossa on ehkä eniten huolestuttanut se, löytyykö Kelasta ammattitaitoa tunnistaa ja ohjata sosiaalityön apua tarvitsevat asiakkaat sosiaalityön piiriin. Tuleeko asiakaspalvelusta muutoksen jälkeen etäisempää? Välttämättä ei, sillä jo nykyisin kunnissa suuri osa toimeentulotukipäätöksistä on jouduttu tekemään kirjallisen hakemuksen perusteella asiakasta tapaamatta.

Sosiaali- ja terveysministeriön mietinnössä sosiaalialan huoli väliinputoajista on kuitenkin huomioitu: ministeriö on esittänyt Kelalle toivomuksen siitä, että Kela palkkaisi siirron vuoksi asiakaspalveluunsa sosiaaliohjaajan pätevyyden omaavia henkilöitä.

– Näin pyrimme mahdollisuuksien mukaan tekemään. On tärkeää tunnistaa avun tarve sekä etuuskäsittelyssä että asiakaspalvelussa.

Tutkimusten mukaan suurin osa perustoimeentulotukeen oikeutetuista nauttii jo entuudestaan jotain Kelan etuutta. Samalta tiskiltä perustoimeentulotuen hakeminen voi asiakkaalle olla helpompaa. Moni, joka ei ole edes tiennyt olevansa oikeutettu myös toimeentulotukeen, voi nyt samalta tiskiltä hakea tätäkin etuutta. Tästä syystä Kela-siirron on arvioitu vähentävän tukien alikäyttöä.

– Tähän mennessä kaikki, jotka olisivat olleet oikeutettuja perustoimeentulotukeen, eivät ole sitä hakeneet. On ehkä pelätty byrokratiaa tai koettu vaikeana kääntyä sosiaalitoimistojen puoleen, vaikka tarvetta olisikin ollut.Vuonna 2014 noin 247 000 taloutta oli Suomessa toimeentulotuen piirissä. Tukeen oikeutettujen määrät ovat laman jatkumisen vuoksi yhä valtavassa nousussa.

– Laman jatkumisen ja mainitun alikäytön vähenemisen vuoksi toimeentulotuen saajien määrän arvioidaan vuoden 2017 jälkeen nousevan jopa 290 000:een talouteen.

Kunnat huolissaan kustannuksista

Toiminnan tehostamisen lisäksi Kela-siirrolla tavoitellaan toimeentulotuen ratkaisukäytäntöjen yhtenäistämistä koko valtakunnassa. Tämän katsotaan lisäävän asiakkaiden tasa-arvoa, sillä tähän asti Suomen kunnista jokainen on voinut ohjeistaa etuuskäsittelijöitään hiukan omalla tavallaan vaikkapa kunnan rahatilanteesta johtuen.

Tulevaisuudessa kaikki päätösvalta maksuista on Kelalla. Kunnat siis joutuvat mukisematta maksamaan sen, mitä Kela päättää asiakkaalle myöntää. Vallan katoaminen ymmärrettävästi huolettaa kunnissa.

– Eduskunnan vaatimuksen mukaan uudistuksen vaikutusta toimeentulotukea saavien määrään, tukijaksojen kestoon ja toimeentulotuen kustannuksiin tullaan seuraamaan ja arvioimaan erittäin tarkasti, Kauhanen sanoo.

– Kelassa keskustelemme tiiviisti kuntien ja kuntaliiton kanssa. Yhteistyömme käytäntöjä käsittelemme myös uudella kuntafoorumilla, jossa on Kelan lisäksi mukana kymmenkunta isoa ja pientä kuntaa tai kuntayhtymää.

Tapio Ollikainen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *